بررسی نقش سرمایه فرهنگی در توسعه اقتصادی

بررسی نقش سرمایه فرهنگی در توسعه اقتصادی

سرمایه فرهنگی شامل هنجارها و ارزش های مشترک در میان گروهی از مردم است که سبب ترویج همکاری و ایجاد اعتماد در بین آنها می شود. یکی از الزامات اساسی برای توسعه اقتصادی در هر کشور ایجاد زیرساخت های مناسب فرهنگی است.

توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه فرهنگی ممکن نیست ، اینجاست که فرهنگ و توسعه اقتصادی به هم مربوط می شوند . در این مقاله به بررسی مفهوم سرمایه فرهنگی و رابطه فرهنگ و توسعه اقتصادی و مشکلات فرهنگی کشور ایران پرداخته می شود.


آخرین مقالات آفتاب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ