تردد ۱٫۴ میلیون بمب متحرک در کشور

عصرخودرو : زمان بازدید ادواری مخازن CNG یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز گذشته است و همچنان این خودروها بدون بازدید فنی تجهیزات گازسوز در شهرها تردد می کنند.

خودروهای دوگانه سوز چه آنهایی که در کارخانه از ابتدا به صورت دوگانه سوز تولید شده و چه آنهایی که بعدا در کارگاهها با نصب مخازن CNG گازسوز گردیده است، باید هر سال یک بار با بازدید کامل تجهیزات گازسوز برچسب بازدید دوره ای دریافت کرده و از کارکرد درست تجهیزات گازسوز خودروی خود مطمئن شوند.

زمان بازرسی فنی ۴۱ درصد خودروهای دوگانه سوز از موعد گذشته است
این بازدیدهای دوره ای به منظور جلوگیری از بروز حوادثی از نظیر نشت و انفجاز مخزن CNG در خودروهای دوگانه سوز صورت می گیرد. اما متاسفانه در گیرودار نظارت ضعیف، در حال حاضر از مجموع ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی دوگانه سوز فعال د رچه حمل و نقل کشور در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه از زمان مجاز بازدید دوره ای مخزن گذشته اند و تحت بازرسی های فنی قرار نگرفته اند.
این موضوع وقتی بحرانی تر می شود که متوجه شویم تعداد قابل توجهی از این خودروها از ابتدا به صورت غیرمجاز دوگانه سوز شده اند و چه بسا از همان ابتدا نصب مخزن CNG در آنها ایرادات فنی داشته است.
بر اساس اظهارات متعدد مدیران فعال در صنعت پخش فرآورده های نفتی کشور، آمار رسمی خودروهای دوگانه سوز در حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه است که این تعداد هم خودروهایی که در کارخانه به صورت دوگانه سوز تولید شده اند و هم خودروهایی که در کارگاههای مجاز به خودروی گازسوز تبدیل شده اند را در بر می گیرد، از اینرو می توان گفت حدود ۶۰۰ هزار دستگاه خودروی دوگانه سوز در سراسر کشور در تبدیل کارگاهی در کارگاههای غیرمجاز به خودروی گاز سوز تبدیل شده اند.

پس از یک دهه زمان ساماندهی بازرسی فنی مخازن CNG فرانرسیده است؟
۱۰ سال از ورود خودروهای دوگانه سوز به چرخه حمل و نقل کشور می گذرد اما هنوز بازدید دوره ای مخازن CNG ساماندهی نشده است. طبق قانون، خودروهای دوگانه سوز باید به صورت دوره ای هر سال یکبار تحت بازرسی کامل تجهیزات گازسوز قرار گیرند و در هنگام سوخت گیری این برچسب بر روی خودرو نصب شده باشد. همچنین پس از ۵ سال باید مخزن CNG از خودرو باز شده و به صورت جدا نیز تست های فنی روی آن انجام گیرد.
پس از انتشار خبرهایی از بازرسی نکردن دقیق خودرو در زمان بازدید دوره ای مخزن CNG ، خرید و فروش این برچسب ها تعجب فعالان این عرصه را بیش از پیش برانگیخته است چرا که بازدید دوره ای مخازن CNG و رفع اشکالات فنی احتمالی آن آنقدر موضوع مهمی است که سهل انگاری در آن، بازی با جان خود و دیگران است. از این رو چاره اندیشی در ساماندهی بازدید ادواری مخازن CNG می تواند از فجایعی که احتمال بروز آن با تردد یک میلیون و ۴۰۰ هزار بمب متحرک در سراسر کشور وجود دارد، جلوگیری کند.


منبع:عصرخودرو

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *