آگهی استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان { آخرین مهلت : ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ }

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان به منظور تکمیل کادر اتاق عمل بیمارستان خلیج فارس بندرعباس از بین واجدین شرایط به صورت پیمانی از طریق مصاحبه تخصصی علمی و طی مراحل گزینش کاردان اتاق عمل استخدام می نماید.

برای نمایش متن آگهی کلیک کنید

نظرتان را در مورد مطلب آگهی استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان { آخرین مهلت : ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ } بنویسید