بانوی نمونه (خواستگاری)

آیا خواستگاری مرد از زن اهانت است به زن؟
-غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز
-مرد خریدار وصال زن است نه رقبه ی او
-رسم خواستگاری مرد از زن یک تدبیر بسیار عاقلانه و ظریفانه است که برای حفظ احترام و حیثیت زن به کار رفته است .

برخی بر این رسم که خواستگاری جنبه ی یک طرفه دارد و زن گرفتن در آن مطرح است نه مثلا مرد گرفتن ایراد گرفته و میگویند خواستگاری هم وظیفه زن است و هم وظیفه مردان تا در ازدواج تنها زن گرفتن صدق نکند مرد گرفتن هم صدق کند . اگر بگوییم زن گرفتن یا اگر همیشه مردان را موظف کنیم به خواستگاری زنان بروند حیثیت زن را به پایین آورده ایم و آن را به صورت کالای خریدنی در آورده ایم .
برای پاسخ به این ایراد باید چند مورد روان شناختی و برخواسته از سرشت و طبیعت مرد و زن را بررسی کنیم .
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه ناز …
اینکه از قدیم الایام مردان به عنوان خواستگاری نزد زن میرفته اند و از آنها تقاضای همسری میکرده اند از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده است . طبیعت مرد را مظهر مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن .
طبیعت زن را گل و مرد را بلبل …..زن را شمع و مرد را پروانه قرار داده است .این یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکارهای خلقت است .ضعف جسمانی زن را در مقابل نیرومندی جسمانی مرد با این وسیله جبران کرده است.
خلاف حیثیت و احترام زن است که به دنبال مرد برود .
زن که میخواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر در آورد تا بر اسرار وجودش حکومت کند قابل تحمل نیست و موافق غریزه نیست که مردی را به همسری خود دعوت کند و احیانا جواب رد بشنود و سراغ مرد دیگری برود ..
به عقیده ویلیام جیمز فیلسوف معروف آمریکایی:
حیا و خود داری ظریفانه زن غریزه نیست بلکه دختران حوا در طول تاریخ دریافتند که عزت و احترامشان به این است که به دنبال مردان نروند …خود را مبتذل نکنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند زنان این درسها را در طول تاریخ دریافتند و به دختران خود یاد دادند.
این امر اختصاص به جنس بشر ندارد حیوانات نیز همینگونه اند …همواره این ماموریت به جنس نر داده شده است که خود را دلباخته و نیازمند جنس ماده نشان بدهد .و ماموریتی که به جنس ماده داده شده این است که با پرداختن به زیبایی ها و خودداری و استغناء ظریفانه دل جنس خشن را هرچه بیشتر شکار کند و او را از مجرای حساس قلب خودش و به اراده و اختیر خودش در خدمت خود بگمارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ