بازار سرمایه توان کمک به رشد اقتصادی را ندارد

گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز

بینا: مدیر عامل تامین سرمایه نوین با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه‌ای با مشکلات عدیده مواجه می باشند، گفت: برای برون رفت از مشکلات نظام تامین مالی کشور، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت، به همراه به کار گیری ظرفیت‌های استفاده نشده بازار سرمایه موثر است.

ولی نادی قمی-مدیرعامل تامین سرمایه نوین-در گفت‌وگو با ایسنا، به نقش ابزارهای نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت:دستیابی به رشد اقتصادی سند چشم انداز و تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصاد به گزینه های مختلف سرمایه گذاری، مستلزم نهادهای مالی توانمند و بازار های مالی توسعه یافته است تا بازخور تصمیمات به طور شفاف قابل رصد باشد.

وی افزود: در ایران به سبب مشکلات نظام تامین مالی بانک پایه، عدم تنوع ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت و نیز عدم توجه کافی به بازار سرمایه به عنوان محلی برای جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد نقدینگی به بخش های تولیدی و صنعتی به خوبی صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: با وجود افزایش چند برابری نقدینگی اقتصاد، همچنان بنگاههای اقتصادی برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز و مخارج سرمایه‌ای با مشکلات عدیده مواجه می باشند. به نظر می رسد که برای برون رفت از مشکلات جاری نظام تامین مالی کشور ، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت ، به همراه به کار گیری ظرفیت های استفاده نشده بازار سرمایه می تواند موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد:بر این مبنا بازار سرمایه به عنوان بازاری نوآور و خلاق، قابل انعطاف و شفاف که در آن بازخور تصمیمات مربوط به تخصیص منابع قابل ردیابی است، می تواند به عنوان عرصه تامین مالی شرکت ها و پروژه ها و اولین مقصد دارندگان وجوه مازاد ( پس انداز کنندگان) تبدیل شود.

به گفته ی مدیر عامل تامین سرمایه نوین، در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بار عمده تامین مالی شرکت های بزرگ به عهده بازار سرمایه است و تمرکز بازار پول بر تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط ( SME) ، اشخاص و تجار است اما در ایران بازار سرمایه به اندازه کافی بزرگ و عمیق نیست تا بتواند با عمده تامین مالی رشد اقتصادی کشور را به دوش بگیرد.

نادی قمی اظهار کرد:واسطه ها و نهادهای مالی بخش بازار سرمایه یعنی بانک های سرمایه گذاری ( شرکت های تامین سرمایه) حدود شش سال پیش شکل گرفته اند و از لحاظ تعداد، حجم منابع، سرمایه، شبکه مشتریان و در مجموع توانگری مالی در حال رشد و نوپا تلقی می شوند. از طرف دیگر شناخت مدیران مالی از این نهادهای مالی تازه و امکانات تامین مالی و مدیریت ثروت بازارسرمایه به اندازه کافی عمیق و گسترده نیست. لذا با وجود اهمیت ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت، نقش این ابزارها همچنان برجسته نیست.

وی در پاسخ به این سوال که چه ابزارهایی در این راستا باید تعریف شود،گفت:ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه را می توان به سه گروه ابزارهای مبتنی بر سرمایه ( افزایش سرمایه، عرضه های اولیه ، جذب سرمایه گذار و تشکیل شرکت های سهامی خاص، پذیره نویسی شرکت های سهامی عام ، صندوق های زمین و ساختمان)، ابزارهای مبتنی بر بدهی( انتشار یافتن انواع صکوک، انتشار یافتن اوراق مشارکت، انتشار یافتن گواهی سپرده خاص) و ابزارهای مبتنی بر محصول نظیر انواع معاملات سلف ، تقسیم بندی کرد.

به گفته ی نادی قمی،در حال حاضر به سبب عدم شناخت کافی مدیران مالی شرکتهای بورسی و غیر بورسی از ابزارهای تامین مالی و مدیریت ثروت در بازار سرمایه، عدم تنوع ابزارها، پیچیدگی و زمانبری تامین مالی از طریق این ابزارها و نیز نوع نگاه سیاست گذاران به بازار سرمایه به عنوان بازاری شفاف برای معاملات ثانویه و نه لزوما به مثابه محلی برای تامین مالی ، نقش بازار سرمایه در تامین مالی کارشناسان را راضی نکرده است.

وی تاکید کرد:به نظر می رسد که سخت گیری در ارایه مجوز تامین مالی می تواند به نظارت قوی بر روی نحوه مصرف منابع جمع آوری شده سوق یابد. ضمنا می توان وظیفه طراحی ابزارهای نوین تامین مالی و مدیریت ثروت را به شرکت های تامین سرمایه سپرد تا با اجرای محدود آن دستورالعمل مربوطه را تدوین کنند البته حقوق معنوی تدوین کننده ابزارها باید برای مدت زمان محدود رعایت شود.


شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ