بسیج علمی تا سقف ۵۰ میلیون تومان از مخترعین حمایت می کند

با توجه به اینکه یکی از مسائل اصلی مخترعین در بسیاری مواقع عدم حمایت مالی است سازمان بسیج علمی حمایت خود را اعلام کرده است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران؛ دکتر محمود تولایی، رئیس بسیج علمی کشور در این خصوص افزود: یکی از وظایف بسیج حمایت از مخترعین در همه ابعاد بخصوص بعد مادی است. این سازمان از مخترعین تا سقف ۵۰ میلیون تومان حمایت می کند و اگر هزینه ها بالاتر از این حد باشد با سازمانهای مربوط تعامل می کند تا در صورت امکان از حمایت آن سازمان و یا سرمایه گذار مربوطه بهره مند شود.

* سازمان بسیج علمی در همه استانها در خدمت مبتکرین است

تولایی در راستای نحوه تعامل مردم و بخصوص مخترعین با سازمان بیان داشت: سازمان در همه استانها شعبه دارد و در خدمت مردم است و ما از همه گروه های سنی که به نوعی مستعد و خلاق هستند از طریق معاونت ها چه دانشجویی و چه دانش آموزی حمایت می کنیم.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: افراد می توانند برای عضویت و کسب اطلاعات به سایت سازمان به آدرس www.basijelmi.ir مراجعه کنند./ح


باشگاه خبرنگاران

تا این لحظه ۴نظر ثبت شده
 1. مجید چراغزاده گفت:

  با یاد و نام خداوند علم آفرین
  اینجانب مجید چراغزاده محقق و مخترع در سالیان متمادی با سعی و تلاش فراوان موفق به دستیابی ترکیب گیاهی جهت بیماریهای خون مرطبت به کلیه در موارد سوزش ادرار افتادگی مثانه تکرر ادرار قطران ادرار پروستات و دیگر امراض مرطبت شدهام
  یک ترکیب گیاهی جهت کم کردن وزن
  و با افتخار پایلوت خود را از دانشگاه علوم پزشکی مشهد تهت نظر دکتر فیضزاده دریافت نموده ام
  حال جهت ارایه و ادامه کشفیات احتیاج به پشتیبانی امکانات و مالی دارم
  ایا امکان کمک
  از سوی ان نهاد ارجمند برای بنده جهت تحقیقاتم و ادامه دیگر تحقیقاتم وجود دارد
  با تشکر از ان نهاد بزرگوار تقاضای جواب کتبی را دارم
  محقق و مخترع مجید چراغزاده
  ومنا… توفیق

 2. مجید پورعبدالمناف (منافی) گفت:

  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
  ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎﺭﮎ با سلام
  ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺠﯿﺪ ﭘﻮﺭﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻨﺎﻑ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ‏ که در کتاب ها و همه مقاله ها با نام ( ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ‏)شناخته هستم، ﮐﻪ
  ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺝ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﻢ. ﻭ
  ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﻦ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ. ﺑﺎ
  ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺍﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺣﻀﺮﺕ
  ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ ‏( ﻉ ‏) ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ
  ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ فلسفه ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻠﯽ بزرگی
  ﺭﺳﺎﻧﯿﺪﻡ . ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ،
  ﺭﯾﺴﻤﺎﻥ … ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﻭ
  ﺍﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ شبهات دانشمندان جهانﻭ … ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﻨﮑﺮ
  ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺪﺍ ﻣﻨﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎﺏ
  ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ
  ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟﻠﺪ ۲ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ﻭ
  ﺭﺍﺯﻫﺎﯼ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭼﺎﭖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ۷۰۰ ﻣﻘﺎﻟﻌﻪ
  ﻋﻠﻤﯽ . و با یاری خداوند منان موفق به طراحی انتقال ذره و اشعه کیهانی به هر نقطه از جهان در صفر زمان و همراه گیرنده ذرات کیهانی در محل قابل ثبت خواهد بود . ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ
  ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺎﻟﯽ
  ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﻋﻨﺪﺍﻟﺰﻭﻡ ﺗﺤﻘﯿﻖ
  ﻭ ﺗﻔﺤﺺ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺎﺩﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻭ ﻋﻨﺎﯾﺖ
  ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻣﻪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﯾﺮﺑﻂ
  ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻓﯿﺰﯾﮏ
  ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ
  ﺟﻮﺍﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻗﺎﯼ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ
  ﻫﺎﻭﮐﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺮﻋﺖ ﺯﯾﺎﺩﻩ ﮔﻮﯾﯽ ﻭ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ
  ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﻨﻨﺪ . ﺩﺭ
  ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺩﺭ
  ﺣﻖ ﺷﻤﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻈﻤﯽ ﻭ ﻻﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
  ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﯿﺪ. شماره تماس ۰۹۱۴۵۰۵۰۵۶۸

 3. علی سازگار گفت:

  سلام حمایت شما بسیار حمایت عالی است به شرط این که بدون مشکل دریافت باشد من یک ایده و اختراع در راستای درمان فیزیو ترابی دارم در صورت امکان راه نمایی و طریقه ثبت ان و حمایت برای تولید انبوه ان را برای من جیمیل کنید با تشکر…

 4. منصور گفت:

  با سلام
  هموطن شما مخترع هست آیا میتوانید کمک مالی به بنده را فراهم سازید تا طرح خود را اجرایی کنم در حضور کارشناسان و مکان کارگاهی مربوط به این سازمان.
  باتشکر منصور جاسکی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ