آگهی استخدام مدیر پروژه جهت دفتر مشاوره مدیریت واقع در مشهد

به یک نفر مدیر پروژه
جهت دفتر مشاوره مدیریت زیر نظر دکتری مدیریت بازرگانی در محیطی آرام و با آینده شغلی روشن با مشخصات ذیل نیازمندیم:
۱-    دارای وسیله نقلیه
۲-    تحصیلات مهندسی
۳-    متاهل
۴-    دارای سابقه کار
۵-    سن حداقل ۲۸ سال
شماره تماس :  ۰۹۱۵۶۱۱۰۰۱۸

نظرتان را در مورد مطلب آگهی استخدام مدیر پروژه جهت دفتر مشاوره مدیریت واقع در مشهد بنویسید