بیکاران کشور ۳ میلیون نفر

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز iبه نقل از ممتاز نیوز در تاریخ سهشنبه ۹ آبان ۹۱،

ممتاز نیوز : در حالی که دولت ادعا
داشته طی سال‌های اخیر هر ساله دو میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی ایجاد می
کند و بر آن اساس باید تا پایان سال ۹۱ بیکاری ریشه کن شود، تازهترین گزارش تفسیری
مرکز آمار نشان می دهد که بیش از ۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد . این
در حالی است که دولت کسانی را که یک ساعت کار در هفته داشته باشند شاغل
محسوب می نماید و iبه این ترتیب باید گفت این ۳ میلیون نفر حتی شغلی در حد یک
ساعت در هفته هم ندارند! iبه این ترتیب می‌توان ادعا نمود که تعداد بیکاران
واقعی بیش از این رقم است.

به گزارش تفسیری ممتاز نیوز iبه نقل از مردم سالاری ؛ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری تابستان امسال را۴/۱۲ درصد و تعداد بیکاران کل کشور را بیش از ۳ میلیون و ۲۳ هزارنفر اعلام نمود.مرکز آمار ایران با انتشار یافتن تازهترین گزارش تفسیری فصلی
طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال اعلام نمود:۲/۳۸ درصد جمعیت در سن
کار طی تابستان امسال از نظر اقتصادی فعال بوده است؛ iبه این معنی که در
گروه شاغلان یا بیکاران قرار داشته‌اند.

براساس این گزارش تفسیری، همچنین نتیجه این طرح نشان
می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت iبه مردان و در نقاط شهری
نسبت iبه نقاط روستایی کمتر بوده است.بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل
کشور حاکی از افزایش۲/۱ درصدی این نرخ نسبت iبه فصل مشابه در سال
قبل(تابستان ۱۳۹۰) بوده ، این شاخص نسبت iبه فصل پیش تغییری نداشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر نشان
می دهد که۴/۱۲ درصد از جمعیت فعال در تابستان امسال بیکار بودند. براساس
این نتیجه، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت iبه مردان و در نقاط شهری نسبت iبه
نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می
دهد که این شاخص نسبت iبه فصل مشابه در سال پیش(تابستان ۱۳۹۰)۳/۱ درصد
افزایش و نسبت iبه فصل پیش۵/۰ درصد کاهش داشته است.بر اساس این گزارش تفسیری، نرخ
بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که۴/۱۲ درصد از جمعیت فعال کشور
در تابستان امسال بیکار بودند و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت iبه مردان و
در نقاط شهری نسبت iبه نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که۲/۸ درصد جمعیت
شاغل حاوی اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و
در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می
دهد که خدمات با۹/۴۶ درصد بیشترین سهم اشتغال را iبه خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدی بخش های صنعت با۷/۳۲ و کشاورزی با۳/۲۰ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است
که ۲۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بودند. این شاخص در بین زنان
نسبت iبه مردان و در نقاط شهری نسبت iبه نقاط روستایی بیشتر بوده است، روند
تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت iبه فصل
مشابه در سال پیش۳/۲ درصد افزایش، نسبت iبه فصل پیش۶/۱ درصد کاهش یافته
است.همچنین نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز حاکی از آن است که۸/۲۴ درصد
از جمعیت فعال این دوره سنی بیکار بودند و این شاخص در بین زنان نسبت iبه
مردان و در نقاط شهری نسبت iبه نقاط روستایی بیشتر بوده است.

بررسی روند
تغییرات نرخ بیکاری در این گروه سنی نشان می دهد که این شاخص نیز نسبت iبه
فصل مشابه در سال پیش۳/۲ درصد افزایش و نسبت iبه فصل پیش یک درصد کاهش
پیدا نموده است.بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت
و بیشتر نشان می‌دهد۷/۴۱ درصد شاغلین iبه طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته
کار می نمایند این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در
کشور سهم بسیاری از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می نمایند.

منبع: ممتاز نیوز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ