آگهی استخدام شرکت مهندسی مشاور مونکتو ایران { آخرین مهلت : ۱۵ آبان }

شرکت مهندسی مشاور مونکتو ایران برای مشاغل زیر دعوت به همکاری می کند.

لطفا جهت ثبت مشخصات به سایت زیر مراجعه نمایند.

www.monenco.net

www.monenco.com

ردیف

مدرک تحصیلی

تخصص

حداقل تجربه (به سال)

محل خدمت

تعداد

توضیحات

۱

مهندس برق

مدیریت پروژه پست فشار قوی

۱۲ سال

کشور عمان

یک نفر

تسلط به زبان انگلیسی

۲

مهندس ساختمان

نظارت بر احداث پست فشار قوی

۱۰ سال

کشور عمان

سه نفر

تسلط به زبان انگلیسی

۳

مهندس برق

پست فشار قوی

۵ و ۱۰ سال

کشور عمان

دو نفر

تسلط به زبان انگلیسی

۴

مهندس برق

حفاظت و کنترل، تست و راه اندازی پست فشار قوی

۱۰ سال

کشور عمان

دو نفر

تسلط به زبان انگلیسی

۵

مهندس برق

شبکه های دسترسی فیبر نوری (FTTX)

۵ سال

شهر تهران

سه نفر

تسلط به زبان انگلیسی

۶

مهندس برق

نظارت بر احداث مخابرات و فیبر نوری خط لوله گاز

۱۵ سال

سایر شهرها

یک نفر

تسلط به زبان انگلیسی و مدیریت پروژه

۷

مهندس صنایع

ناظر HSEخط لوله گاز

۵ سال

سایر شهرها

چهار نفر

سابقه نظارت خط لوله گاز

۸

مهندس برق

نظارت بر احداث مخابرات و فیبر نوری خط لوله گاز

۸ سال

سایر شهرها

سه نفر

سابقه نظارت خط لوله گاز

۹

مهندس ساختمان

نظارت بر احداثل خط لوله گاز

۵ و ۱۲ سال

سایر شهرها

چهار نفر

سابقه نظارت خط لوله گاز

۱۰

لیسانس فنی

نقشه بردار

۱۰ سال

سایر شهرها

دو نفر

۱۱

مهندس برق

فیبر نوری و شبکه

۲ سال

شهر تهران

دو نفر

تسلط به زبان انگلیسی

۱۲

مهندس عمران

سرپرست نظارت جهت پروژه لوله گاز

۱۰ سال

عسلویه

دو نفر

سابقه نظارت کارگاهی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *