این افراد نباید “حجامت” کنند

رضایی پور با اشاره به اینکه حکماى ایرانى انجام حجامت براى کودکان زیر دو سال را نیز جایز ندانسته اند، اظهار کرد: کم بنیه بودن و عدم استقامت اندام هاى کودک با حجامت سازگار نیست و حجامت در کودکان زیر دو سال، مى تواند موجب ضعف پایدار و دراز مدت در وى شود.

یک دستیار دکتراى تخصصى طب سنتى ایران درباره ارتباط میان طبع افراد با انجام عمل حجامت گفت: کسانى که تندرست هستند و مزاج صحى سرد یا خشک دارند یا دچار خشکى و سردى در پوست و عضلات هستند، نبایدروش هاى دفعى که موجب کاهش گرمى و ترى بدن مى شود را به کار ببندند که از جملغ این روش ها حجامت است.

به گزارش ایسنا جهان به نقل از ابرار رضایى پور درباره ارتباط میان طبع افراد با انجام عمل حجامت گفت: کسانى که تندرست هستند و مزاج صحى سرد یا خشک دارند یا دچار خشکى و سردى در پوست و عضلات هستند، نباید روش هاى دفعى که موجب کاهش گرمى و ترى بدن مى شود را به کار ببندند که از جمله این روش ها حجامت است. از همین رو گفته شده است پس از ۶۰ سالگى نباید حجامت کرد، زیرا موجب غلبه خشکى و سردى بر پوست، عضلات و بدن مى شود.

وى اضافه کرد: از سوى دیگر باید وزارت بهداشت و متولیان سلامت جامعه نیز از کارهاى غیرعلمى و افراط و تفریط در این حوزه ها جلوگیرى کنند تا کار، تنها در دست متخصصان دانشگاهى طب سنتى ایران باشد.

رضایی پور با اشاره به اینکه حکماى ایرانى انجام حجامت براى کودکان زیر دو سال را نیز جایز ندانسته اند، اظهار کرد: کم بنیه بودن و عدم استقامت اندام هاى کودک با حجامت سازگار نیست و حجامت در کودکان زیر دو سال، مى تواند موجب ضعف پایدار و دراز مدت در وى شود. بهار شایسته ترین فصل براى حجامت (به ویژه براى مقاصد پیشگیرانه)است البته در فصول دیگر نیز به حسب تشخیص طبیب آگاه و با ملاحظات گوناگون، مى توان حجامت را به کار برد ولى باید دانست که عمل حجامت در هر فصلى که انجام شود، تابع ضوابط و پیش شرط ها ى خاصى است که در منابع طب سنتى بیان شده و نادیده گرفتن آنها مى تواند به مخاطرات و صدمات متعددى بیانجامد و چه بسا به تشدید بیمارى منجر شود.


JazabNews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ