ترور ۱۶ ایرانی بی گناه در ۱۵تیرماه

روز شمار قربانیان ترور به دست منافقین/۱۵ تیرماه

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.

به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران ۱۶ نفر از مردم بی گناه ایران در روز ۱۵ تیر ماه طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۸ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند، اسامی شهدا به شرح زیر است.

محمد صالح احمدی، تاریخ تولد:۱۳۲۸/۱۲/۹ ،محل سکونت: سنندج،  تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: اشرار مسلح

داوود هشتر خانی، تاریخ تولد:۱۳۴۱/۷/۱ ،محل سکونت: آذربایجان غربی،  تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: حزب دمکرات

سیدخالدسیدمحمدی، تاریخ تولد: ۱۳۳۵/۱/۱ تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۴/۱۵ ،محل تولد:آذربایجان غربی، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: حزب کومله

سید مهدی حکیم، تاریخ تولد:۱۳۳۵/۱/۱ ،محل تولد:قم،  تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

یعقوب علی سلطانی، تاریخ تولد:۱۳۳۵/۳/۲ ،محل تولد: آذربایجان غربی،  تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: حزب  دمکرات

مهدی نیک طبع،  تاریخ تولد:۱۳۲۶/۵/۱۵ ، محل تولد: کرمان، تاریخ شهادت:۱۳۷۱/۴/۱۵ ، محل تولد:کرمان، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: اشرار مسلح

علی رضا نورانی، تاریخ تولد:۱۳۲۸ ،محل تولد:رشت، تاریخ شهادت:۱۳۶۰ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

علی رضا نورانی، تاریخ تولد:۱۳۵۴/۵/۱۰ ،محل تولد: ارومیه ، تاریخ شهادت:۱۳۶۷ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

ناصر احمدی، تاریخ تولد:۱۳۳۱/۱۱/۱ ،محل تولد:کردستان،  تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده:حزب دمکرات

علی اخوین انصاری، تاریخ تولد:۱۳۲۳/۳/۹ ،محل تولد:گیلان ،  تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده:گروهک تروریستی منافقین
شهید نصور رحمانزاده

نصور رحمانزاده، تاریخ تولد:۱۳۳۲/۱/۱ ،محل تولد:کرمانشاه ،  تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین

احمد فتح الله زاده ،تاریخ تولد:۱۳۴۶/۱۰/۱۲ ،محل تولد:آذربایجان غربی ،  تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: شاهین دژ

محمد فتح الله زاده، تاریخ تولد:۱۳۴۹ ،محل تولد:آذربایجان غربی ،  تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: شاهین دژ

مصطفی عزیززاده، تاریخ تولد:۱۳۳۳/۴/۸ ،محل تولد:سنندج ،  تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: حزب کومله

روناک مومنی فرد، تاریخ تولد:۱۳۶۵/۱/۱ ،محل تولد:کردستان ،  تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: حزب دمکرات

حیدر تیموری، تاریخ تولد:۱۳۰۷/۶/۸ ،محل تولد:آذربایجان غربی ،  تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۴/۱۵ ، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: حزب دمکرات


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ