آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه اصلاح شد

بر اساس اصلاحیه ماده(۷) این آیین نامه، صادر کنندگان برگزیده استانی بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ خواهد شد، توسط کارگروهی به مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و عضویت نمایندگان استانداری، گمرک استان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان و اتاق تعاونی استان و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط (بنا به پیشنهاد مسئول کارگروه) انتخاب و معرفی می شوند.

همچنین تسهیلات، مشوقها، تخفیف ها و مزایای صادر کنندگان  برگزیده استانی که بر اساس ضوابط ابلاغی موضوع ماده (۷) این آیین نامه انتخاب می شوند، همه ساله پس از طرح و تصویب در کارگروه توسعه صادرات استان به دستگاه های اجرایی ذی ربط استان ابلاغ و از محل منابع مالی استان پرداخت می کند.

سازمان توسعه تجارت ایران بر حسن اجرای فرآیند انتخاب صادر کنندگان بر گزیده استانی  نظارت خواهد داشت.
بر اساس اصلاحیه ماده(۸)، صادر کنندگان ممتاز و نمونه ملی منتخب در هر سال، از زمان معرفی به ترتیب به مدت( ۵) و( ۳) سال از مزایای پیش بینی شده بهره مند هستند و تا یک سال قبل از اتمام مهلت کارت ویژه مجاز به شرکت در  فرآیند انتخاب صادر کننده ممتاز و نمونه ملی نیستند.

حضور مجدد صادر کنندگان ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب (پیش از انقضای مهلت کارت ویژه) مشروط به افزایش حداقل (۱۰ %) ارزش صادرات در مقایسه با سال انتخاب است.

بر اساس ماده(۹) این آیین نامه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز این آیین نامه را همه ساله و بنا به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سالانه کل کشور به نام سازمان توسعه تجارت ایران پیش بینی کند.

همچنین عنوان ماده (۸ ) آیین نامه به ماده (۱۰) تغییر و عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” جایگزین عبارت “وزارت بازرگانی” می شود.

بر اساس ماده(۱۱) این آیین نامه، سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فر آیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب صادر کنندگان ممتاز و نمونه ملی و نیز برگزاری مراسم روز ملی صادرات و سایر رویدادهای مرتبط در سطح کشور را به تشکلهای غیر دولتی صلاحیت دار واگذار کند.

این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *