آیا می‌دانید کمک، غرامت و پاداش جان سازمان‌ها دیه محسوب نمی‌شود؟

86-21.jpg

آیا می‌دانید انواع مجازات‌ها مقرر در قانون چند نوع هستند و چه مواردی را شامل می‌شوند. آیا می‌دانید که جمع دیه با پرداخت کمک، غرامت، پاداش جان و غیره منافاتی ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۲ تا ۱۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مجازات‌هاى مقرر در این قانون پنج قسم است:

۱- حدود

۲- قصاص‏

۳- دیات‏

۴- تعزیرات‏

۵- مجازاتهاى بازدارنده.

ماده ۱۳- حد، به مجازاتى گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده ۱۴- قصاص، کیفرى است که جانى به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده ۱۵- دیه، مالى است که از طرف شارع براى جنایت تعیین شده است».

نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه

– نظریه ۶۲۳۶/ ۷- ۱۷/ ۸/ ۱۳۸۳: مقررات بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامى به موجب بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۱۳۷۸ که قانون لاحق است، در قسمت مربوط به تعیین و اعمال تخفیف مجازات نسخ شده است.

– نظریه ۲۹۹۸/ ۷- ۱۱/ ۸/ ۱۳۶۲: طبق قانون مجازات اسلامى دیه مجازات محسوب می‌شود. بنابراین در مورد مطالبه آن، هزینه دادرسى قابل وصول نیست. ولى مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسى و مقررات مربوط به آن است.

– نظریه ۹۵۹/ ۷- ۴/ ۴/ ۱۳۶۴: پرداخت غرامت از طرف شرکت‌هاى بیمه یا سازمان تأمین اجتماعى دیه محسوب نمی‌شود.

– نظریه ۴۸۴۴/ ۷- ۶/ ۵/ ۱۳۶۵: دیه در حکم ما ترک متوفى است و بستانکاران می‌توانند از آن استیفاى طلب نمایند.

– نظریه ۴۵۸۱/ ۷- ۳۰/ ۸/ ۱۳۶۵: پرداخت کمک از طرف بنیاد شهید به خانواده شهدا و مجروحین جنگ دیه محسوب نمی‌شود.

– نظریه ۵۴۲۳/ ۷- ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۶۵: وجهى که از طرف راه‏‌آهن به عنوان پاداش جان پرداخت می‌شود دیه محسوب نمی‌گردد.

– نظریه ۳۱۷۳/ ۷- ۲۸/ ۶/ ۱۳۶۸: در مورد صدمات وارده، نتیجه کار ملاک تعیین دیه است و کوتاهى یا عدم کوتاهى مصدوم در معالجه تأثیرى در آن ندارد.

– نظریه ۶۹۲۹/ ۷- ۳/ ۱۲/ ۱۳۷۲: دریافت حقوق از کارافتادگى مغایرتى با مطالبه دیه ندارد و مانعه‌الجمع نیستند.

– نظریه ۱۲۵۶/ ۷- ۲۶/ ۲/ ۱۳۸۵: دیه در حکم ما ترک محسوب و طبق قانون ارث بین وراث حین الفوت – تقسیم می‌گردد، در مواردى که ما ترک میت همراه با دیه بیش از سه میلیون تومان (سى میلیون ریال) باشد باید گواهى انحصار وراثت معتبر ارائه گردد و در این خصوص فرقى نمی‌کند که متوفى طفل بوده یا فرد کبیر.

انتهای پیام


ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ