ترور ۲۰ ایرانی بی گناه در ۲۱ تیر ماه

گروهک تروریستی منافقین، طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجیممتازنیوز، ۲۰ نفر از مردم بی گناه ایران در روز ۲۱ تیر ماه طی سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

اسامی شهدا به شرح زیر است:

رسول عبدالله زاده، تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۰۵/۱۲، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۴/۲۱، محل ترور : ارومیه، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

 عباس کهزادی، تاریخ تولد : ۱۳۲۷/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت : ۱۳۷۱/۰۴/۲۱، محل ترور : سنندج، گروه ترورکننده : دموکرات

 حبیب الله ذاکری، تاریخ تولد : ۱۳۱۷/۰۳/۰۶، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۴/۲۱، محل ترور : جهرم، گروه ترورکننده : دموکرات

 شاهین محمدیان، تاریخ تولد : ۱۳۰۹/۰۷/۰۱، تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۴/۲۱، محل ترور : سلماس، گروه ترورکننده : دموکرات

 حمیدرضا برجویی دوست، تاریخ تولد : ۱۳۳۷/۱۲/۲۸، تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۲۱، محل ترور : گیلان غرب، گروه ترورکننده : اشرار

 نقد علی سلمانی، تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۴/۲۱، محل ترور : سردشت، گروه ترورکننده : دموکرات

 علی بیدارفر، تاریخ تولد : ۱۳۴۴/۰۶/۰۵، تاریخ شهادت : ۱۳۶۵/۰۴/۲۱، محل ترور : سردشت، گروه ترورکننده :دموکرات

 سعید محمودی، تاریخ تولد : ۱۳۳۳/۰۲/۰۵، تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۴/۲۱، محل ترور : سردشت، گروه ترورکننده : دموکرات

 عباس علی کهزادی، تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۱/۰۶، تاریخ شهادت : ۱۳۷۱/۰۴/۲۱، محل ترور :سنندج، گروه ترورکننده : دموکرات

 عبدالرضا رفعت، تاریخ تولد : ۱۳۳۶/۰۱/۱۲، تاریخ شهادت : ۱۳۶۷/۰۴/۲۱، محل ترور : سردشت، گروه ترورکننده : دموکرات

 بهرام آقاپور،  تاریخ تولد: ۱۳۵۰/۰۸/۰۳ ، تاریخ شهادت: ۱۳۷۱/۴/۲۱، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

 منصور حسین پناهی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۱۰ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۴/۲۱، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

 علی اکبر جهازقهار، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۱/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۴/۲۱، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

 محمود جعفری همبا، تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۴/۲۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۴/۲۱، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

 عبداله جماران، تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۰۹/۰۶ ، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۴/۲۱، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

 علی رضا پاسبان، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۲/۰۱ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۴/۲۱، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

 علی بیدارنفر، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۶/۰۵ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۴/۲۱، وی سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

 احمد باروتی، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۱۱/۰۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۴/۲۱، سرباز بود، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

ولی امجدی، تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۱۱/۰۵ ، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۴/۲۱، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

 اسداله اخوان، تاریخ تولد: ۱۳۳۱/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۴/۲۱، گروه ترور کننده: عناصر تروریست.
/ش۳
 


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ