آگهی نهمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان بوشهر { آخرین مهلت : ۲۰ دی }

نهمین فراخوان عمومی جذب هیات علمی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان بوشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از میان واجدین شرایط به شرح جدول زیر عضو هیات علمی تمام وقت می پذیرد.

تذکر مهم: متقاضیان می بایست جهت ثبت نام به سایت الکترونیکی http://jazb.iau.ir مراجعه نمایند. تاریخ ثبت نام: ۲۰ آذرماه تا ۲۰ دی آذرماه

ردیف

نام واحد یا مرکز

نام مقطع

نام رشته

تعداد

جنسیت

توضیح

۱

بوشهر

دکترا

برق- کد رشته ۴۰۰

۲

خانم و آقا

۲

بوشهر

دکترا

برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته ۲۰۵

۱۲

خانم و آقا

۳

بوشهر

دکترا

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

۱

خانم و آقا

۴

بوشهر

دکترا

حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷

۲

خانم و آقا

۵

بوشهر

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

۲

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

۶

بوشهر

دکترا

معماری – کد رشته ۶۰۱

۲

خانم و آقا

۷

بوشهر

دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

۲

خانم و آقا

۸

بوشهر

دکترا

مهندسی شیمی پتروشیمی- کد رشته ۷۱۹

۲

خانم و آقا

۹

بوشهر

دکترا

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

۲

خانم و آقا

۱۰

خارک

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

۱

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

۱۱

خورموج

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

۱

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

۱۲

خورموج

دانشجوی دکترا و دکترا

معماری – کد رشته ۶۰۱

۲

خانم و آقا

۱نفر دکتری و ۲ نفر دانشجوی دکتری

۱۳

دشتستان (براز جان)

دانشجوی دکترا و دکترا

برق- کد رشته ۴۰۰

۳

خانم و آقا

۲نفر دکتری و ۲ نفر دانشجوی دکتری

۱۴

دشتستان (براز جان)

دانشجوی دکترا و دکترا

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

۳

خانم و آقا

۲نفر دکتری و ۲ نفر دانشجوی دکتری

۱۵

دشتستان (براز جان)

دکترا

حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷

۱

خانم و آقا

۱۶

دشتستان (براز جان)

دانشجوی دکترا و دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

۳

خانم و آقا

۲نفر دکتری و ۲ نفر دانشجوی دکتری

۱۷

دشتستان (براز جان)

دانشجوی دکترا و دکترا

مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱

۲

خانم و آقا

۱ نفر دکتری و ۲ نفر دانشجوی دکتری

۱۸

دشتستان (براز جان)

دکترا

مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶

۱

خانم و آقا

۱۹

بندر دیلم

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

۱

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

۲۰

بندر دیلم

دانشجوی دکترا و دکترا

مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹

۲

خانم و آقا

۲۱

کنگان

دکترا

حسابداری کد رشته ۲۱۲

۱

خانم و آقا

۲۲

گناوه

دانشجوی دکترا و دکترا

حسابداری کد رشته ۲۱۲

۳

خانم و آقا

۱ نفر دکتری و ۲ نفر دانشجوی دکتری

۲۳

گناوه

دکترا

فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳

۱

خانم و آقا

جهت تدریس دروس عمومی معارف

۲۴

دلوار

دکترا

برق – کد رشته ۴۰۰

۱

خانم و آقا

۲۵

اهرم

دکترا

حسابداری – کد رشته ۲۱۲

۱

خانم و آقا

۲۶

اهرم

دکترا

مکانیک – کد رشته ۴۰۵

۱

خانم و آقا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ