تبیین تئوری یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری

پژوهشگر دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان نامه خود به بررسی تبیین تئوریک یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری پرداخت.

سیده آمنه دادگران دانشجوی دکترای تخصصی آموزشی پرستاری در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: یادگیری بالینی یکی از اجزای مهم برنامه آموزشی پرستاری است و یادگیری بالینی یکی از مباحث مهمی بوده که باعث درک اهمیت عملکرد دانشجویان پرستاری در محیط بالینی و تأثیر آن برگسترش حرفه پرستاری می شود.
 
وی گفت: با این حال فرآیند یادگیری بالینی به خوبی توصیف نشده است هدف این مطالعه توصیف و تبیین تئوریک یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری است.
 
دادگران تصریح کرد: توجه به هر یک از مراحل مختلف یادگیری بالینی می تواند منجر به فراهم کردن شرایط بهتر برای یادگیری شود. با فراهم آوردن شرایطی از قبیل آشنایی تدریجی دانشجو با شرایط واقعی گزینش دانشجویان پر تحمل تر، ارتقای استانداردهای آموزشی بیمارستانها، استفاده از روش های یادگیری مشارکتی برای آماده سازی روحیه همکاری در محیط کارآموزی می توان به دانشجو برای کسب شایستگی بالینی کمک کرد./عط


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ