با کیفیت‌ترین کامیون‌های داخلی معرفی شدند

به گزارش دنیای خودرو به نقل از (ایسنا)، طبق جدیدترین آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در تیر ماه کامیون ولوو FH مانند رده‌بندی خرداد ماه همچنان جایگاه نخست را در اختیار دارد.

این کامیون البته در تیر ماه با رشد کیفی هم مواجه شده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۲۲٫۱ در خرداد ماه به ۲۱٫۹ در تیر ماه کاهش یافته است. این کامیون در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما کامیون ایویکو AT440 رتبه دوم رده‌بندی تیر ماه را در اختیار دارد. این کامیون در رده‌بندی خرداد ماه مورد بررسی قرار نگرفته بود و رتبه دوم رده‌بندی خرداد ماه در اختیار کامیونت ایسوزو NPR بود. این کامیون با ۳۰ نمره منفی در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما کامیونت ایسوزو NPR در رتبه سوم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این کامیونت البته در رده‌بندی خرداد در رتبه دوم قرار داشت. کامیونت ایسوزو NPR با کاهش کیفی همراه بوده است، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۳۰٫۴ در خرداد ماه به ۳۰٫۶ در تیر ماه افزایش یافته است. این کامیونت در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیونت ایسوزو NKR نیز مقام چهارم رده‌بندی کیفی تیر ماه را در اختیار دارد. این خودرو در رده‌بندی خرداد ماه مورد بررسی قرار نگرفته بود. این کامیونت با ۳۰٫۸ نمره منفی در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیون ایسوزو NQR نیز در رتبه پنجم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این کامیون با ۳۱٫۵ نمره منفی در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما کشنده اسکانیا G380 که در رده‌بندی خرداد ماه با ۳۲٫۶ نمره منفی در رتبه سوم قرار داشت، در رده‌بندی تیر ماه با ۳۲٫۸ نمره منفی در رتبه ششم قرار دارد. این خودرو در بخش‌های تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

جایگاه هفتم رده‌بندی تیر ماه نیز در اختیار کشنده رنو Premium 440 قرار دارد. این خودرو در رده‌بندی خرداد ماه مورد بررسی قرار نگرفته و در رده‌بندی تیر ماه با ۳۴٫۳ نمره منفی در بخش‌های تزیینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیون البرز کشنده نیز که در رده‌بندی خرداد ماه با ۳۹٫۹ نمره منفی در جایگاه چهارم جدول قرار داشت در رده‌بندی تیر ماه با ۳۹٫۸ نمره منفی در رتبه هشتم رده‌بندی قرار دارد. این کامیون در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

جایگاه نهم رده‌بندی تیر ماه در اختیار کامیون کشنده کاوه است. این کامیون با ۴۰ نمره منفی در بخش‌های ترمز، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیونت هیوندایی مایتی نیز با ۴۵ نمره منفی در رتبه دهم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این کامیونت با ۴۵ نمره منفی در رتبه پنجم رده‌بندی خرداد ماه نیز قرار داشت. این کامیونت در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی است.

رتبه یازدهم رده‌بندی تیر ماه در اختیار کامیون کاویان قزوین با ۴۸ نمره منفی قرار دارد. این کامیون با ۴۸٫۹ نمره منفی در رتبه ششم رده‌بندی خرداد ماه قرار داشت. کامیون کاویان قزوین در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی است.

اما کامیون کشنده فراز در رتبه دوازدهم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این کامیون در رده‌بندی خرداد مورد بررسی قرار نگرفته بود و با ۶۰٫۶ نمره منفی در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیون آمیکو D1929 نیز با ۶۳ نمره منفی در رتبه سیزدهم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این کامیون با ۶۴٫۱ نمره منفی در رتبه هفتم رده‌بندی خرداد ماه قرار داشت. این کامیون در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

کامیون آمیکو M2631 با ۶۵ نمره منفی در رتبه چهاردهم رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این کامیون با ۶۴٫۵ نمره منفی در رتبه هشتم رده‌بندی خرداد ماه قرار داشت. این کامیون در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

رتبه پانزدهم رده‌بندی تیر ماه در اختیار کامیون کشنده ماز است. این کامیون با ۸۰ نمره منفی در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

اما کامیون سنگین بنز WH با ۹۱٫۳ نمره منفی در رتبه شانزدهم و آخر رده‌بندی تیر ماه قرار دارد. این کامیون در رده‌بندی خرداد ماه نیز با ۹۲٫۹ نمره منفی در رتبه آخر قرار داشت. کامیون سنگین بنز WH در بخش‌های موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکی، تزئینات داخلی و خارجی، بدنه، نفوذ آب و رنگ دارای نمره منفی بوده است.


دنیای خودرو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ