ابزارهای جدید مالی در مسیر ورود به بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به طراحی ابزارهای جدید در بازار سرمایه اظهار داشت: از جمله ابزارهای جدیدی که در بازار سرمایه به زودی وارد می شود می توان به اوراق منفعت، استصناع، جعاله، مساقات و مزارعه اشاره کرد .

وی با اشاره به تصویب این اوراق در سازمان بورس و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مقررات این ابزارها در مرحله نگارش قرار دارد و به زودی وارد بازار سرمایه می شود.


دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به اینکه ورود این ابزار به بازار سرمایه خلاها را در این بازار پر می کند، تصریح کرد: در حال حاضر برگه های سهامی که در بازار دست به دست می شود تنها برای سرمایه گذاران حرفه ای می تواند مفید باشد و همه سرمایه گذاران را تحت پوشش قرار نمی دهد.


وی با تاکید بر اینکه اوراق مشارکت هم یکی دیگر از ابزارهایی است که در بورس جایگاه خود را پیدا کرده است، تصریح کرد: با این وجود بازار سرمایه نیاز به تنوع بیشتری از ابزارهای مالی دارد.
 

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه اوراق مشارکت چند مشکل دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این است که نمی توان چند اوراق مشارکت را با هم و در یک زمان منتشر کرد.
 

موسویان با بیان اینکه اوراق مشارکت از نظر نوع و ریسک بازدهی نیازهای بازار سرمایه را پوشش نمی دهد، افزود: بر این اساس در بازار سرمایه نیاز به ابزارهای کوتاه مدتی مثل مرابحه وجود دارد که دارای سود ثابت بوده و در زمان کوتاه سر رسید می شود.

 

وی با بیان اینکه اوراق منفعت با سود ثابت و متغیر منتشر خواهد شد، اظهار داشت: این اوراق مناسب سرمایه گذارانی است که برای میان مدت سرمایه گذاری می کنند.
 

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه اوراق استصناع سود ثابت دارد و برای میان مدت مناسب سرمایه گذاران است، خاطرنشان کرد: اوراق مزارعه و مساقات می توانند به صورت میان مدت برای تامین مالی بخش کشاورزی و زراعی مورد استفاده قرار بگیرند.
 

وی ورود اوراق جعاله به بازار سرمایه را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: این اوراق هم برای تعمیر و حفظ هتل ها و بیمارستانها مورد استفاده قرار می گیرد. 


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ