اهرم‌های سیاسی آمریکا برای کنترل جمعیت کشورهای اسلامی

به گزارش حوزه دانشگاهممتازنیوز، نوشته زیر برگرفته از کتاب “کاهش جمعیت، ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین” تألیف مرحوم آیت‌الله حاج سید محمدحسین‌ حسینی‌طهرانی است. این کتاب که با عنوان رساله نکاحیه تهیه شده، به بازخوانی برخی سیاست‌های کاهش جمعیت در ایران و جهان پرداخته و با استدالال های کاملا مستند نتیجه گرفته است که نقشه کاهش جمعیت در کشورهای اسلامی، نیرنگ استعمارگران است.

قبل از اینکه از سیاست‌های کنترل جمعیت سخنی به میان بیاوریم، لازم است به فلسفه چگونگی پدید آمدن این سیاست، اشاره‌ای داشته باشم. سیاست های کنترل جمعیت، مجموعه اهدافی است که با افزایش جمعیت ارتباط دارد. این اهداف در مجموعه‌ای از طرح ها و لایحه‌های اجرایی دولت‌ها نمایان می شود. هدف از طرح ها حاکمیت بخشیدن اراده سیاسی، بر میزان رشد جمعیت است. براین اساس جمعیت شناسان جدید کسانی هستند که اجرای سیاست های کنترل جمعیت را به منظور حاکمیت بر رشد افراد بشر رهبری می‌کنند. در این نوشتار به دنبال پاسخی برای این سوال اساسی هستیم که چرا بر جلوگیری از افزایش جمعیت تاکید می شود؟

هدف مستقیم سیاست های جمعیتی در کشورهای اسلامی، کاهش میزان رشد طبیعی جمعیت است که این هدف از طریق کاهش سطح زاد و ولد صورت می گیرد. اگر چه سیاست های جمعیتی با رشد اقتصادی و اجتماعی در ارتباط است، اما تحقیقات نشان می دهد این موضوع هدف اصلی این سیاست‌ها نیست. چرا که برنامه‌ریزی‌های کنونی مربوط به رشد اقتصادی و اجتماعی با منافع مصرف کنندگان سرو کار دارد، نه تولیدکنندگان؛ و فقط سعی دارد سطح رشد جمعیت را کاهش دهد.

در جهان امروز هدف های غیر مستقیم سیاست های جمعیتی، فقط وسیله ای برای تامین اهداف سیاسی است. به عبارت دیگر سیاست های جمعیت شناسی در درجه اول به اهداف سیاسی اهمیت می دهند. طی دهه ۶۰، حجم نسبی جمعیت کشورهای سرمایه‌داری سیر نزولی داشته است؛ تا جایی که تعداد جمعیت آن کشورها (کشورهای اروپا غربی و ایالت متحده آمریکا و کانادا) ۸/۱۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و در سال ۱۳۶۸ این نسبت به ۱۲٫۱ درصد کاهش یافت و این سیر نزولی به خاطر فروپاشی خانواده در جوامع غربی ادامه یافته است.

موقعیت جهان از نظر پراکندگی جمعیت نیز باعث شد کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، کاهش رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم به خصوص جمعیت کشورهای اسلامی به عنوان یکی از پایه های استراتژیک در سیاست خارجی خود توجه داشته باشند، عمده فعالیت آمریکا در مورد کنترل بر روی محدود کردن جمعیت کشورهای جهان سوم و در کنار آن، کشورهای اسلامی متمرکز است که از طریق صندوق جهانی پول، سازمان ملل متحد، مجموعه های مافیایی چون بیلدربرگ و سازمان های وابسته به آنها مانند سازمان بهداشت جهانی، سازمان کشاورزی و تغذیه بین المللی و… صورت می گیرد. با توجه به موارد فوق بررسی تلاش ها و فعالیت های جمعیت شناسی و اجرای سیاست های جمعیتی در جوامع اسلامی ضروری به نظر می رسد.

نگرانی آمریکا از افزایش جمعیت در کشورهای جهان سوم در حالی ابراز می شود که این کشور از سطح تکنولوژی بالایی برخوردار است. ایالت متحده آمریکا طی دهه ۵۰ میلادی متوجه این مسئله شده که اگر فاصله سطح تکنولوژی بین کشورها به خصوص در زمینه نظامی کاهش یابد آنگاه افزایش جمعیت عامل قطعی و برگ برنده خواهند بود به همین خاطر این کشور قصد دارد با مسئله تنظیم جمعیت در جهان، تمرکز جمعیت های زیاد تحت یک حاکمیت سیاسی را بشکند و آنها را به تعدادی واحدهای سیاسی تقسیم کند آمریکا بر این مسئله باور دارد که بالاخره کشورهای در حال توسعه به تکونولوژی غرب، به خصوص تکنولوژی نظامی آن دست خواهند یافت. این باور در نتیجه عملکرد آن در چین، هند، پاکستان و کشورهای دیگر بوده است به همین دلیل این کشور در سیاست خارجی‌اش در مورد عامل جمعیت براساس دو استراتژی عمل می کند.

۱-سیاست تبدیل کشورهای پر جمعیت به کشورهای کم جمعیت (کوچک)

هدف از این سیاست در درجه اول این است که کشورهای در حال توسعه محتاج کشورهای غربی شوند. این در حالی است که غرب مانع وحدت و یکپارچگی کشورهای عربی شده است، حال آن که این کشورها خود شاهد تجزبه هند و چین هستند.

۲-فشار بر سران کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای اسلامی به منظور کاهش میزان رشد طبیعی جمعیت در کشورشان

ناگفته پیداست که استراتژی اول دارای وجهه سیاسی است؛ اما لازم است برای مشخص شدن اهداف پنهان استراتژی دوم، طرح های جمعیتی آمریکا در کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی را بیشتر مورد بررسی و کنکاهش قرار دهیم.

*اهرم های سیاسی آمریکا برای کنترل جمعیت کشورهای اسلامی

آمریکا از دو راه سعی می کند تا سیاستش را در قبال مسئله جمعیت در کشورهای اسلامی به اجرا در آورد:

الف- مدیریت سیاسی در کشورهای اسلامی: در طرح های آمریکایی، عنوان شده که مدیران سیاسی در کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای اسلامی باید به لزوم پذیرش و تقویت سیاست های جمعتی به منظور کاهش جمعیت متقاعد شوند متاسفانه همزمان با اجرای این طرح سران اکثر کشورهای اسلامی نیز در اقدامی هماهنگ به تشویق و تقویت مردم در زمینه کنترل جمعیت پرداخته و تسهیلات مختلفی را در اختیار موسسه های آمریکایی فعال در اجرای سیاستهای جمعیتی قرا ردادند.

این موسسه ها عبارتند از:
۱-آژانس رشد و توسعه بین المللی کار یا موسسه آژانس همکاری آمریکایی که هزینه تمامی طرح های کاهش جمعیت در کشورهای اسلامی را عهده دارد.

۲- کمپانی finder که وسایل جلوگیری از بارداری را تولید کرده و در دسترس زنان قرار می دهد با آژانس همکاری آمریکایی نیز همکاری می کنند.

۳- طرح هایی در مورد فاصله انداختن بین زایمان ها مشهور به ام.بی.اس که از جانب آژانس همکاری آمریکا پشتیبانی می شود. این موسهس به پخش وسایل جلوگیری از بارداری در کشورهای اسلامی می پردازد و فعالیت شدیدی در اردن داشته است.

ب- سازمان بین المللی: هر چند سازمان های بین المللی به خصوص سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد این مسئله را که در خدمت سیاست آمریکا هستند فاش نمی کنند ولی در عین حال دنباله رو سیاست های آمریکا هستند سازمان هایی که در زمینه سیاست های جمعیتی ( کنترل جمعیت) مشغول به فعالیتند عبارتند از:

۱- سازمان بهداشت جهانی who
2- سازمان تغذیه و کشاورزی بین المللی (فائو)
۳- سازمان فرهنگی (یونسکو)
۴- شورای جمعیتی population council

از نکات قابل توجه این که تمامی این سازمان ها در پوشش فعالیت های اختصاصی تعریف شده به سیاست های تنظیم جمعیت در کشورهای اسلامی نیز می پردازند. متاسفانه نقشه های کنترل جمعیت کشورهای اسلامی از سوی گروهی که در پشت این سازمان های بنی المللی مخفی شده اند، مطابق با نظرات آمریکایی ها طرح ریزی می شود. این دخالت ها در ترسیم و اجرای سیاست های کنترل جمعیت در کشورهای اسلامی از دو طریق مالی و فرهنگی صورت می گیرد. معمولا دخالت های مالی در این زمینه با ارایه راه های جلوگیری از بارداری به صورت رایگان و ارزان قیمت نمود پیدا می کند به این ترتیب که این وسایل را به صورت انبوه در مراکز درمانی و داروخانه ها در دسترس مردم قرار می دهند در حالی که دخالت های فرهنگی از طریق گسترش فرهنگ غربی در میان مردم و با زایل کردن ارزش های اجتماعی وارد این کارزار می شوند. تضعیف ارزش های مشوق زایمان در جوامع و جایگزینی راه های جلوگیری از بارداری به جای آن سبب شکل گیری ارزش های اجتماعی جدیدی می شود که کاهش زایمان و جلوگیری شدید از بارداری را به دنبال دارد.

از آنجا که پشتیبانی مالی برای نفوذ دادن فرهنگ غربی در جوامع اسلامی، خطر نابودی ارزش های اجتماعی را که از دین اسلام سرچشمه می گیرد در درون خود دارد، باعث می شود تا ارزش های اجتماعی در چارچوب نظامی بی‌دینی غربی شکل بگیرد. بنابراین لازم است راه های نابودی و ساختار جدید ارزش های اجتماعی مورد بحث قرار گیرند. راه های که جهت تغییر ارزش ها قرار دارند عبارتند از:

* تنها عامل مشکلات مردم سلطه غرب است، اما آنان وانمود می کنند که از اقتصاد است

۱- راه اقتصادی

طرح های آمریکایی در ارایه راه های جلوگیری از بارداری و لزوم فشار بر متن جامعه تاکید دارند این امر به معنی فشار اقتصادی بر مردم می باشد که در نتیجه آن مشکلات اقتصادی خانواده ها در جوامع اسلامی افزایش می یابد و درست در همین زمان است که آنها اعلام می کنند مشکلات اقتصادی خانواده ها ناشی از افزایش تعداد فرزندان آنهاست و این همان مسئله ای است که تمامی تحقیقات سیاست های جمعیتی که از جانب سازمان ملل متحد پشتیبانی می شوند نیز آن را تایید می کند.

آمریکایی ها با استناد به این مجموعه تحقیقات و با تکیه بر نظر جمعیت شناسان، سیر صعودی رشد جمعیت را عامل شکست طرح های رشد اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی معرفی می کنند در حالی که تجربه کشورهای اروپایی و تحقیقات و بررسی های متعدد ضعف این نظریه را ثابت کرده است. در این طرح ها این واقعیت مهم نادیده انگاشته می شود که عواملی چون سیطره کشورهای غربی بر سرنوشت کشورهای اسلامی و غارت منابع ملت ها و همچنین وجود نظام های دیکتاتوری و فسادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایجاد مشکلات اقتصادی در کشورهای اسلامی نقش اصلی را ایفا می کنند و در نتیجه چنین وانمود می شود که فشارهای اقتصادی وارده بر افراد موجب می شود که این افراد برای کاهش فشار اقتصادی، راه های جلوگیری از بارداری را به کار بندند در حالی که رشد جمعیت اصلا رابطه ای با عامل این فشار اقتصادی ندارد. متاسفانه در سطح حکومت ها دست اندر کاران خیلی زود طرح ها و نظرات آمریکایی ها را پذیرفته اند و این مسائل را در سیاست ها و برنامه های تبلیغی خود منعکس کرده و برنامه هایی را براساس این نظریه در جامعه به اجرا در آورده اند.

۲- راه بهداشتی

یکی از راه های کنترل جمعیت در کشورهای اسلامی مطرح ساختن امور  بهداشتی است. یکی از اهداف اعلام شده این سیاست کاهش زایمان می باشد که احتمال مرگ و میر مادران و نوزادان شیرخوار را کاهش می دهد. این سیاست با طرح این مسئله که رابطه بین افزایش جمعیت و مرگ و میر ( در سطح مرگ و میر نوزادان شیرخوار یا مرگ مادران به خاطر بارداری) وجود دارد مردم را برای به کارگیری وسایل جلوگیری از بارداری متقاعد سازد.

مخاطب اصلی این سیاست در جوامع زنان هستند و سازمان های بین المللی به خصوص سازمان بهداشت جهانی در پوشش طرح های بهداشتی خود در جهت رواج سیاست های جمعیتی آمریکا نیز تلاش می کند. سازمان جهانی یونسکو نیز به منظور ترویج سیاست های کنترل جمعیت در میان مردم که در نهایت کاهش جمعیت را به دنبال دارد مجموعه ای از کتاب ها و نشریات را به صورت گسترده در کشورهای اسلامی منتشر و ترویج می کند.

* سیاست‌های جمعیتی با حمایت مالی در کشورهای اسلامی از عالمان دینی بهره می‌جویند.

۳- راه دینی

سیاست های جمعیتی تحت پوشش بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ مردم حتی از عالمان دینی کشورهای اسلامی نیز استفاده می کند این عمل بدین خاطر است که علمای دین این سیاست ها را توجیه کرده و از نظر اسلام جایز بشمارند تا در مردم این باور به وجود آید که استفاده از راه های جلوگیری از بارداری با تعالیم اسلامی هیچ منافاتی ندارد. اندونزی یکی از کشورهایی است که به شدت درگیر مسئله کنترل جمعیت است. این کشور از نظر حجم جمعیت جزو بزرگترین کشورهای اسلامی به شمار می آید و تلاش های جهانی در این کشور اسلامی برجسته تر از سایر کشورهای اسلامی است. بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه تعداد زیادی از دانشمندان اسلامی این ک شور به این فعالیت ها آلوده شده اند. حتی در سال ۱۳۷۰ کنفرانسی به همین منظور و برای جلب حمایت بیشتر از سوی علمای دین در اندونزی برگزار شده است.

۴- راه آزاد و استقلال زن

شکی نیست که وقتی زن ارزش های اجتماعی غربی را پذیرفت سعی می کند در راستای این هدف راه های جلوگیری از بارداری را به کار گرفته و تعداد زایمان را کاهش دهد.

۵- تاکید بر کیفیت

پایه گذاران سیاست های جمعیت شناسی به ترتیب فرزندان بیشتر تعدادشان تاکید می کنند و این سیاست را در ارتباط با مسائل اقتصادی می دانند و معتقدند که اگر تعداد فرزندان کم باشد می توان از زندگی بهتری برخوردار شد و فرصت های مناسبتری را به دست آورد. متاسفانه رواج این مسئله باعث شده اکثر مسلمانان کشورهای اسلامی بدون توجه به عوامل دیگری که در موقعیت ها و کیفیت زندگی انسان تاثیر منفی دارد این مسئله را باور کنند.

۶- روش تبلیغاتی

سیاست های کنترل جمعیت تمامی رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی را به منظور کاهش رشد بی رویه جمعیت به کار گرفته اند و از این طریق برنامه هایی را تولید و پخش می کنند تا بدین وسیله ارزش های جدیدی در مردم به وجود آورند و مردم را در جهت کنترل جمعیت و به اصطلاح تنظیم خانواده تشویق کنند سازمان های بین المللی و موسسه های آمریکایی نیز از این برنامه ها حمایت کرده و ارزش های اعتقادی مردم را به کمک رسانه ها مور تهاجم وسیع قرار می دهند همچنین این سازمان ها با موسسات اسلامی علمی و غیر علمی نیز همکاری می کنند تا بتوانند به صورت همه جانبه به ایجاد ارزش های جدید بپردازند و مردم را تشویق کنند تا به هر طریق ممکن و بدون هیچ دغدغه ای وسایل جلوگیری از بارداری استفاده کنند در پایان می توان گفت که کشورهای اسلامی در هر صورت در معرض نقشه های طرح ریزی شده از جانب ایالت متحده آمریکایی به منظور کاهش میزان افزایش طبیعی جمعیت قرار گرفته اند این طرح ها از طریق نفوذ بر مدیریت سیاسی این کشورها و حاکمیت ایالات متحده آمریکا بر سازمان های بین المللی به خصوص سازمان های وابسته به آن صورت می گیرد این طرح ها شامل تغییرات فرهنگی است که منجربه حاکمیت فرهنگ غربی بر جوامع اسلامی شده تا جایی که رفتار مسلمانان مطابق این فرهنگ و یا انعکاس از آن شود.
انتهای پیام/ر


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ