آیا روزه برای کسی که بسیار تشنه می شود، واجب است؟

سبک زندگی روزه دار/۲۰

اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می شود و نمی تواند تشنگی را تحمل کند،یا برای او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست . ولی در صورت دوم بایدبرای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و احتیاط مستحب آن است که بیشتر ازمقداری که ناچار است ، آب نیاشامد. و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، بنابراحتیاط مستحب روزه هایی را که نگرفته قضا نماید.

/۶۲۳۰۳

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ