برنامه ۵ هفته نخست لیگ دسته اول

جام جم آنلاین: برنامه پنح هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول در گروه‌های دوگانه در حالی اعلام شد که طبق این برنامه دربی تبریز بین تیم‌های ماشین‌سازی و گسترش فولاد پنجشنبه ۳۰ شهریورماه برگزار می‌شود.

برنامه پنج هفته نخست فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه‌های دوگانه امروز اعلام شد که طبق این برنامه پنجشنبه ۲۳ شهریورماه این مسابقات بصورت رسمی آغاز می‌شود.

برنامه کامل پنج هفته نخست مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته اول – پنجشنبه ۲۳ شهریور

گروه الف:
گسترش فولاد تبریز – اتکا گلستان، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
ماشین سازی تبریز – الوند همدان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه تختی تبریز
مس سرچشمه – شاهین بوشهر، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
نساجی مازندران – ابومسلم خراسان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شهرداری اراک – گل گهر سیرجان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
آهن بافق یزد – داماش ایرانیان، ساعت ۱۶:۳۰(محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
نفت مسجدسلیمان – استقلال اهواز، ساعت ۱۷، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

گروه ب:
پاس همدان – شهرداری تبریز، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه قدس همدان
راهیان کرمانشاه – سایپا شمال، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
برق شیراز – نیروی زمینی تهران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
شهرداری بندرعباس – شهرداری یاسوج، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان، ساعت ۱۷، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
استقلال خوزستان – ملی حفاری اهواز، ساعت ۱۷، ورزشگاه تختی اهواز
صنعتی کاوه – فولاد یزد، ساعت ۱۷(محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

هفته دوم – پنجشنبه ۳۰ شهریور 

گروه الف:
ابومسلم خراسان – آهن بافق یزد، ساعت ۱۶:۱۵، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
ماشین سازی تبریز – گسترش فولادتبریز، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه تختی تبریز
الوند همدان – نساجی مازندران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه قدس همدان
گل گهرسیرجان – مس سرچشمه، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
داماش ایرانیان – نفت مسجد سلیمان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
شاهین بوشهر- اتکا گلستان، ساعت ۱۷، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
استقلال اهواز- شهرداری اراک، ساعت ۱۷، ورزشگاه تختی اهواز

گروه ب:
سایپا شمال – شهرداری تبریز، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شهرداری یاسوج – ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۶:۳۰ (محل انجام مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
فولادیزد – راهیان کرمانشاه، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس رفسنجان – برق شیراز، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه تختی رفسنجان
نیروی زمینی تهران – استقلال خوزستان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه جی تهران
شهرداری بندرعباس – پاس همدان، ساعت ۱۶:۴۵، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ملی حفاری اهواز – صنعتی کاوه، ساعت ۱۷، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

هفته سوم – جمعه هفتم مهر 

گروه الف:
اتکا گلستان – گل گهر سیرجان، ساعت ۱۵، ورزشگاه کریم آباد گرگان
گسترش فولادتبریز – شاهین بوشهر، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز، ساعت ۱۵:۱۵، شهید وطنی قائمشهر
مس سرچشمه – استقلال اهواز، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
آهن بافق یزد – الوند همدان، ساعت ۱۵:۱۵(محل انجام مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
شهرداری اراک – داماش ایرانیان، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
نفت مسجد سلیمان – ابومسلم خراسان، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان

گروه ب:
برق شیراز – شهرداری یاسوج، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
راهیان کرمانشاه – ملی حفاری اهواز، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
شهرداری تبریز – فولاد یزد، ساعت ۱۵:۱۵،  ورزشگاه تختی تبریز
پاس همدان – سایپا شمال، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه قدس همدان
ایرانجوان بوشهر – شهرداری بندرعباس، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
استقلال خوزستان – مس رفسنجان، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه تختی اهواز
صنعتی کاوه – نیروی زمینی تهران، ساعت ۱۵:۴۵ (محل انجام مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)

هفته چهارم – جمعه ۱۴ مهر

گروه الف:
ابومسلم خراسان – شهرداری اراک، ساعت ۱۵، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
نساجی مازندران – گسترش فولاد تبریز، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
گل گهر سیرجان – شاهین بوشهر، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
ماشین سازی تبریز – آهن بافق یزد، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه تختی تبریز
الوند همدان – نفت مسجد سلیمان، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه قدس همدان
داماش ایرانیان – مس سرچشمه، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
استقلال اهواز – اتکا گلستان، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه تختی اهواز

گروه ب:
فولادیزد – سایپا شمال، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهرداری یاسوج – استقلال خوزستان، ساعت ۱۵:۱۵ (محل انجام مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
نیروی زمینی تهران – راهیان کرمانشاه، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه جی تهران
مس رفسنجان – صنعتی کاوه، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه تختی رفسنجان
شهرداری بندرعباس – برق شیراز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ایرانجوان بوشهر – پاس همدان، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
ملی حفاری اهواز – شهرداری تبریز، ساعت ۱۵:۴۵، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

هفته پنجم – پنجشنبه ۲۰ مهر

گروه الف:
اتکا گلستان – داماش ایرانیان، ساعت ۱۴:۴۵، ورزشگاه کریم آباد گرگان
گسترش فولادتبریز – گل گهر سیرجان، ساعت ۱۵، ورزشگاه بینان دیزل تبریز
آهن بافق یزد – نساجی مازندران، ساعت ۱۵(محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود)
شهرداری اراک – الوند همدان، ساعت ۱۵، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
مس سرچشمه – ابومسلم خراسان، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه
نفت مسجد سلیمان – ماشین سازی تبریز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان
شاهین بوشهر – استقلال اهواز، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

گروه ب:
پاس همدان – فولاد یزد، ساعت ۱۵، ورزشگاه قدس همدان
برق شیراز – ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
سایپا شمال – ملی حفاری اهواز، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شهرداری تبریز – نیروی زمینی تهران، ساعت ۱۵، ورزشگاه تختی تبریز
راهیان کرمانشاه – مس رفسنجان، ساعت ۱۵، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
استقلال خوزستان – شهرداری بندرعباس، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه تختی اهواز
 صنعتی کاوه – شهرداری یاسوج، ساعت ۱۵:۳۰ (محل انجام مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود) (مهر)


jamejamonline.ir – 22 – RSS Version

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ