احزاب به ابزار تبلیغاتی کاندیداها تبدیل شده‌اند

رضا طلایی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نحوه ورود احزاب و گروههای سیاسی به انتخابات و با بیان اینکه احزاب کشور بیشتر اسمی و فصلی هستند، گفت: ناکارآمدی و ضعف‌های درونی احزاب آنها را تبدیل به ابزار تبلیغاتی کرده است.

وی افزود: نامزدهای انتخاباتی به جای اتکا به احزاب، دنباله روی فضاها و شرایط سیاسی آشکار و پنهان هستند و درواقع  احزاب دنباله روی اشخاص هستند و این امراساس ناکارآمدی‌های تشکل های سیاسی است.

طلایی نیک با بیان اینکه احزاب برای بازیابی جایگاه واقعی خود باید در فرآِیندها و ساختارهای درونی خود بازنگری کنند، گفت: ناکارآمدی در انتخابات و پس از انتخابات تشکل های سیاسی در اکثر مواقع وجود داشته است.

وی تاکید کرد: احزاب با ابزار شدن برای اشخاص به کارآمدی انتخابات آسیب زده اند، لذا قبل از نامزدها و منتخب نهایی باید تشکل ها و اشخاص سیاسی پاسخگوی عملکردهای انتخاباتی باشند.

طلایی نیک با اشاره به اینکه احزاب کنونی قبیله گرا هستند، گفت: منفعت گرایی فردی و قبیله ای، ارزش‌های نظام و انتخابات را قربانی می کند؛ لذا احزاب نباید به جای تکلیف گرایی و اتکا به منافع ملی، به ابزار منفعت گرایی فردی و قبیله ای تبدیل شوند.

کارشناس مسائل راهبردی و سیاسی با بیان اینکه احزاب به جای برنامه و کادرسازی به بنگاه های کارگزاری مالی و تبلیغاتی انتخابات تبدیل شده اند، گفت: سه مولفه اصلی نامزد، برنامه و تیم فکری و مدیریتی اساس کارآمدی در انتخابات و دستیابی به قدرت است.

طلایی نیک تاکید کرد: شخص محوری و غفلت از برنامه موجب دنباله روی احزاب از نامزدها و تبلیغات زودهنگام می شود، که به کارآمدی انتخابات و منافع ملی آسیب ریشه ای می زند.

وی با بیان اینکه شرایط داخلی و خارجی کشور ضرورت خودداری از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی را ایجاد می کند، گفت: با مسابقه های فردی و زودهنگام برای انتخابات اولویت های اصلی کشور و مردم قربانی خواهد شد و ورود زودهنگام فضای عمومی به رقابت ها، هزینه های کشور را افزایش می دهد. 


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ