با تفکر می توان تقدیر را تغییر داد

۳۰م دیماه ،

هرکسی سرنوشت خویش را خود رقم می زند و خود مسبب تمام اتفاق های خوب و بد زندگیش است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ؛ هیچ فردی ضعیف آفریده نشده کە بخواهد دست روی دست بگذارد و در انتظار سرنوشتی نامعلوم بنشیند. سرنوشتی کە نه به دنبال آن می رود و نه برای  ساختن آن تلاش می کند.
خوب است کە انسان ها به درستی در تعیین سرنوشت خود تصمیم گیری کنند و ناآگاهانه دست به کاری نزنند کە عواقب نادرست و مشکل سازی را برای آنان به دنبال داشته باشد.
گاهی فرصت های خوب و بد بسیاری در زندگی برای انسان ها به وجود می آید اما اشخاص از کنار آن به راحتی می گذرند و فرصت ها را در اختیار دیگران قرار می دهند.
بای جامعه شناس به خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران  گفت: براساس باورهای مردم سرنوشت انسان از قبل تعیین شده و انسان هیچگاه مداخله ای در مسیر حرکت آن ندارد این باور با اختیار و آزادی انسان کە خداوند مختار آفریده مغایرت دارد.
وی افزود: اگر انسان موجودی باشد کە محکوم به سرنوشت از قبل تعیین شده ی خویش باشد او مجبور به طی مسیری شده کە محکوم به آن است و یقینا این با منطق عقلانی و باورهای دینی و مذهبی هماهنگی ندارد.
وقتی تقدیر به دست خود ما رقم می خورد چرا با باورهای غلط آن را تلخ کنیم.
هرفردی می تواند با درستی یک مسیر خوب راهی را با زیبایی طی کند و از شیرینی آن لذت ببرد.
بای تصریح کرد: اعتقادات و باورهای خرافی و غیرمنطقی کە انسان ها موجوداتی ضعیف و ناتوان می باشند همیشه اشخاص را در مسیری حرکت داده کە بازگشت از آن را غیرممکن می کند و آدمی را مجبور به حرکت در ریلی می داند کە از قبل برایش فراهم شده و او هیچ اختیاری در تغییر مسیر ندارد.
وی ادامه داد: هیچ انسانی بی اراده و اسیر برای پذیرفتن یک سرنوشت کە خود خواستار آن نیست آفریده نشده و همه اشخاص در تعیین سرنوشت خود دخیل می باشند و می توانند آن را تعیین و حتی تغییر دهند.
وی افزود: قسمت را خود انسان رقم می زند و انچه کە قسمت گفته می شود با اراده آدمی شکل می پذیرد و انسان خود معمار سرنوشت خویش است و هرچه کە برسر آدمی می آید ساخته و پرداخته اقدامات خویش است.
هر فردی خود مسئول سرنوشت خویس است ومی تواند با توانایی و هوش خود آن را به زیبایی بسازد و بداند  کە فرصتها هیچ گاه از بین نمی رود بلکه از شخصی به شخص دیگر داده می شود، یادبگیریم کە از فرصتها به درستی استفاده کنیم و از کنار آنان به راحتی گذر نکنیم./ل


باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ