باکیفیت‌ترین اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های ایرانی کدامند؟

باکیفیت‌ترین اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های ایرانی کدامند؟

عصر خودرو : اتوبوس بین شهری ۴۲۱۲ با کیفیت‌ترین اتوبوس تولیدی در کشور در سال گذشته بوده است.

به نقل از ایسنا براساس جدول خلاصه میانگین نمرات منفی مینی‌بوس و اتوبوس‌های تولید داخل در سال گذشته، اتوبوس بین شهری ۴۲۱۲ با کسب ۴۳٫۳ نمره منفی با کیفیت‌ترین اتوبوس تولید داخل شناخته شده است. این اتوبوس در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اتوبوس بین شهری ولوو B9 نیز در رتبه دوم رده‌بندی ایستاد. این خودرو با ۴۳٫۷ نمره منفی در بخش‌های تزیینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ‌ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما اتوبوس بین شهری ۴۲۱۲ مارا، در رتبه سوم رده‌بندی قرار گرفت. این خودرو با ۵۴٫۳ نمره منفی در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ‌ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

رتبه چهارم رده‌بندی کیفی سال ۱۳۹۰ نیز در اختیار اتوبوس شهری ۳۱۱۲ با ۶۳٫۳ نمره منفی بود. این خودرو در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

مینی‌بوس ایویکو A36 نیز رتبه پنجم رده‌بندی را کسب کرده است. این خودرو با ۷۴٫۲ نمره منفی در بخش‌های تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

مینی‌بوس هیوندای کروز نیز با کسب ۱۰۵٫۱ نمره منفی رتبه ششم رده‌بندی را کسب کرده است. این خودرو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما رتبه‌ هفتم رده‌بندی کیفی مینی‌بوس و اتوبوس‌های تولیدی در سال ۱۳۹۰ در اختیار اتوبوس بین شهری بنز O500 است. این اتوبوس با ۱۰۶٫۷ نمره منفی در بخش‌های تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بود.

اتوبوس شهری گازسوز نیز رتبه هشتم رده‌بندی را کسب کرده است. این اتوبوس با ۱۰۹٫۳ نمره منفی در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، ترمز، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ‌‌ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

رتبه نهم رده‌بندی نیز در اختیار اتوبوس شهری LCK قرار دارد. این اتوبوس با کسب ۱۲۳٫۵ نمره منفی در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تزیینات داخلی و خارجی، صداهای غیر عادی، بدنه، نفوذ‌ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

میدل‌باس LCK نیز در رتبه دهم رده‌بندی قرار داشت. این خودرو با کسب ۱۴۰ نمره منفی در بخش‌های تزیینات داخلی و خارجی‌، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اتوبوس شهری SLF نیز با کسب ۱۶۶٫۱ نمره منفی رتبه‌ یازدهم و آخر رده‌بندی کیفی مینی‌بوس و اتوبوس‌های تولیدی در سال ۱۳۹۰ را به خود اختصاص داد. این خودرو در بخش‌های فنربندی، تعلیق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ و رنگ دارای نمره منفی بوده است.


منبع:عصرخودرو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *