برنامه و زمان بازی های تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۷

برنامه و زمان بازی های تیم ملی والیبال در لیگ جهانی 2017

به گزارش ممتاز نیوز طبق برنامه بازیهای تیم ملی والیبال در لیگ جهانی ۲۰۱۷ از روز ۱۲ خرداد ۹۶ آغاز می‌شود و ۱۲ تیم در این رقابت‌ها به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

به گزارش سایت خبری ممتاز نیوز، تیم ملی والیبال ایران در سطح یک لیگ جهانی ۲۰۱۷ با تیمهای صربستان، برزیل، فرانسه، ایتالیا، لهستان، آمریکا، روسیه، بلژیک، آرژانتین، بلغارستان و کانادا با یکدیگر در گروه‌های متفاوت و در سه هفته مسابقه می‌دهد.

جدول برنامه کامل بازیهای سطح یک لیگ جهانی والیبال ۲۱۰۷

نحوه رده بندی جدول


۱–    تعداد دیدارهای پیروز شده
۲– امتیاز
۳– معدل ست
۴– معدل امتیاز
۵– زمانی که بین دو تیم تمام موارد مساوی شد، نتیجه آخرین دیدار مقابل هم تعیین کننده است. همچنین در صورت تساوی در نسبت پوئن بین سه تیم یا بیشتر (بیشتر از دو تیم) برقرار شد، رتبه بندی جدید براساس امتیازات ۱ و ۲و۳ مسابقاتی است که تیم های مورد بحث ( تای برک) در مقابل یکدیگر داشتند

نتیجه ۳-۰ یا ۳-۱: تیم برنده ۳ امتیاز، تیم بازنده ۰ امتیاز.
نتیجه ۳-۲: تیم برنده ۲ امتیاز، تیم بازنده ۱ امتیاز.

نحوه برگزاری مرحله نهایی

در گروه اول، ۵ تیم برتر در جدول کلی همراه تیم میزبان پس از انجام مرحله مقدماتی در ۲ گروه سه تیمی توسط سیستم مارپیچی قرار خواهند گرفت. پس از انجام مسابقات، ۲ تیم برتر هر گروه به صورت ضربدری در مرحله نیمه نهایی مسابقات را برگزار خواهند کرد. سپس برنده ها دیدار فینال و بازنده ها رده بندی را بازی می کنند. این مرحله ۱۳ تا ۱۸ تیرماه پیگیری خواهد شد.

برنامه و نتایج و جدول رده بندی مرحله مقدماتی


گروه ۱:

رده نام تیم بازی برد باخت امتیاز
۱ فرانسه فرانسه ۹ ۸ ۱ ۲۵
۲ صربستان صربستان ۹ ۶ ۳ ۱۹
۳ برزیل برزیل ۹ ۶ ۳ ۱۸
۴ روسیه روسیه ۹ ۵ ۴ ۱۴
۵ کانادا کانادا ۹ ۵ ۴ ۱۲
۶ آمریکا آمریکا ۹ ۴ ۵ ۱۴
۷ بلژیک بلژیک ۹ ۴ ۵ ۱۴
۸ لهستان لهستان ۹ ۴ ۵ ۱۲
۹ بلغارستان بلغارستان ۹ ۴ ۵ ۱۰
۱۰ آرژانتین آرژانتین ۹ ۳ ۶ ۱۱
۱۱ ایران ایران ۹ ۳ ۶ ۷
۱۲ ایتالیا ایتالیا ۹ ۲ ۷ ۶

هفته اول: (۱۲ تا ۱۴ خرداد – جمعه|شنبه|یکشنبه)

 

گروه A1 پسارو، ایتالیا
کلی ست شماری زمان
برزیل برزیل
لهستان لهستان
۲
۳
۲۰ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۲ – ۸
۲۵ – ۲۰ – ۱۹ – ۲۵ – ۱۵
۰۳/۱۲
۱۹:۳۰
ایتالیا ایتالیا
ایران ایران
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۲ – ۲۳ – ۲۲
۰۳/۱۲
۲۲:۳۰
لهستان لهستان
ایتالیا ایتالیا
۳
۱
۲۱ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۵ – ۱۷ – ۱۸ – ۲۳
۰۳/۱۳
۱۶:۳۰
ایران ایران
برزیل برزیل
۱
۳
۲۵ – ۱۹ – ‌۲۲ – ۲۲
۲۱ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۳
۱۹:۳۰
ایتالیا ایتالیا
برزیل برزیل
۱
۳
۱۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۲
۲۵ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۴
۱۶:۳۰
لهستان لهستان
ایران ایران
۱
۳
۱۸ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۵ – ۲۳ – ۲۳ – ۲۲
۰۳/۱۴
۱۹:۳۰

گروه B1 نوی ساد، صربستان
کلی ست شماری زمان
بلژیک بلژیک
کانادا کانادا
۲
۳
۲۵ – ۱۹ – ۲۶ – ۲۳ – ۱۵
۲۲ – ۲۵ – ۲۴ – ۲۵ – ۱۳
۰۳/۱۲
۱۸:۳۰
صربستان صرب.
آمریکا آمریکا
۳
۱
۲۵ – ۲۳ – ۲۵ – ۲۵
۱۸ – ۲۵ – ۲۰ – ۲۱
۰۳/۱۲
۲۱:۳۰
کانادا کانادا
آمریکا آمریکا
۳
۲
۲۳ – ۲۵ – ۱۸ – ۲۵ – ۱۵
۲۵ – ۱۹ – ۲۵ – ۲۳ – ۱۱
۰۳/۱۳
۱۸:۳۰
بلژیک بلژیک
صربستان صرب.
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۰ – ۱۸ – ۲۳
۰۳/۱۳
۲۱:۳۰
آمریکا آمریکا
بلژیک بلژیک
۱
۳
۲۳ – ۱۶ – ۲۵ – ۲۶
۲۵ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۸
۰۳/۱۴
۱۸:۳۰
کانادا کانادا
صربستان صرب.
۱
۳
۲۳ – ۲۱ – ۲۵ – ۲۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۰ – ۲۵
۰۳/۱۴
۲۱:۳۰

گروه C1 سورگوت، روسیه
کلی ست شماری زمان
فرانسه فرانسه
بلغارستان بلغار.
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۳ – ۱۵ – ۲۲
۰۳/۱۲
۱۵:۴۰
روسیه روسیه
آرژانتین آرژانتین
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۷ – ۱۸ – ۱۹
۰۳/۱۲
۱۸:۴۰
بلغارستان بلغار.
آرژانتین آرژانتین
۲
۳
۲۳ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۱ – ۱۳
۲۵ – ۲۳ – ۲۰ – ۲۵ – ۱۵
۰۳/۱۳
۱۵:۴۰
روسیه روسیه
فرانسه فرانسه
۱
۳
۱۳ – ۲۰ – ۲۵ – ۲۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۵
۰۳/۱۳
۱۸:۴۰
آرژانتین آرژانتین
فرانسه فرانسه
۰
۳
۱۷ – ۲۵ – ۲۲
۲۵ – ۲۷ – ۲۵
۰۳/۱۴
۱۵:۴۰
روسیه روسیه
بلغارستان بلغار.
۲
۳
۲۵ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۵ – ۱۳
۲۱ – ۱۵ – ۲۵ – ۲۷ – ۱۵
۰۳/۱۴
۱۸:۴۰

هفته دوم: (۱۹ تا ۲۱ خرداد – جمعه|شنبه|یکشنبه)

 

گروه D1 تهران، ایران
کلی ست شماری زمان
صربستان صربستان
آرژانتین آرژانتین
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۸ – ۲۲ – ۲۳
۰۳/۱۹
۱۸:۱۰
ایران ایران
بلژیک بلژیک
۳
۲
۲۳ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۱۵
۲۵ – ۱۷ – ۲۱ – ۲۵ – ۱۲
۰۳/۱۹
۲۱:۱۰
بلژیک بلژیک
آرژانتین آرژانتین
۳
۲
۲۳ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۴ – ۱۵
۲۵ – ۲۰ – ۲۳ – ۲۶ – ۶
۰۳/۲۰
۱۸:۱۰
ایران ایران
صربستان صربستان
۱
۳
۲۵ – ۲۵ – ۱۶ – ۲۵
۲۰ – ۲۳ – ۲۵ – ۱۶
۰۳/۲۰
۲۱:۱۰
صربستان صربستان
بلژیک بلژیک
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۲ – ۱۸ – ۲۰
۰۳/۲۱
۱۸:۱۰
ایران ایران
آرژانتین آرژانتین
۳
۲
۲۹ – ۲۵ – ۲۰ – ۲۳ – ۱۵
۲۷ – ۲۰ – ۲۵ – ۲۵ – ۱۱
۰۳/۲۱
۲۱:۱۰

گروه E1 وارنا، بلغارستان
کلی ست شماری زمان
کانادا کانادا
برزیل برزیل
۱
۳
۲۵ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۳
۲۳ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۹
۱۸:۱۰
بلغارستان بلغارستان
لهستان لهستان
۳
۲
۱۶ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۱۴
۲۵ – ۲۰‌ – ۱۹ – ۲۵ – ۱۶
۰۳/۱۹
۲۱:۴۰
برزیل برزیل
لهستان لهستان
۳
۱
۲۵ – ۲۵ – ۱۷ – ۲۵
۲۱ – ۲۰ – ۲۵ – ۱۹
۰۳/۲۰
۱۸:۱۰
کانادا کانادا
بلغارستان بلغارستان
۳
۱
۲۷ – ۳۰ – ۲۱ – ۲۵
۲۵ – ۲۸ – ۲۵ – ۲۳
۰۳/۲۰
۲۱:۴۰
لهستان لهستان
کانادا کانادا
۰
۰
۲۵ – ۲۷ – ۲۰ – ۲۵
۲۱ – ۲۵ – ۲۵‌ – ۱۹
۰۳/۲۱
۱۸:۱۰
برزیل برزیل
بلغارستان بلغارستان
۱
۳
۲۲ – ۱۹ – ۲۵ – ۱۹
۲۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۵
۰۳/۲۱
۲۱:۴۰

گروه F1 پائو، فرانسه
کلی ست شماری زمان
ایتالیا ایتالیا
آمریکا آمریکا
۰
۳
۲۲ – ۲۳ – ۲۳
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۹
۲۰:۰۰
فرانسه فرانسه
روسیه روسیه
۳
۱
۲۵ – ۲۲ – ۲۵ – ۲۵
۱۲ – ۲۵ – ۲۱‌ – ۱۸
۰۳/۱۹
۲۳:۰۰
آمریکا آمریکا
روسیه روسیه
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۰ – ۲۲ – ۲۲
۰۳/۲۰
۲۰:۰۰
فرانسه فرانسه
ایتالیا ایتالیا
۳
۱
۲۱ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۶
۲۵‌ – ۲۱ – ۲۱ – ۲۴
۰۳/۲۰
۲۳:۰۰
ایتالیا ایتالیا
روسیه روسیه
۲
۳
۳۳ – ۲۳ – ۲۵ – ۲۳ – ۱۰
۳۱ – ۲۵ – ۲۱ – ۲۵ – ۱۵
۰۳/۲۱
۲۰:۰۰
فرانسه فرانسه
آمریکا آمریکا
۳
۱
۲۵ – ۱۸ – ۲۵ – ۲۵
۲۰ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۱
۰۳/۲۱
۲۳:۰۰

هفته سوم: (۲۵ تا ۲۸ خرداد – پنجشنبه|جمعه|شنبه|یکشنبه)

 

گروه G1 کوردوبا، آرژانتین
کلی ست شماری زمان
برزیل برزیل
بلغارستان بلغار.
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۵ – ۱۹ – ۲۲
۰۳/۲۷
۰۱:۴۰
آرژانتین آرژانتین
صربستان صرب.
۲
۳
۲۲ – ۲۵ – ۲۲ – ۳۰ – ۱۲
۲۵ – ۱۹ – ۲۵ – ۲۸ – ۱۵
۰۳/۲۷
۰۴:۴۰
بلغارستان بلغار.
صربستان صرب.
۳
۲
۲۵ – ۲۰ – ۲۵ – ۲۴ – ۱۵
۱۸ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۶ – ۱۲
۰۳/۲۷
۲۳:۴۰
آرژانتین آرژانتین
برزیل برزیل
۳
۱
۱۹ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۵ – ۲۱ – ۲۲ – ۱۹
۰۳/۲۸
۰۲:۴۰
صربستان صرب.
برزیل برزیل
۱
۳
۲۲ – ۱۶ – ۲۵ – ۲۳
۲۵ – ۲۵ – ۱۷ – ۲۵
۰۳/۲۸
۲۳:۴۰
آرژانتین آرژانتین
بلغارستان بلغار.
۳
۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۵
۱۶ – ۲۱ – ۲۵ – ۱۹
۰۳/۲۹
۰۲:۴۰

گروه H1 کاتوویس، لهستان
کلی ست شماری زمان
ایران ایران
آمریکا آمریکا
۰
۳
۱۷ – ۲۲ – ۲۸
۲۵ – ۲۵ – ۳۰
۰۳/۲۵
۱۹:۵۵
لهستان لهستان
روسیه روسیه
۰
۳
۲۲ – ۱۷ – ۲۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۵
۲۲:۵۵
آمریکا آمریکا
روسیه روسیه
۳
۲
۲۹ – ۲۵ – ۱۹ – ۲۹ – ۱۳
۳۱ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۷ – ۱۵
۰۳/۲۷
۱۹:۵۵
لهستان لهستان
ایران ایران
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۷ – ۱۸ – ۲۲
۰۳/۲۷
۲۲:۵۵
روسیه روسیه
ایران ایران
۳
۰
۲۶ – ۲۵ – ۲۵
۲۴ – ۱۸ – ۱۸
۰۳/۲۸
۱۹:۵۵
لهستان لهستان
آمریکا آمریکا
۱
۳
۳۱ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۰
۲۹ – ۲۵ – ۲۷ – ۲۵
۰۳/۲۸
۲۲:۵۵

گروه I1 آنتورپ، بلژیک
کلی ست شماری زمان
ایتالیا ایتالیا
فرانسه فرانسه
۳
۲
۲۰ – ۲۵ – ۲۴ – ۲۵ – ۱۶
۲۵ – ۲۱ – ۲۶ – ۲۰ – ۱۴
۰۳/۲۶
۱۹:۴۰
بلژیک بلژیک
کانادا کانادا
۲
۳
۲۳ – ۱۳ – ۲۶ – ۲۵ – ۱۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۴ – ۲۲ – ۱۵
۰۳/۲۶
۲۲:۴۰
فرانسه فرانسه
کانادا کانادا
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۶ – ۱۵ – ۲۱
۰۳/۲۷
۱۹:۴۰
ایتالیا ایتالیا
بلژیک بلژیک
۱
۳
۲۲ – ۲۴ – ۲۷ – ۱۶
۲۵ – ۲۶ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۷
۲۲:۴۰
کانادا کانادا
ایتالیا ایتالیا
۳
۱
۲۰ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۵ – ۲۲ – ۱۴ – ۲۲
۰۳/۲۸
۱۹:۴۰
بلژیک بلژیک
فرانسه فرانسه
۰
۳
۲۱ – ۱۶ – ۱۶
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۸
۲۲:۴۰

گروه ۲:

رده نام تیم بازی برد باخت امتیاز
۱ اسلوونی اسلوونی ۹ ۸ ۱ ۲۴
۲ هلند هلند ۹ ۷ ۲ ۲۱
۳ استرالیا استرالیا ۹ ۶ ۳ ۱۶
۴ ژاپن ژاپن ۹ ۵ ۴ ۱۶
۵ چین چین ۹ ۵ ۴ ۱۵
۶ کره جنوبی کره ج. ۹ ۵ ۴ ۱۲
۷ اسلواکی اسلواکی ۹ ۴ ۵ ۱۳
۸ جمهوری چک ج. چک ۹ ۴ ۵ ۱۲
۹ فنلاند فنلاند ۹ ۳ ۶ ۱۰
۱۰ پرتغال پرتغال ۹ ۳ ۶ ۱۰
۱۱ ترکیه ترکیه ۹ ۳ ۶ ۹
۱۲ مصر مصر ۹ ۱ ۸ ۴

هفته اول: (۱۲ تا ۱۴ خرداد – جمعه|شنبه|یکشنبه)

گروه A2 سئول، کره جنوبی
کلی ست شماری زمان
فنلاند فنلاند
اسلوونی اسلوونی
۱
۳
۲۲ – ۱۵ – ۲۵ – ۲۳
۲۵ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۵
۰۳/۱۲
۱۱:۳۰
کره جنوبی کره ج.
جمهوری چک ج. چک
۳
۲
۲۵ – ۲۳ – ۲۴ – ۲۵ – ۱۵
۱۷ – ۲۵ – ۲۶ – ۲۰ – ۱۲
۰۳/۱۲
۱۴:۳۰
جمهوری چک ج. چک
فنلاند فنلاند
۳
۱
۱۶ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۵ – ۲۳ – ۲۲ – ۱۶
۰۳/۱۳
۷:۳۰
کره جنوبی کره .ج
اسلوونی اسلوونی
۱
۳
۲۳ – ۲۵ – ۱۴ – ۲۳
۲۵ – ۲۳ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۳
۱۰:۰۰
اسلوونی اسلوونی
جمهوری چک ج. چک
۳
۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۵
۱۹ – ۲۱ – ۲۵ – ۱۶
۰۳/۱۴
۷:۳۰
کره جنوبی کره ج.
فنلاند فنلاند
۳
۲
۲۴ – ۲۵ – ۲۵ – ۱۶ – ۱۵
۲۶ – ۲۱ – ۲۳ – ۲۵ – ۱۳
۰۳/۱۴
۱۰:۰۰

گروه B2 پوپراد، اسلواکی
کلی ست شماری زمان
استرالیا استرالیا
پرتغال پرتغال
۳
۲
۲۱ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۰
۲۵ – ۲۰ – ۱۸ – ۲۵ – ۱۸
۰۳/۱۲
۱۷:۳۰
اسلواکی اسلواکی
ژاپن ژاپن
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۷
۲۰ – ۲۰ – ۲۵
۰۳/۱۲
۲۰:۳۰
ژاپن ژاپن
پرتغال پرتغال
۲
۳
۲۱ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۴ – ۹
۲۵ – ۱۹ – ۲۱ – ۲۶ – ۱۵
۰۳/۱۳
۱۷:۳۰
اسلواکی اسلواکی
استرالیا استرالیا
۳
۱
۲۵ – ۲۱ – ۳۰ – ۲۵
۲۵ – ۲۵ – ۲۸ – ۲۲
۰۳/۱۳
۲۰:۳۰
استرالیا استرالیا
ژاپن ژاپن
۱
۳
۱۸ – ۲۵ – ۲۱ – ۲۲
۲۵ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۴
۱۷:۳۰
اسلواکی اسلواکی
پرتغال پرتغال
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۰ – ۲۳ – ۱۹
۰۳/۱۴
۲۰:۳۰

گروه C2 ملطیه، ترکیه
کلی ست شماری زمان
هلند هلند
مصر مصر
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۷
۱۷ – ۲۳ – ۲۵
۰۳/۱۲
۱۵:۳۰
ترکیه ترکیه
چین چین
۳
۲
۲۵ – ۲۵ – ۲۱ – ۲۴ – ۱۵
۲۲ – ۲۰ – ۲۵ – ۲۶ – ۱۲
۰۳/۱۲
۱۸:۳۰
چین چین
هلند هلند
۳
۱
۲۹ – ۲۳ – ۲۵ – ۲۵
۲۷ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۳
۰۳/۱۳
۱۵:۳۰
مصر مصر
ترکیه ترکیه
۰
۳
۲۰ – ۲۰ – ۱۵
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۳
۱۸:۳۰
ترکیه ترکیه
هلند هلند
۳
۲
۲۵ – ۲۳ – ۲۵ – ۲۴ – ۱۷
۲۲ – ۲۵ – ۱۸ – ۲۶ – ۱۵
۰۳/۱۴
۱۵:۳۰
مصر مصر
چین چین
۰
۳
۱۸ – ۲۰ – ۲۲
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۴
۱۸:۳۰

هفته دوم: (۱۸ تا ۲۱ خرداد – پنجشنبه|جمعه|شنبه|یکشنبه)

گروه D2 هلسینکی، فنلاند
کلی ست شماری زمان
استرالیا استرالیا
چین چین
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۲ – ۱۳ – ۲۱
۰۳/۱۸
۱۷:۳۰
فنلاند فنلاند
اسلواکی اسلواکی
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۹ – ۱۹ – ۱۹
۰۳/۱۸
۲۰:۳۰
اسلواکی اسلواکی
استرالیا استرالیا
۰
۳
۲۱ – ۱۹ – ۲۳
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۹
۱۶:۳۰
فنلاند فنلاند
چین چین
۳
۱
۲۵ – ۲۱ – ۲۵ – ۲۷
۲۳ – ۲۵ – ۲۱ – ۲۵
۰۳/۱۹
۱۹:۳۰
چین چین
اسلواکی اسلواکی
۱
۳
۲۰ – ۲۵ – ۱۲ – ۲۱
۲۵ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۰
۱۵:۳۰
فنلاند فنلاند
استرالیا استرالیا
۱
۳
۲۱ – ۲۵ – ۲۱ – ۱۹
۲۵ – ۱۴ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۰
۱۸:۳۰

گروه E2 تاکاساکی، ژاپن
کلی ست شماری زمان
اسلوونی اسلوونی
کره جنوبی کره ج.
۳
۲
۲۵ – ۲۳ – ۲۵ – ۲۴ – ۱۵
۲۰ – ۲۵ – ۱۳ – ۲۶ – ۱۳
۰۳/۱۹
۱۱:۱۰
ژاپن ژاپن
ترکیه ترکیه
۳
۱
۲۵ – ۲۶ – ۲۵ – ۲۵
۱۵ – ۲۴ – ۲۷ – ۱۶
۰۳/۱۹
۱۴:۴۰
ترکیه ترکیه
کره جنوبی کره ج.
۲
۳
۲۳ – ۲۰ – ۲۵ – ۲۵ – ۱۲
۲۵ – ۲۵ – ۲۰ – ۱۷ – ۱۵
۰۳/۲۰
۱۱:۱۰
ژاپن ژاپن
اسلوونی اسلوونی
۳
۲
۲۵ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۲ – ۱۷
۲۲ – ۲۵ – ۱۸ – ۲۵ – ۱۵
۰۳/۲۰
۱۴:۴۰
اسلوونی اسلوونی
ترکیه ترکیه
۳
۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۶ – ۲۵
۲۳ – ۲۲ – ۲۸ – ۲۱
۰۳/۲۱
۱۱:۱۰
ژاپن ژاپن
کره جنوبی کره ج.
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۸ – ۱۸ – ۲۰
۰۳/۲۱
۱۴:۴۰

گروه F2 بودویس، ج. چک
کلی ست شماری زمان
هلند هلند
پرتغال پرتغال
۳
۱
۲۲ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۵ – ۲۲ – ۲۳ – ۱۸
۰۳/۱۹
۱۸:۴۰
جمهوری چک ج. چک
مصر مصر
۳
۲
۲۲ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۵ – ۱۶
۲۵ – ۲۱ – ۲۵ – ۲۳ – ۱۴
۰۳/۱۹
۲۱:۴۰
پرتغال پرتغال
مصر مصر
۲
۳
۱۶ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۵ – ۱۷
۲۵ – ۲۵ – ۱۹ – ۲۱ – ۱۹
۰۳/۲۰
۱۸:۴۰
هلند هلند
جمهوری چک ج. چک
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۹ – ۱۵ – ۱۵
۰۳/۲۰
۲۱:۴۰
مصر مصر
هلند هلند
۲
۳
۲۵ – ۲۵ – ۱۱ – ۱۸ – ۱۰
۱۷ – ۱۹ – ۲۵ – ۲۵ – ۱۵
۰۳/۲۱
۱۸:۴۰
جمهوری چک ج. چک
پرتغال پرتغال
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۱ – ۲۱ – ۱۶
۰۳/۲۱
۲۱:۴۰

هفته سوم: (۲۵ تا ۲۸ خرداد – پنجشنبه|جمعه|شنبه|یکشنبه)

گروه G2 کانشان، چین
کلی ست شماری زمان
استرالیا استرالیا
ژاپن ژاپن
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۱:۳۰
چین چین
ترکیه ترکیه
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۵:۳۰
ژاپن ژاپن
ترکیه ترکیه
۰
۰
۰۳/۲۷
۱۱:۳۰
چین چین
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۳/۲۷
۱۵:۳۰
ترکیه ترکیه
استرالیا استرالیا
۰
۰
۰۳/۲۸
۱۱:۳۰
چین چین
ژاپن ژاپن
۰
۰
۰۳/۲۸
۱۵:۳۰

گروه H2 قاهره، مصر
کلی ست شماری زمان
پرتغال پرتغال
فنلاند فنلاند
۰
۰
۰۳/۲۶
۱۶:۳۰
مصر مصر
اسلوونی اسلوونی
۰
۰
۰۳/۲۷
۰۰:۰۰
فنلاند فنلاند
اسلوونی اسلوونی
۰
۰
۰۳/۲۷
۱۶:۳۰
مصر مصر
پرتغال پرتغال
۰
۰
۰۳/۲۸
۰۰:۰۰
اسلوونی اسلوونی
پرتغال پرتغال
۰
۰
۰۳/۲۸
۱۶:۳۰
مصر مصر
فنلاند فنلاند
۰
۰
۰۳/۲۹
۰۰:۰۰

گروه I2 لاهه، مصر
کلی ست شماری زمان
کره جنوبی کره ج.
هلند هلند
۰
۰
۰۳/۲۶
۲۰:۳۰
اسلواکی اسلواکی
جمهوری چک ج. چک
۰
۰
۰۳/۲۶
۲۳:۰۰
هلند هلند
اسلواکی اسلواکی
۰
۰
۰۳/۲۷
۲۰:۳۰
جمهوری چک ج. چک
کره جنوبی کره ج.
۰
۰
۰۳/۲۷
۲۳:۰۰
کره جنوبی کره ج.
اسلواکی اسلواکی
۰
۰
۰۳/۲۸
۲۰:۳۰
هلند هلند
جمهوری چک ج. چک
۰
۰
۰۳/۲۸
۲۳:۰۰

گروه ۳:

رده نام تیم بازی برد باخت امتیاز
۱ آلمان آلمان ۶ ۵ ۱ ۱۵
۲ اسپانیا اسپانیا ۶ ۵ ۱ ۱۴
۳ استونی استونی ۶ ۵ ۱ ۱۳
۴ اتریش اتریش ۶ ۴ ۲ ۱۱
۵ تونس تونس ۶ ۴ ۲ ۱۱
۶ مونته نگرو مونته نگرو ۶ ۳ ۳ ۹
۷ قطر قطر ۶ ۳ ۳ ۹
۸ چین تایپه چ. تایپه ۶ ۲ ۴ ۸
۹ مکزیک مکزیک ۶ ۲ ۴ ۸
۱۰ ونزوئلا ونزوئلا ۶ ۲ ۴ ۶
۱۱ قزاقستان قزاقستان ۶ ۱ ۵ ۳
۱۲ یونان یونان ۶ ۰ ۶ ۱

هفته اول: (۱۲ تا ۱۴ خرداد – جمعه|شنبه|یکشنبه)

گروه A3 بارسلونا، اسپانیا
کلی ست شماری زمان
قطر قطر
یونان یونان
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۰ – ۲۳ – ۲۱
۰۳/۱۲
۲۰:۰۰
اسپانیا اسپانیا
مکزیک مکزیک
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۳ – ۲۳ – ۲۱
۰۳/۱۲
۲۲:۳۰
یونان یونان
مکزیک مکزیک
۱
۳
۱۹ – ۲۲ – ۲۵ – ۲۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۵
۰۳/۱۳
۱۸:۰۰
اسپانیا اسپانیا
قطر قطر
۳
۱
۲۵ – ۲۱ – ۲۵ – ۲۵
۲۱ – ۲۵ – ۱۵ – ۱۳
۰۳/۱۳
۲۰:۳۰
قطر قطر
مکزیک مکزیک
۰
۳
۱۷ – ۲۵ – ۲۱
۲۵ – ۲۷ – ۲۵
۰۳/۱۴
۱۸:۰۰
اسپانیا اسپانیا
یونان یونان
۳
۱
۲۵ – ۲۲ – ۲۵ – ۲۵
۲۱ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۳
۰۳/۱۴
۲۰:۳۰

گروه B3 بیجلو پولیه، مونته نگرو
کلی ست شماری زمان
چین تایپه چ. تایپه
استونی استونی
۲
۳
۲۵ – ۲۴ – ۱۷ – ۲۵ – ۱۲
۲۳ – ۲۶ – ۲۵ – ۲۰ – ۱۵
۰۳/۱۲
۱۹:۳۰
مونته نگرو مونته نگرو
تونس تونس
۳
۲
۱۸ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵ – ۱۵
۲۵ – ۱۵ – ۱۹ – ۲۷ – ۹
۰۳/۱۲
۲۲:۳۰
استونی استونی
تونس تونس
۱
۳
۲۵ – ۱۷ – ۲۱ – ۲۱
۱۸ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۳
۱۷:۳۰
چین تایپه چ. تایپه
مونته نگرو مونته نگرو
۱
۳
۲۲ – ۱۴ – ۲۵ – ۲۴
۲۵ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۶
۰۳/۱۳
۲۰:۳۰
تونس تونس
چین تایپه چ. تایپه
۳
۱
۱۹ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۵ – ۱۹ – ۲۱ – ۱۵
۰۳/۱۴
۱۷:۳۰
مونته نگرو مونته نگرو
استونی استونی
۰
۳
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۸ – ۱۶ – ۱۳
۰۳/۱۴
۲۰:۳۰

گروه C3 فرانکفورت، آلمان
کلی ست شماری زمان
ونزوئلا ونزوئلا
اتریش اتریش
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۰ – ۰۰ – ۰۰
۰۳/۱۲
۱۷:۳۰
قزاقستان قزاقستان
آلمان آلمان
۰
۳
۱۷ – ۱۶ – ۲۲
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۲
۲۰:۴۰
قزاقستان قزاقستان
ونزوئلا ونزوئلا
۱
۳
۲۱ – ۱۹ – ۲۵ – ۲۲
۲۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۵
۰۳/۱۳
۱۷:۳۰
اتریش اتریش
آلمان آلمان
۱
۳
۲۵ – ۱۶ – ۲۳ – ۲۳
۲۲ – ۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۳
۲۰:۳۰
اتریش اتریش
قزاقستان قزاقستان
۳
۱
۲۵ – ۲۱ – ۲۵ – ۲۵
۲۲ – ۲۵ – ۱۱ – ۱۷
۰۳/۱۴
۱۷:۳۰
آلمان آلمان
ونزوئلا ونزوئلا
۳
۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۲ – ۲۵
۱۵ – ۱۹ – ۲۵ – ۱۴
۰۳/۱۴
۲۰:۳۰

هفته دوم: (۱۹ تا ۲۱ خرداد – جمعه|شنبه|یکشنبه)

گروه D3 تالین، استونی
کلی ست شماری زمان
ونزوئلا ونزوئلا
یونان یونان
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۲۰ – ۲۷ – ۱۶
۰۳/۱۸
۱۷:۳۰
استونی استونی
قطر قطر
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۶ – ۱۵ – ۲۰
۰۳/۱۸
۲۰:۳۰
یونان یونان
قطر قطر
۰
۳
۲۳ – ۲۱ – ۲۷
۲۵ – ۲۵ – ۲۹
۰۳/۱۹
۱۷:۳۰
ونزوئلا ونزوئلا
استونی استونی
۰
۳
۲۱ – ۱۶ – ۱۹
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۱۹
۲۰:۳۰
قطر قطر
ونزوئلا ونزوئلا
۳
۱
۲۷ – ۲۵ – ۴۵ – ۲۵
۲۹ – ۱۶ – ۴۳ – ۱۳
۰۳/۲۰
۱۷:۳۰
یونان یونان
استونی استونی
۲
۳
۱۳ – ۲۵ – ۲۵ – ۱۷ – ۱۱
۲۵ – ۲۱ – ۲۲ – ۲۵ – ۱۵
۰۳/۲۰
۲۰:۳۰

گروه E3 تونس، تونس
کلی ست شماری زمان
مونته نگرو مونته نگرو
چین تایپه چ. تایپه
۱
۳
۲۲ – ۲۱ – ۲۵ – ۱۷
۲۵ – ۲۵ – ۱۸ – ۲۵
۰۳/۱۹
۱۹:۳۰
تونس تونس
قزاقستان قزاقستان
۱
۳
۲۵ – ۲۸ – ۲۱ – ۲۱
۱۳ – ۳۰ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۰
۰۱:۳۰
مونته نگرو مونته نگرو
قزاقستان قزاقستان
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۶ – ۱۷ – ۱۹
۰۳/۲۰
۱۹:۳۰
تونس تونس
چین تایپه چ. تایپه
۳
۲
۲۵ – ۲۳ – ۲۵ – ۲۰ – ۱۵
۲۳ – ۲۵ – ۱۷ – ۲۵ – ۱۲
۰۳/۲۱
۰۱:۳۰
قزاقستان قزاقستان
چین تایپه چ. تایپه
۱
۳
۲۳ – ۲۵ – ۲۱ – ۲۱
۲۵ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۱
۱۹:۳۰
تونس تونس
مونته نگرو مونته نگرو
۳
۲
۲۵ – ۲۵ – ۲۳ – ۲۳ – ۱۵
۲۰ – ۱۷ – ۲۵ – ۲۵ – ۷
۰۳/۲۲
۰۱:۳۰

گروه F3 لینتس، اتریش
کلی ست شماری زمان
مکزیک مکزیک
اسپانیا اسپانیا
۲
۳
۲۵ – ۱۸ – ۲۵ – ۱۹ – ۹
۲۳ – ۲۵ – ۲۱ – ۲۵ – ۱۵
۰۳/۱۹
۲۰:۱۵
اتریش اتریش
آلمان آلمان
۳
۱
۲۵ – ۲۷ – ۳۰ – ۲۵
۲۰ – ۲۹ – ۲۸ – ۲۳
۰۳/۱۹
۲۲:۴۵
اسپانیا اسپانیا
آلمان آلمان
۰
۳
۲۶ – ۱۵ – ۱۹
۲۸ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۰
۲۰:۱۵
مکزیک مکزیک
اتریش اتریش
۲
۳
۲۵ – ۲۰ – ۲۵ – ۲۲ – ۱۲
۲۱ – ۲۵ – ۱۸ – ۲۵ – ۱۵
۰۳/۲۰
۲۲:۴۵
آلمان آلمان
مکزیک مکزیک
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۱۷ – ۲۲ – ۱۷
۰۳/۲۱
۲۰:۱۵
اتریش اتریش
اسپانیا اسپانیا
۰
۳
۲۱ – ۱۹ – ۲۷
۲۵ – ۲۵ – ۲۹
۰۳/۲۱
۲۲:۴۵

 

برنامه و نتایج و جدول رده بندی مرحله نهایی


گروه ۱:

انتخابی نیمه نهایی: (۱۳ تا ۱۶ تیر – سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه | جمعه)

گروه J1 کوریتیبا، برزیل
کلی ست شماری زمان
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۴
۲۲:۳۵
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۵
۲۲:۳۵
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۶
۲۲:۳۵

رده نام تیم بازی برد باخت امتیاز
۱ برزیل ۰ ۰ ۰ ۰
۲ رده سوم جدول ۰ ۰ ۰ ۰
۳ رده چهارم جدول ۰ ۰ ۰ ۰

گروه K1 کوریتیبا، برزیل
کلی ست شماری زمان
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۴
۰۰:۴۰
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۵
۰۰:۴۰
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۶
۰۰:۴۰

رده نام تیم بازی برد باخت امتیاز
۱ رده اول جدول ۰ ۰ ۰ ۰
۲ رده دوم جدول ۰ ۰ ۰ ۰
۳ رده پنجم جدول ۰ ۰ ۰ ۰

نیمه نهایی و فینال: (۱۶ تا ۱۸ تیر – جمعه | شنبه | یکشنبه)

نیمه نهایی کوریتیبا، برزیل
کلی ست شماری زمان
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۶
۲۲:۳۵
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۷
۰۰:۴۰

نهایی کوریتیبا، برزیل
کلی ست شماری زمان
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۸
۰۳:۳۰
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۱۸
۰۶:۳۵

گروه ۲:

نیمه نهایی و فینال: (۳ تا ۴ تیر – شنبه | یکشنبه)

نیمه نهایی گلد کوست، استرالیا
کلی ست شماری زمان
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۰۳
۱۱:۴۰
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۰۳
۱۴:۱۰

نهایی گلد کوست، استرالیا
کلی ست شماری زمان
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۰۴
۰۸:۱۰
نامعلوم
نامعلوم
۰
۰
۰۴/۰۴
۱۰:۴۰

گروه ۳:

نیمه نهایی و فینال: (۲۸ تا ۲۹ خرداد – یکشنبه | دوشنبه)

نیمه نهایی لئون، مکزیک
کلی ست شماری زمان
آلمان آلمان
اسپانیا اسپانیا
۰
۳
۲۴ – ۱۸ – ۲۲
۲۶ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۸
۰۲:۳۰
مکزیک مکزیک
استونی استونی
۰
۳
۲۲ – ۱۳ – ۲۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۸
۰۵:۰۰

نهایی لئون، مکزیک
کلی ست شماری زمان
آلمان آلمان
مکزیک مکزیک
۳
۰
۲۵ – ۲۵ – ۲۶
۱۹ – ۱۹ – ۲۴
۰۳/۲۹
۰۱:۳۰
اسپانیا اسپانیا
استونی استونی
۰
۳
۲۲ – ۱۶ – ۲۱
۲۵ – ۲۵ – ۲۵
۰۳/۲۹
۰۴:۰۰

رده بندی نهایی


رده نام تیم
۱ نا معلوم
۲ نا معلوم
۳ نا معلوم
۴ نا معلوم
۵ نا معلوم
۶ نا معلوم
۷ نا معلوم
۸ نا معلوم
۹ نا معلوم
۱۰ نا معلوم
۱۱ نا معلوم
۱۲ نا معلوم
۱۳ نا معلوم
۱۴ نا معلوم
۱۵ نا معلوم
۱۶ نا معلوم
۱۷ نا معلوم
۱۸ نا معلوم
۱۹ نا معلوم
۲۰ نا معلوم
۲۱ نا معلوم
۲۲ نا معلوم
۲۳ نا معلوم
۲۴ نا معلوم
۲۵ نا معلوم
۲۶ نا معلوم
۲۷ نا معلوم
۲۸ نا معلوم
۲۹ نا معلوم
۳۰ نا معلوم
۳۱ نا معلوم
۳۲ نا معلوم
۳۳ نا معلوم
۳۴ نا معلوم
۳۵ نا معلوم
۳۶ نا معلوم

جایزه ها


ارزشمندترین نا معلوم بهترین پشت خط زن نا معلوم
بهترین بلند زن نا معلوم ۱
نا معلوم ۲
بهترین مدافع وسط نا معلوم ۱
نا معلوم ۲
بهترین پاسور نا معلوم بهترین لیبرو نا معلوم

آمار


امتیازآورترین بازیکن:

رده نام بازیکن اسپک دفاع سرویس مجموع
۱ استفان بویه ۸۵ ۹ ۱۲ ۱۰۶
۲ تسوتان سوکولوف ۸۳ ۱۰ ۷ ۱۰۰
۳ ون دن دریس ۹۱ ۵ ۲ ۹۸
۴ داوید کونارسکی ۸۰ ۱۴ ۱ ۹۵
۵ تیلور ساندر ۷۵ ۶ ۸ ۸۹
۶ بنجامین پچ ۷۸ ۹ ۱ ۸۸
۷ ریکاردو لوکارلی ۷۲ ۲ ۱۳ ۸۷
۸ میلاد عبادی پور ۷۱ ۱۱ ۴ ۸۶
۸ کریستین پوگلاخن ۷۵ ۵ ۶ ۸۶
۸ ماکسیم ژیگالوف ۶۵ ۱۱ ۱۰ ۸۶

بهترین اسپکر:

رده نام بازیکن امتیاز خطا دریافت شده مجموع درصد موفقیت
۱ فرانسه ژولین لینل ۵۳ ۱۵ ۲۲ ۹۰ ۵۸.۸۹
۲ برزیل اواندرو گوئرا ۶۳ ۱۸ ۲۹ ۱۱۰ ۵۷.۲۷
۳ مارکو ایوویچ ۵۸ ۱۰ ۳۹ ۱۰۷ ۵۴.۲۱
۴ بنجامین پچ ۷۸ ۲۷ ۴۱ ۱۴۶ ۵۳.۴۲
۵ تیلور ساندر ۷۵ ۲۰ ۴۶ ۱۴۱ ۵۳.۱۹
۶ استفان بویه ۸۵ ۳۵ ۴۱ ۱۶۱ ۵۲.۸۰
۷ گوردون پرین ۵۸ ۲۰ ۳۲ ۱۱۰ ۵۲.۷۳
۸ رنان بویاتی ۴۹ ۲۱ ۲۶ ۹۶ ۵۱.۰۴
۹ مائوریسیو بورگس ۵۱ ۲۷ ۲۳ ۱۰۱ ۵۰.۵۰
۱۰ ون دن دریس ۹۱ ۳۰ ۶۱ ۱۸۲ ۵۰.۰۰

بهترین دفاع کننده:

رده نام بازیکن دفاع مستقیم خطا ریباند مجموع معدل ست
۱ نیکولای نیکولوف ۱۹ ۶۱ ۱۶ ۹۶ ۰.۸۶
۲ ایلیا ولاسوف ۱۹ ۳۱ ۱۳ ۶۳ ۰.۷۹
۳ سرچکو لیسیناتس ۱۴ ۲۷ ۲۶ ۶۷ ۰.۶۷
۴ دیوید اسمیت ۱۵ ۲۰ ۱۶ ۵۱ ۰.۶۵
۵ گراهام ویگراس ۱۴ ۲۱ ۱۶ ۵۱ ۰.۶۴
۶ کوین لرو ۱۴ ۳۵ ۱۷ ۶۶ ۰.۶۴
۷ نیکولاس لگاف ۱۳ ۳۶ ۲۵ ۷۴ ۰.۵۹
۸ الیاس کورکف ۱۴ ۴۴ ۱۴ ۷۲ ۰.۵۸
۹ مائوریسیو سوزا ۱۴ ۱۶ ۹ ۳۹ ۰.۵۶
۱۰ ون دن وورد ۱۴ ۳۹ ۲۹ ۸۲ ۰.۵۶

بهترین سرویس زننده:

رده نام بازیکن امتیاز مستقیم خطا دریافت شده مجموع معدل ست
۱ استفان بویه ۱۲ ۱۵ ۷۰ ۹۷ ۰.۵۵
۲ ریکاردو لوکارلی ۱۳ ۱۵ ۷۰ ۹۸ ۰.۵۲
۳ دیمیتری وولکوف ۱۰ ۹ ۳۷ ۵۶ ۰.۴۲
۴ ماکسیم ژیگالوف ۱۰ ۲۱ ۵۷ ۸۸ ۰.۴۲
۵ ژولین لینل ۹ ۱۰ ۶۳ ۸۲ ۰.۴۱
۶ گوردون پرین ۹ ۱۲ ۴۹ ۷۰ ۰.۴۱
۷ کوین لرو ۹ ۲۷ ۴۵ ۸۱ ۰.۴۱
۸ مارکو ایوویچ ۸ ۱۶ ۵۲ ۷۶ ۰.۳۸
۹ اولگ آنتونوف ۸ ۱۴ ۵۷ ۷۹ ۰.۳۵
۱۰ تیلور ساندر ۸ ۱۷ ۵۰ ۷۵ ۰.۳۵

بهترین پاسور:

رده نام بازیکن پاس (حرکت) خطا پاس (سکون) مجموع معدلت ست
۱ برونو رزنده ۱۲۷ ۰ ۴۰۸ ۵۳۵ ۵.۰۸
۲ سعید معروف ۱۲۲ ۲ ۳۰۴ ۴۲۸ ۴.۸۸
۳ تایلر ساندرس ۸۶ ۰ ۲۸۳ ۳۶۹ ۳.۹۱
۴ نیکولا یوویچ ۷۸ ۳ ۲۹۲ ۳۷۳ ۳.۷۱
۵ ماتیاس والکرز ۹۱ ۵ ۴۰۷ ۵۰۳ ۳.۶۴
۶ فابیان دژیزگا ۸۸ ۲ ۲۷۰ ۳۶۰ ۳.۳۸
۷ سیمونه جیانلی ۷۶ ۲ ۳۸۹ ۴۶۷ ۳.۳۰
۸ میکا کریستنسن ۴۵ ۱ ۲۵۷ ۳۰۳ ۱.۹۶
۹ ماکسیمیلیانو کاوانا ۴۴ ۲ ۳۲۸ ۳۷۴ ۱.۸۳
۱۰ جورجی براتوئف ۴۰ ۴ ۲۲۴ ۲۶۸ ۱.۸۲

بهترین دریافت کننده:

رده نام بازیکن عالی خطا دریافت شده مجموع درصد موفقیت
۱ تالاس هاس ۸۲ ۱۱ ۲۱ ۱۱۴ ۶۲.۲۸
۲ مائوریسیو بورگس ۱۱۲ ۱۱ ۴۶ ۱۶۹ ۵۹.۷۶
۳ گوردون پرین ۷۱ ۱۰ ۳۸ ۱۱۹ ۵۱.۲۶
۴ برندان بارنز ۶۶ ۱۲ ۳۲ ۱۱۰ ۴۹.۰۹
۵ ماسیمو کولاچی ۶۰ ۹ ۵۱ ۱۲۰ ۴۲.۵۰
۶ پاول زاتورسکی ۶۴ ۱۳ ۴۴ ۱۲۱ ۴۲.۱۵
۷ تیلور ساندر ۸۸ ۲۶ ۴۳ ۱۵۷ ۳۹.۴۹
۸ میلاد عبادی پور ۶۴ ۸ ۷۵ ۱۴۷ ۳۸.۱۰
۹ نیکولای پنچف ۴۹ ۸ ۶۵ ۱۲۲ ۳۳.۶۱
۱۰ فرانکویس لکات ۳۹ ۹ ۶۵ ۱۱۳ ۲۶.۵۵

بهترین توپگیر:

رده نام بازیکن توپگیری خطا دریافت شده مجموع معدل ست
۱ کانادا بلر کامرون ۵۴ ۲۵ ۶ ۸۵ ۲.۴۵
۲ پاول زاتورسکی ۴۸ ۱۰ ۰ ۵۸ ۱.۸۵
۳ ایران میلاد عبادی پور ۴۰ ۱۹ ۹ ۶۸ ۱.۶۰
۴ ماسیمو کولاچی ۳۶ ۹ ۰ ۴۵ ۱.۵۷
۵ ریکاردو لوکارلی ۳۹ ۱۶ ۰ ۵۵ ۱.۵۶
۶ سعید معروف ۳۷ ۲۰ ۱۲ ۶۹ ۱.۴۸
۷ نیکولا یوویچ ۳۰ ۲۵ ۱۴ ۶۹ ۱.۴۳
۸ ژنیا گربنیکوف ۳۱ ۱۲ ۲۷ ۷۰ ۱.۴۱
۹ مائوریسیو بورگس ۳۵ ۱۱ ۰ ۴۶ ۱.۴۰
۱۰ یله ریبنز ۳۵ ۴۶ ۱۹ ۱۰۰ ۱.۴۰

تا این لحظه ۲۶نظر ثبت شده
 1. Sara گفت:

  واقعا که ذخیره ایا بهتر بودن با انگیزه لهستان و بردن حالا اینا این قد بد بازی کردن که باختن یعنی مربی نمی تونست از همون اول ذخیره ایا رو تو زمین می آورد

 2. Rose گفت:

  ای کاش این اصلی هارو بیاره بیرون خیلی بد بازی می کنن ذخیره ها بهتر بازی می کنن مخصوصا غفور و موسوی خیلی بد بازی کردن

 3. طاها گفت:

  بچه های ما احساساتی هستند . امیدوارم در لحظات آخر احساساتی نشن تا بتونن ببرن . به امید پیروزی

 4. TANHAI ~ EBRAT گفت:

  باارزوی موفقیت

 5. منصور گفت:

  آرزوی موفقیت برای بچه های تیم ملی در بازیهای بعدی لیگ جهانی

 6. Aysan گفت:

  مهنوی نژاد تو بازی با لهستان واقعا محشر بود
  شدیدا جای خالی شهرام محمودی و موسوی حس میشه…
  به امید بد های متوالی…

 7. B.o گفت:

  معنوی نژاد عالی بازی کرد لهستان فکرش رو هم نمی کرد این جوری ببازه

 8. B.o گفت:

  افرین به بچها هرچقد بازی با ایتالیا و برزیل پر اشتباه بودن بازی با لهستان عالی و کم اشتباه بودن دستشون درد نکنه به امید بازی های بهتر

 9. ایرج گفت:

  تیم ایران مربی خوب ندارد. در بازی با برزیل انگار مربی توی سالن نبود.

 10. حسین گفت:

  سلام . والیبال ایران قدرتمند ظاهر می شود ولی با اشتباهات ساده ست به حریف واگذار می کند . در بازی با برزیل ایران پنج امتیاز عقب بود خوب بازی کرد ودر امتیاز ۲۱ از برزیل جلو افتاد ولی در آخر خراب کردند یا در بازی با ایتالیا ۵ ست جلو بود در یک لحظه غافلگیری ایتالیا به ایران رسید و وقت استراحت فنی به ایتالیا رسید . تیم والیبال ایران ثبات تیمی ندارد یک لحظه خوب است و لحظه بعد بد . اگر تو آبشار زدن بازی با ایتالیا توجه می کردی چندین آبشار بچه های ما اصلا نه سرعت داشت و نه قدرت و خیلی راحت توپ برگشت می خورد و تو زمین ایران می خوابید . در کل ما تو هردو بازی شانس برو صدرصدی داشتیم ولی قدر لحظه ها ندانستیم . امیدوارم که تیم روز به روز بهتر شود

 11. علیرضا.ت گفت:

  سلام میخواستم بدونم چرا تیمها ۹بازی انجام میدن وچرا باهمه تیمها بازی نمیکنن .ممنون از جواب شما

 12. مصطفی گفت:

  به امید سرفرازی تیم والیبال کشورم جمهوری اسلامی ایران.الان در حال حاضر بایستی برای تیم برزیل برنامه ریزی داشته باشیم منتها لهستان و امریکا بشدت دنبال پیروزی در این مسابقات هستنذ ما لهستان را باید با اقتدار ببریم و امریکا را نیز بدلیل پیروزی سنگینش بر ما در مسابقات سال پیش امسال باید جبران کنیم و حسابی از خجالتشون در بیاییم

 13. Mobina گفت:

  تاجمعه منتظر می مونم تاشروع شه وامیدوارم ببرن. و ماهم خوشحال بشیم.

 14. fardin.moharrami گفت:

  ٱرزوی موفقیت برای تیم ملی ایران

 15. سیما منتظری گفت:

  بچه ها متشکریم… همین که ایران تو لیگ جهانی ۲۰۱۷ تو سطح یک هستش باعث افتخار

 16. مهشید گفت:

  انقدر دوست داریم این ایتالیارو ببریم تو لیگ جهانی

 17. سحر گفت:

  به امید درخشش در بازی های لیگ جهانی ۲۰۱۷

 18. متین گفت:

  فقط و فقط میخوایم بچه ها تو بازی هاشون غیرت به خرج بدن

 19. پویا گفت:

  تیم ملی سفارشی شده.ب نظر من میکاییل تاجر بعد ازشهرام محمودی بهترین ابشارزن ایران هس.وجاش توتیم ملی واقعاخالیه

 20. F گفت:

  احسنت به شما والیبالیست ها واقعا مقتدر وتوانایید ولی نمیدونم چرا الان ابشارهاشونو طوری نمیزنن که طرف مقابل نتونه جواب بده باید جای خالی پیدا کنید خو اینارو میگم چون توی بازیهای قبل واقعا ابشارهاتون میخوابید تو زمین حریف بعد اقای غفور خواهش میکنم سرویس خوب بزن چون قبلا خوب میزدی نمیدونم چرا حالا کمی خراب میشن ولی حقیقا عالی هستید ما حتی ولی دو ست رو میبارید باز به بردتون امید داریم خسته نباشید به امید موفقیت شما در تمام مراحل زندگی

 21. الناز گفت:

  خب گند بزنن مثل اینکه شما ها خیلی عادت کردین به برد همیشگی فدا سر سید

 22. محمد گفت:

  بابا گند میزنن بازم …… اههههههههههه

 23. morteza گفت:

  به امید درخشش تیم ملی والیبال در لیگ جهانی

 24. ارازمحمد قانقرمه گفت:

  امیدوارم بچه ها موفق بشند وهمه تیمها را شکست بدهند جای تاجر واقعا خالیه چون در لیگ واقعا خوش درخشید

نظرتان را در مورد مطلب برنامه و زمان بازی های تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی ۲۰۱۷ بنویسید