تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان در ۹ دهه اخیر در قالب یک کتاب منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان» پژوهشی است از علی اکبر شعردوست که در آن ضمن تشریح اوضاع ادبیات نوین تاجیکستان در هر دوره تاریخی به جوانب مختلف جریان‌های فکری و ادبی موجود در آن نیز پرداخته است.

این کتاب با چشم‌انداز نویسنده به تاریخ آسیای مرکزی آغاز می‌شود و دوران اوج فرهنگی این منطقه را در دوره پیش از حکومت نادر شاه افشار به تصویر می‌کشد. پس از آن به بیان وقایع مختلف سیاسی و فرهنگی در دوران امرای حاکم بر آن تا زمان تشکیل دولت جدید تاجیکستان می‌پردازد.

بیداری شرق و آغاز روشنگری در آسیای میانه و نیز حضور روشنفکران در این منطقه دستمایه کار نویسنده در بخش دوم از این کتاب شده است که از میان آنها وی به معرفی جنبش معارف‌پروری و نیز حضور برخی روشنفکران مانند دلشاد برنا، محمد صدیق حیرت بخارایی، محمد صادق خواجه گلشنی و….در این منطقه می‌‍پردازد.

وضعیت تعلیم و تربیت در آسیای میانه نیز عنوان سومین بخش از این کتاب است که در آن نویسنده مکتب‌های روسی و جدی در آموزش این منطقه را معرفی می‌کند و در پی آن نیز به زمینه‌های شکل گیری حرکت‌های نوین در این زمینه در منطقه آسیای میانه مانند انتشار روزنامه بخارا، ظهور جریان پان ترکیسم و .. می‌پردازد. همچنین وضعیت ادبیات جدیده در تاجیکستان و نیز نگاهی به آثار نویسندگانی مانند عبدالواحد منظم، شریف جان مخدوم، صدر ضیاء، سیدرضا علیزاده و … نیز در این بخش از کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده همچنین در فصل جداگانه‌ای به موضوع بررسی ادبیات شوروی تاجیکستان پرداخته و در کنار بررسی نوع شکل گیری آن به ادوار حضور این ادبیات در ایران در هفت دوره از ۱۹۲۹ تا دوران معاصر پرداخته است. او در کنار این به معرفی شاعران و نویسندگان از هر دوره نیز همت گماشته است.

ادبیات نمایشی و نیز مطبوعات تاجیکستان عنوان موضوعات دیگری است که مورد توجه نویسنده در این کتاب قرار گرفته است.

شعردوست در پیوستی قابل اعتنا تاریخ ادبیات تاجیکستان به روایت تصویر را نیز در این کتاب گنجانده است.

تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان در ۵۷۹ صفحه و قیمت ۱۸ هزار تومان از سوی موسسه انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. 


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ