ایجاد وفاداری در مشتریان

۱۶م اسفند ،

حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی به صورت بالقوه می تواند سبب تغییر در رفتار مشتری شود.

مفهوم وفاداری : حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، به رغم اینکه تاثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی به صورت بالقوه می تواند سبب تغییر در رفتار مشتری شود.
در واقع تعهد مشتری نتیجه این است که یک سازمان مزایایی را برای مشتریان ایجاد کند به طوری که آنها افزایش خرید از آن سازمان را حفظ کنند. تعهد واقعی مشتری زمانی ایجاد می شود که بدون هیچ تشویقی خودش برای خرید برانگیخته شود. اگر سازمان به ارضای نیازهای مشتری ادامه دهد و خدماتش را به شیوه هایی ارائه دهد که همیشه دارای تقاضا باشد، ارزش دوطرفه ای ایجاد شده و هدف نهائی که همان وابستگی مشتری یا مدیریت استراتژیک روابط با مشتری است قابل حصول است.

ارزش ماندگاری مشتری در طول عمر: به جای تمرکز روی حفظ مشتری و نگهداری روابط خیلی از موسسات این تمرکز را از دست داده و تقریبا” بر جذب مشتری جدید در راستای افزایش تعداد تمرکز دارند. اگر چه مشتریان جدید سبب می شوند که تعداد کل مشتریان همیشه در همان حد همیشگی باقی بماند، اما پتانسیل اقتصادی مربوط به رشد مشتری محدود گشته و تقلیل می یابد. نگهداری مشتریان موجود سودآور تر از جذب مشتریان جدید است. در طول یک توسعه نرمال روابط مشتری، هزینه بازاریابی و فروش به مشتریان(مشتریان موجود) به تدریج کاهش می یابد و حاشیه کلی توسعه به طور بالقوه افزایش می یابد. مشتری وفادار فقط روی قیمت تمرکز ندارد بلکه به عنوان حامی و طرفدار سازمان عمل کرده و در نتیجه به جذب مشتریان جدید کمک  می کند.

مشتریان خوب چه کسانی می باشند:

الف)مشتری وفادار و سودآور است

سازمان در این حالت بر عمیق کردن روابط و تقویت وفاداری و بهینه کردن سودآوری از طریق فروش تمرکز می کند.

ب)مشتری وفادار بوده ولی سودآور نیست

سازمان باید روابط را حفظ کند زیرا مشتری ممکن است از طریق فروش جانبی و سرویس موجود سودآور شود.

ج) مشتری سودآور است ولی وفادار نیست

سازمان بایستی بر تشویق و تقویت رابطه و ایجاد وفاداری کاملا” تمرکز کند.

د)مشتری نه سودآور است و نه وفادار

مشتری به قیمت حساس بوده و تا حد زیادی توسط تبلیغات، بازاریابی و پیشبرد فروش تحت تاثیر قرار می گیرد

.

باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ