آن ها کە با حسرت پشت سرقهرمان ایستادند

۰۳م آذر ،

بیل شنکلی مربی موفق بریتانیایی معتقد است اگر شما اول شدید کە اول هستید ولی اگر دوم شدید هیچی نیستید.با تکیه بر این جمله در این گزارش قصد داریم نگاهی آماری به نائب قهرمانانان داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران همواره در فوتبال مسئله نائب قهرمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.

نائب قهرمانان همان هایی می باشند کە تا دقیقه ۹۰ پا به پای قهرمانان پیش آمده اند و در حسرت جام باقی مانده اند.

در این گزارش قصد داریم به آن دسته از تیم هایی بپردازیم کە با اختلاف بسیار ناچیزی با قهرمانان جام را از دست دادند و دوم شدند. دوم شدن به نوبه خود افتخار بزرگی است بسیاری از تیم ها شبانه روز تلاش می کنند تا در جمع ۳ تیم اول جدول باشند ولی باید بپذیریم کە نائب قهرمانی طعم بزرگی از حسرت را بر دل صاحبانشان می اندازد. این مسئله چه در مسابقات جام جهانی، چه جام ملت ها چه لیگ های داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شاید نگاهی به این یک قدم تا جام مانده ها خالی از لطف نباشید در این جا سعی کرده ایم بنا بر نوع تورنمنت نائب قهرمانی را زیر نظر بگیریم.

*نائب قهرمان های مسابقات جام جهانی

با نگاهی به مسابقات جام جهانی قصد داریم بازی های فینال در هر دوره را زیر نظر بگیریم و نیم نگاهی به نائب قهرمانان داشته باشیم.

در جام جهانی سال ۱۹۳۰ به میزبانی اروگوئه، در بازی فینال اروگوئه و آرژانتین به مصاف هم رفتند کە آرژانتین با نتیجه ۴ بر ۲ بازی را باخت و به نائب قهرمانی رسید.

در جام جهانی سال ۱۹۳۴ به میزبانی چکسلواکی به مصاف هم رفتند کە ایتالیا پس از وقت اضافه با نتیجه ۲ بر یک بازی را برد و چکسلواکی به نائب قهرمانی دست پیدا کرد.

در جام جهانی سال ۱۹۳۸ به میزبانی فرانسه در بازی فینال، ایتالیا و مجارستان به مصاف هم رفتند و ایتالیا با نتیجه ۴ بر ۲ بازی رابرد و مجارستان نائب قهرمانی مسابقات شد.

در جام جهانی سال ۱۹۵۰ به میزبانی برزیل در بازی فینال، اروگوئه و برزیل در فینال به مصاف هم رفتند کە برزیل با نتیجه ۲ بر یک بازی را باخت و نائب قهرمان شد.

در جام جهانی سال ۱۹۵۴ به میزبانی سوئیس ،آلمان غربی در بازی فینال به مصاف مجارستان رفت و مجارستان با نتیجه ۲ بر ۳ بازی را باخت و نائب قهرمان شد. در جام جهانی ۱۹۵۸ به میزبانی سوئد، برزیل و سوئد به مصاف هم رفتند کە سوئد ۲ بر ۵ بازی راباخت و نائب قهرمان شد.

در جام جهانی سال ۱۹۶۲ به میزبانی شیلی، برزیل و چکسلواکی به مصاف هم رفتند کە چکسلواکی با نتیجه ۳ بر یک بازی را باخت و نائب قهرمان شد.

در جام جهانی سال ۱۹۶۶ به میزبانی انگلستان، در بازی فینال انگلستان به مصاف آلمان غربی رفت و پس از وقت اضافه نتیجه ۴ بر ۲ به نفع انگلستان حاصل شد کە آلمان غربی به نائب قهرمانی رسید.

در جام جهانی سال ۱۹۷۰ به میزبانی مکزیک در بازی فینال، برزیل و ایتالیا به مصاف هم رفتند کە برزیل با نتیجه ۴ بر یک بازی را برد و ایتالیا به مقام نائب قهرمانی رسید.

در جام جهانی سال ۱۹۷۴ به میزبانی آلمان غربی، در بازی فینال دو تیم آلمان غربی و هلند به مصاف هم رفتند کە نتیجه ۲ بر یک به نفع آلمان حاصل شد و هلند نائب قهرمان شد.

در جام جهانی سال ۱۹۷۸ به میزبانی آرژانتین در بازی فینال، دو تیم آرژانتین و هلند به مصاف هم رفتند کە پس از وقت اضافه نتیجه ۳ بر یک به نفع آرژانتین حاصل شد و هلند به مقام دومی رسید.

در جام جهانی سال ۱۹۸۲ به میزبانی اسپانیا، دو تیم ایتالیا و آلمان غربی به مصاف هم رفتند و نتیجه ۳ بر یک به نفع ایتالیا به دست آمد و آلمان غربی نائب قهرمان شد.

در جام جهانی سال ۱۹۸۶ به میزبانی مکزیک، در بازی فینال، آرژانتین و آلمان غربی به مصاف هم رفتند کە نتیجه ۳ بر ۲ به نفع آرژانتین به دست آمد و آلمان غربی دوم شد.

در جام جهانی سال ۱۹۹۰ به میزبانی ایتالیا در بازی فینال آلمان غربی و آرژانتین به مصاف هم رفتند کە نتیجه یک بر صفر به نفع آلمان غربی بدست آمده است کە آرژانتین را به مقام نائب قهرمانی رساند.

در جام جهانی سال ۱۹۹۴ به میزبانی آلمان، برزیل و ایتالیا در بازی فینال به مصاف هم رفتند کە در ضربات پنالتی نتیجه ۳ بر ۲ به نفع برزیل بدست آمد و ایتالیا نائب قهرمان شد.

در جام جهانی سال ۱۹۹۸ به میزبانی فرانسه، در بازی فینال فرانسه ۳ بر صفر برزیل را برد تا برزیل به مقام نائب قهرمانی دست پیدا کنند.

در جام جهانی سال ۲۰۰۲ به میزبانی کره جنوی و ژاپن در فینال، برزیل و آلمان به مصاف هم رفتند کە برزیل با ۲ گل آلمان را برد تا آلمان دوم شود.

در جام جهانی سال ۲۰۰۶ آلمان در بازی فینال، ایتالیا و فرانسه به مصاف هم رفتند کە در ابتدا به تساوی یک – یک رسیدند و در ادامه و در ضربات پنالتی ایتالیا با نتیجه ۵ بر ۳ فرانسه را برد تا فرانسه نائب قهرمان این جام شود.

و سرانجام در جام جهانی سال ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در بازی فینال دو تیم اسپانیا و هلند به مصاف هم رفتند کە پس از وقت اضافه اسپانیا با یک گل هلند را برد تا هلند نائب قهرمان جام شود.

با این حساب، تیم های آرژانتین، چکسلواکی، مجارستان، برزیل، سوئد، آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه، به نائب قهرمانی رسیده اند.

*جام ملت های اروپا

با بررسی مسابقات جام ملت های اروپا نیز می‌توانیم نگاهی به نائب قهرمانان این جام داشته باشیم در جام ملت های سال ۱۹۶۰ به میزبانی فرانسه در دیدار فینال دو تیم جماهیر شوروی و یوگسلاوی به مصاف هم رفتند کە نتیجه ۲ بر یک به نفع شوروی بدست آمد و یوگسلاوی به نائب قهرمانی رسید.

در جام ملت های سال ۱۹۶۴ به میزبانی اسپانیا در دیدار فینال اسپانیا به مصاف اتحاد جماهیر شوروی رفت کە نتیجه ۲ بر یک به نفع اسپانیا بدست آمد کە اتحاد جماهیر شوروی به نائب قهرمانی رسید.

در جام ملت های اروپا در سال ۱۹۶۸ به میزبانی ایتالیا، در دیدار فینال دو تیم ایتالیا و یوگسلاوی به مصاف هم رفتند کە در وقت اضافه نتیجه تساوی یک –یک بدست آمد و در ضربات پنالتی نتیجه ۲ بر صفر به نفع ایتالیا حاصل شد تا یوگسلاوی نائب قهرمانی را از آن خود کند.

در جام ملتهای سال ۱۹۷۲ به میزبانی بلژیک، در دیدار فینال آلمان غربی به مصاف اتحاد جماهیر شوروی رفت کە نتیجه ۳ بر صفر به نفع آلمان بدست آمد و اتحاد جماهیر شوروی نائب قهرمان شد.

در جام ملتهای سال ۱۹۷۶ به میزبانی یوگسلاوی در دیدار فینال دو تیم چکسلواکی و آلمان به مصاف هم رفتند کە ابتدا نتیجه ۲ -۲ بدست آمد و سپس در ضربات پنالتی نتیجه ۵ بر ۳ به نفع چکسلواکی حاصل شد و آلمان نائب قهرمان شد.

در جام ملت های سال ۱۹۸۰ به میزبانی ایتالیا در فینال تیم های آلمان و بلژیک به مصاف هم رفتند کە آلمان با نتیجه ۲ بر یک بازی را برد و بلژیک نائب قهرمان شد.

در جام ملت های سال ۱۹۸۴ به میزبانی فرانسه در دیدار فینال دو تیم فرانسه و اسپانیا به مصاف هم رفتند کە فرانسه با ۲ گل اسپانیا را برد و اسپانیا دوم شد.

در جام ملت های سال ۱۹۸۸ در فینال دو تیم هلند و اتحاد جماهیز شوروی به مصاف هم رفتند کە هلند با ۲ گل این تیم را شکست داد و اتحاد جماهیر شوروی نائب قهرمان شد.

در جام ملت های سال ۱۹۹۲ به میزبانی سوئد، دانمارک و آلمان در بازی فینال به مصاف هم رفتند کە دانمارک با نتیجه ۲ بر صفر آلمان را شکست داد و آلمان به مقام دوم رسید.

در جام ملت های سال ۱۹۹۶ به میزبانی انگلستان، آلمان و جمهوری چک به مصاف هم رفتند کە المان دو بر یک چک را برد و چک به نائب قهرمانی رسید.

در جام ملت های سال ۲۰۰۰ به میزبانی بلژیک و هلند، دوتیم فرانسه و ایتالیا، به مصاف هم رفتند کە فرانسه دو بر یک ایتالیا را برد و ایتالیا نائب قهرمان شد.

در جام ملت های سال ۲۰۰۴ به میزبانی پرتغال، یونان و پرتغال به مصاف هم رفتند کە یونان یک بر صفر پرتغال را برد و پرتغال نائب قهرمان شد.

در جام ملت های سال ۲۰۰۸ به میزبانی اتریش وسوئیس در بازی فینال دو تیم اسپانیا و آلمان به مصاف هم رفتند کە اسپانیا با یک گل آلمان را برد و آلمان به مقام نائب قهرمانی رسید.

در جام ملت های سال ۲۰۱۲ به میزبانی لهستان و اوکراین در بازی فینال اسپانیا به مصاف ایتالیا رفت کە با ۴ گل این تیم را برد و ایتالیا به نائب قهرمانی رسید.

*جام ملت های آ‌سیا

در جام ملت های آسیا سال ۱۹۵۶ به میزبانی هنک کنگ و سال ۱۹۶۰ به میزبانی کره جنوبی رژیم اشغالگر قدس نائب قهرمان شد در جام ملت های سال ۱۹۶۴ هند دوم شد.
در جام ملت های سال ۱۹۶۸ دوحه، در جام ملت های سال ۱۹۷۲ کره جنوبی در جام ملت های ۱۹۷۶ کویت، در جام ملت های سال ۱۹۸۰ کره جنوبی، در جام ملت های سال ۱۹۸۴ چین، در ۱۹۸۸ کره جنوبی، در ۱۹۹۲ عربستان سعودی، در جام ملتهای ۱۹۹۶، امارات متحده عربی، در جام ملت های ۲۰۰۰ عربستان سعودی، در جام ملت های ۲۰۰۴ چین، در سال ۲۰۰۷، عربستان سعودی ودر سال ۲۰۱۱ استرالیا به مقام نائب قهرمانی دست پیدا کردند.

*لیگ برتر فوتبال ایران

در لیگ برتر فوتبال ایران در اولین دوره استقلال، در دومین دوره، پاس تهران، در سومین دوره استقلال تهران، در چهارمین دوره ذوب آهن اصفهان، در پنجمین دوره پاس تهران، در ششمین دوره استقلال اهواز، در هفتمین دوره سپاهان، در هشتیمین دوره ذوب آهن، در نهمین دوره ذوب آهن اصفهان، در دهمین دوره استقلال تهران و در یازدهمین دوره لیگ نیز تیم تراکتورسازی تبریز به مقام نائب قهرمانی رسیدند.

*جام حذفی فوتبال ایران

در جام حذفی سال ۱۳۵۴-۵۵ تراکتورسازی، در سال ۱۳۵۵-۵۶ هما، در ۶۵-۶۶ خیبر، در ۶۶-۶۷ ملوان ، در ۶۷-۷۸ ملوان، در ۶۸-۶۹ استقلال، در ۶۹-۷۰ ملوان، ۷۲-۷۳ جنوب اهواز، در ۷۳-۷۴ تراکتورسازی تبریز، در ۷۴-۷۵ برق شیراز، در ۷۵-۷۶ بهمن، در ۷۷-۷۸ استقلال، در ۷۸-۷۹ بهمن، در ۷۹-۸۰ ذوب آهن، در ۸۰-۸۱ فجر، در ۸۱-۸۲ فجر، ۸۲-۸۳ استقلال، در ۸۳-۸۴ ابومسلم، در ۸۴-۸۵ پرسپولیس، در ۸۵-۸۶ صبا، در ۸۷-۸۶ پگاه، در ۸۸-۸۷ راه ‌آهن، در ۸۹-۸۸ گسترش فولاد تبریز، در ۸۹-۹۰ ملوان و در ۹۱-۹۰ شاهین بوشهر به نائب قهرمانی دست پیدا کردند.

با این حساب نائب قهرمانان همواره سهم زیادی از موفقیت های مسابقات را به نام خود زده اند.

نائب قهرمانی مدالی بر گردن صاحبانش می اندازد کە البته تلخی هایی نیز دارد تلخی هایی مثل اینکه همیشه دوم ها در حسرت پله های اول می باشند.

به هر حال این گزارش تنها نگاهی آماری به نام تیم های دوم در مسابقات مطرح داخلی و خارجی داشت./آق


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ