تازه‌ترین قیمت گوشت مرغ و گوسفند در بازار


تازه‌ترین قیمت گوشت مرغ و گوسفند در بازار

۱۴:۳۸ (سه شنبه ۹ خرداد )
اخبار مرتبط
نسخه چاپی نسخه چاپی

در حال حاضر گوشت گوساله گرم مخلوط به قیمت اسفند پارسال عرضه می‌شود و این در حالی است که قیمت گوشت مرغ از اسفند پارسال تا به امروز۹۵۰ تومان و گوشت گوسفندی گرم مخلوط در این مدت ۵۰۰تومان افزایش داشته است.

 قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی گرم مخلوط در روز ۲۵ اسفند پارسال ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود که در روز ۲۹ فروردین امسال به ۲۰ هزار تومان رسید. گوشت منجمد مخلوط نیز بدون تغییر قیمت در این مدت همان ۱۴ هزار تومان باقی ماند. البته در روز ۲۵ اردیبهشت ماه هر کیلو گوشت گوسفندی مخلوط با کمی افزایش قیمت به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و در روز هشتم خردادماه به ۱۹هزار تومان کاهش یافت.

گوشت گوساله گرم مخلوط در روز ۲۵ اسفند پارسال هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان و منجمد مخلوط ۹۱۵۰ تومان قیمت داشت که اولی در روز ۲۹ فروردین امسال با همان قیمت قبلی و دومی به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد. این قیمت در روز ۲۵ اردیبهشت ماه به ترتیب به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۳ هزار تومان افزایش یافت و در روز سوم خردادماه گوشت گوساله گرم مخلوط به ۱۶هزار و ۵۰۰تومان و در روز هشتم خردادماه به ۱۷هزار تومان رسید، در حالی که گوشت منجمد مخلوط در همان قیمت ۱۳هزار تومان باقی ماند.

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نیز در۲۵ اسفند پارسال ۴۱۵۰ تومان بود که در ۲۵اردیبهشت امسال به ۴۹۰۰ تومان و در روز هشتم خردادماه به ۵۱۰۰ تومان افزایش یافت.

همچنین قیمت هر کیلو قند کله فریمان در روز ۲۵ اسفند پارسال معادل ۱۴۵۰ تومان و قند شکسته ۱۷۰۰ تومان بود که قیمت قند کله در روز ۲۹ فروردین ماه به ۱۶۰۰ رسید و قند شکسته همان ۱۷۰۰ تومان باقی ماند. این قیمت‌ها در روز ۲۵ اردیبهشت ماه به ۱۷۵۰ تومان و ۱۸۰۰ تومان رسید و از سوم خردادماه تا به امروز نیز قیمت قند کله بدون تغییر قیمت مانده و قند شکسته به ۱۹۵۰ تومان رسیده است.

در همین حال قیمت تخم مرغ معمولی شانه‌ای در روز ۲۵ اسفند پارسال ۵۰۰۰ تومان و مارک‌دار آن ۵۵۰۰ تومان بود که در روز ۲۹ فروردین ماه نوع معمولی آن بدون تغییر قیمت باقی ماند و نوع مارک‌دار آن به ۵۲۰۰ تومان رسید. این قیمت‌ها در روز ۲۵ اردیبهشت ماه به ۳۷۰۰ تومان و ۳۹۰۰ تومان کاهش یافت و در روز هشتم خردادماه با ادامه روند کاهشی به ۳۶۰۰ و ۳۸۰۰ تومان رسید.

قیمت برنج خارجی تایلندی درجه یک در روز ۲۵ اسفند پارسال هر کیلو ۸۱۰ تومان، هندی (محسن) وهندی (مژده) ۲۵۰۰ تومان بود که این قیمت‌ها در روز ۲۹ فروردین سال جاری به ترتیب به ۹۰۰ تومان و ۲۶۰۰ تومان و ۲۷۰۰ تومان رسید. در روز ۲۵ اردیبهشت ماه نیز قیمت‌ها به ۱۲۰۰ تومان، ۲۷۰۰ تومان و ۲۶۵۰ تومان رسید که تا سوم خردادماه نیز بر همین منوال بود. در حال حاضر قیمت برنج تایلندی درجه یک هر کیلو ۱۲۰۰ تومان، هندی (محسن) ۲۸۰۰ تومان وهندی (مژده) ۲۷۰۰تومان است و قیمت برنج طارم گیلان ۴۵۵۰ تومان و هاشمی ۴۳۰۰ تومان است و قیمت برنج طارم مازندران ۴۳۰۰ تومان وبرنج هاشمی مازندران ۴۱۰۰ تومان است.

.

.

.

.

.

.

.

.

ایسنا


Foodna RSS Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ