آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک – معاونت بهداشتی { آخرین مهلت : ۲۰ مهر }

دانشگاه علوم پزشکی اراک- معاونت بهداشتی

استان

شهرستان

مدرک

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

مرکزی

آشتیان

سیاوشان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۹٫۴۹۰٫۶۰۰

۰۸۶۲

۳۱۲۳۵۸۲

اراک

داود آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۴۰٫۰۸۰

۰۸۶۱

۳۱۳۹۰۳۹

مرزیجران

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۵٫۶۱۰٫۵۶۰

سنجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۲٫۹۱۸٫۹۲۸

امان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۶٫۸۹۹٫۴۷۲

ساروق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۸۰٫۰۱۷٫۵۶۰

گوار

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۶٫۳۲۵٫۷۶۲

خنداب

اناج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۵٫۵۳۵٫۷۲۶

۰۸۶۱

۳۱۳۹۰۳۹

جاورسیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۴۰٫۶۰۵٫۲۰۰۰

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۳۲٫۵۴۰٫۷۶۸

مهر سفلی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۶٫۴۰۳٫۷۷۹

خنداب

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۰۶۲٫۹۳۷

سوزان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

استو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۳٫۸۶۷٫۲۸۲

تفرش

کودرز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۳٫۵۳۸٫۵۸۴

۰۸۶۲

۶۲۲۲۱۰۰

۲۲ بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۴٫۶۹۹٫۲۰۰

فشک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۸۰۷٫۴۰۰

ماستر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۹۵۵٫۰۰۰

خمین

خوگان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۲۶۰٫۰۸۹

۰۸۶۵

۲۲۲۲۶۲۴

خلیل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۲۶۳٫۶۵۰

چهار چشمه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۴٫۱۳۲٫۴۵۰

قورچی باشی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۲۱۰٫۴۰۰

فرنق

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۳٫۰۳۸٫۰۷۰

دهنو

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۱٫۵۱۶٫۳۸۰

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۷۸۲٫۷۴۰

شماره ۴

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۲٫۵۵۰٫۴۹۲

رباط مراد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۵٫۳۶۰٫۵۸۰

خان آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۳٫۲۰۷٫۰۰۰

دلیجان

راونج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۰٫۴۱۷٫۹۶۱

۰۸۶۶

۴۲۲۸۳۵۷

غیاث آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۹٫۶۹۳٫۹۶۷

زرندیه

دوزج

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۸۶۲٫۰۰۶

۰۲۵۶

۵۲۲۸۷۱۳

رازقان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۲٫۲۵۸٫۴۶۶

نصیر آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۲۷۲٫۰۰۰

پرندک

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۷٫۰۰۶٫۴۵۸

خشکرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۹٫۲۹۱٫۵۰۵

زاویه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۲٫۸۰۲٫۷۱۴

ساوه

شهر صنعتی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۲۵۵

۲۲۱۴۳۳۰

مصطفی خمینی

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۲۲۰٫۰۴۰

یل آباد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۴٫۶۵۲٫۷۰۰

شازند

۲۲ بهمن

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۱٫۶۲۰٫۰۰۰

۰۸۶۲

۴۲۲۲۰۵۲

آستانه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۸٫۲۷۲٫۰۰۰

حشیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۷۷۷٫۷۵۰

لودرز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۷٫۷۱۲٫۳۲۰

بازنه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۵۸۴٫۰۰۰

لنجرود

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۹٫۴۶۰٫۰۰۰

صمصامیه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۰۸۰٫۸۰۵

هفته

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۵٫۶۵۶٫۰۰۰

هندودر

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۶٫۳۷۹٫۲۱۶

شازند ۱

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۲۱٫۲۰۶٫۰۰۰

نهرمیان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۶٫۷۳۷٫۲۰۰

کمیجان

خنجین

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۳۱٫۹۰۰٫۰۵۸

۰۸۶۲

۵۴۵۲۰۸۳

میلاجرد

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۳۵٫۵۱۰٫۸۳۴

سمقاور

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۸٫۰۶۹٫۹۳۰

اسفندان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۳۲٫۷۴۹٫۵۸۶

کمیجان

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۲۵٫۶۶۲٫۶۹۲

محلات

نیموز

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۲

۱۸٫۶۰۹٫۲۰۰

۰۸۶۶

۳۲۲۲۶۱۱

خورهه

پزشک عمومی

دکترای عمومی

۱

۱۸٫۷۹۵٫۸۰۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ