آگهی استخدام مجتمع درمانی امیرالمومنین (ع) واقع در تهران { آخرین مهلت : ۱۵ خرداد ۱۳۹۳ }

مجتمع درمانی امیرالمومنین (ع)

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

ریال

توضیحات

تلفن

تهران

بهارستان (نسیم شهر)

امیرالمومنین (ع)

ماما

کاردان

۳

طبق قانون کار

صبح و عصر

۵۶۷۸۰۹۱۵

الی ۲۱

و

۰۹۱۲۳۰۲۶۰۱۴

ماما

کارشناس

۲

۱۰۰۰۰۰۰۰

پزشک

دکترا

۳

به صورت درصدی یا هر شیفت ۹۰۰۰۰۰

شیفت شب

دندان پزشک

دکترا

۲

روزانه ۱۰۰۰۰۰۰۰

صبح و عصر

بهیار-آقا

دیپلم

۳

شنوایی سنجی

کارشناس

۱

روانشناسی بالینی – آقا

کارشناس

۱

طبق قانون کار

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ