باراک تنهاست! – اخبار سیاسی

باراک اوباما شرایط سختی در انتخابات کنونی آمریکا در برابر رقیب جمهوری خواه خود دارد.
مهمترین این مشکلات ایجاد توازن بین مسائل و مشکلات داخلی آمریکا که عموما” نیز ساختاری و بعضی نیز مربوط به سیاستهای دولتهای گوناگون آمریکا و مخصوصا جمهوری خواهان در لشگر کشی به خاورمیانه و نیز مسائل بین المللی و بطور مشخص مسئله خاورمیانه، فعالیت صلح آمیز هسته ائی ایران، مسائل سوریه و نقش صهیونیستها در بهم زدن اوضاع و خروج کنترل از دست همه است.
من از منظر تحلیل سیاسی ( نظامیان راه خودشان را میروند) معتقدم رژیم صهیونیستی نه میتواند در حمله به ایران آمریکا را به همکاری وادار کند و نه جرات و توان عملیاتی و مخصوصا کنترل عواقب آن به او اجازه میدهد که وارد چنین کارزاری شود. اقدام به جنگ روش پسندیده و مناسبی برای حل مشکلات نیست بلکه بر مشکلات جهان می افزاید و همه باید تلاش کنند تا این اتفاق نیفتد. ولی جنگ بین منهدم شدن تاسیساتی که نه تنها بی بدیل و یگانه نبوده و در بدترین حالت بعد از چندی قابل بازسازی بوده و حتی ممکن است روند صعودی بخود بگیرد از یکطرف و از بین رفتن اعتبار و مشروعیت یک رژیم بدلیل بافت داخلی خاص و نبود چسبندگی اجتماعی بین ساکنین فلسطین اشغالی تراز نامه سود و زیان را به ضرر صهیونیستها تمام میکند. برای بررسی و باز کردن ابعاد این فرضیه توجه به چند بند زیر بی فایده نخواهد بود:
۱- آمریکا هیچ عجله ائی به حمله به ایران ندارد و همان فرمول ازمایش شده ادامه تحریمها برای تضعیف بنیه کشور و نیز ایجاد نارضایتی و بحران داخلی را دنبال میکند و هرگز نیز این راهبرد را در هیچ حالتی رها نخواهد کرد. البته ایران نیز فرمولهائی برای بازی مناسب دارد که بحث این مقاله نیست ولی مهمترین شاخصه آن بالا بردن چسبندگی سیاسی- اجتماعی و افزایش وفاق در جامعه و حل مشکلات معیشتی و روزمره مردم است.
۲- رژیم صهیونیستی تلاش میکند از محذورات داخلی اوباما بیشترین سوء استفاده را بکند. زیرا این موقعیت از روند انتخاباتی آمریکا که اوباما نمیتواند در برابر ایدههای صهیونیستها و خوابهائی که برای منطقه دیده اند مخالفت جدی و قاطع بعمل آورد و آرای آندسته از یهودیان آمریکا که از صهیونیستها حمایت میکنند را از دست بدهد و مشخصا عملیات لابی آیپک را علیه خود کند، شرایط طلائی برای صهیونیستها محسوب میشود.
۳- رژیم صهیونیستی حتی در داخل کابینه خود برای آغاز حمله پیشدستانه به ایران دارای اجماع نظر نیست و مخالفانی جدی علیه باراک و ناتانیاهو وجود دارند. اگرچه بعضی از جناحهای داخلی این رژیم که از مخالفین جدی این دو نفر هستند بدشان نمی اید با دست زدن به چنین حماقتی طومار سیاسی این دو نیز پیچیده شود.
۴- با علم به این قضیه ایهود باراک میداند که در اجرای تهدیداتش نه حمایت داخلی را دارد و نه پشتیبانی خارجی و لذا آنچه این روزها جریان دارد یک هیاهو برای ایجاد جو روانی برای امتیاز گیری بیشتر از ایران است.
۵- روند جریانات منطقه خاورمیانه به سود مسلمانان و ضرر آمریکا و رژیم صهیونیستی است. عدم وجود راه حل نظامی برای سوریه دست برتر ایران در منطقه را نشان میدهد که باید مقداری هوشیارانه تر حرکت کرد. بازنده شدن ترکیه و عربستان در مسائل سوریه باید با سلسله اقدامات تکمیلی دنبال شود. مخصوصا عکس العمل مردم کشورهای منطقه در توهین فیلم آمریکائی به مقدسات اسلامی این وزنه را به سود مردم مسلمان سنگینتر کرده است و لذا ایهود باراک ناچار به این شاخ و شانه کشیدن است ولی او طبل تو خالی و تنهاست!

/۲۷۲۷

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
بازنشر:ممتازنیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ