ترور ۴۱ ایرانی بی‌گناه در ۲۶ شهریور ماه

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.

به گزارش خبرنگارممتازنیوز، ۴۱ نفر از مردم بی گناه ایران در روز ۲۶ شهریور  ماه طی سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.

اسامی شهدا به شرح زیر است:

خضر راستگو، تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۴/۰۳، تاریخ شهادت : ۱۳۷۶/۰۶/۲۶، محل ترور : سردشت، گروه ترورکننده : گروهک دموکرات

محمد حسین متوسل الحسینی، تاریخ تولد : ۱۳۱۱/۰۵/۲۳، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۲۶، محل ترور : یزد، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

علی رضا جیهانی، تاریخ تولد : ۱۳۰۷/۰۴/۲۴، تاریخ شهادت : ۱۳۷۶/۰۶/۲۶، گروه ترورکننده : عناصر تروریست

محمد بلوچی، تاریخ شهادت : ۱۳۷۵/۰۶/۲۶، محل ترور : بلوچستان، گروه ترورکننده : اشرار

ابوبکر مولودی، تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت : ۱۳۷۰/۰۶/۲۶، محل ترور : داخل شهر نقده، گروه ترورکننده : گروهک دموکرات

کریم بایزیدی، تاریخ شهادت : ۱۳۶۳/۰۶/۲۶، محل ترور : اطراف روستای بوکان، گروه ترورکننده : گروهک دموکرات

پیر محمد محمود زهی، تاریخ تولد : ۱۳۴۳/۰۸/۰۳، تاریخ شهادت : ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، محل ترور : کله گاوی زاهدان، گروه ترورکننده : سازمان مجاهدین خلق

عسگر معصوم گسکره، تاریخ تولد : ۱۳۴۰/۱۰/۰۱، تاریخ شهادت : ۱۳۶۲/۰۶/۲۶، محل ترور : تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

علی فتحی، تاریخ تولد : ۱۳۳۴/۰۹/۰۳، تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۰۶/۲۶، محل ترور : سقز، گروه ترورکننده : گروهک دموکرات

کاظم شریفی فرهمند، تاریخ تولد : ۱۳۴۰/۱۰/۰۲، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۲۶، محل ترور : خیابان شهید منتظری تبریز، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

علی حصاری، تاریخ تولد : ۱۳۴۱/۱۲/۰۴، تاریخ شهادت : ۱۳۶۰/۰۶/۲۶، محل ترور : قزوین، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

فتاح صیادی، تاریخ تولد : ۱۳۳۹/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت : ۱۳۶۴/۰۶/۲۶، محل ترور : بانه، گروه ترورکننده : گروهک کوموله

داوود تویسرکانی، تاریخ تولد : ۱۳۴۲/۰۴/۲۰، تاریخ شهادت : ۱۳۶۱/۰۶/۲۶، محل ترور : میدان امام حسین تهران، گروه ترورکننده : گروهک تروریستی منافقین

عیسی آتش افروز، تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۲/۲۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

علی چمنی قشلاق، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۵/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

امیرعلی حسن پور، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۷/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

جلال توکلیان، تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

احمد ثابتی، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۹/۰۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

محسن جبلی ، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۵/۰۷، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

شیراله جعفری، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۱/۰۹، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

عبداله جمالی قهدریجانی، تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۲/۰۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

غلام‌رضا حسن زاده، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۱/۰۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

اسماعیل پورمهر، تاریخ تولد: ۱۳۱۶/۰۰/۰۰، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

قربان پیرجانی، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۱/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

حاج علی پیریایی، تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۶/۰۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست   

احمد ترابی فر، تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۱۰/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

آونس برسیخ سردرود، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۴/۰۱۶، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

یونس بشیری، تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۱/۳۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

عباس علی ترمیمی، تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۲/۱۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

محی الدین بیانی، تاریخ تولد: ۱۳۲۰/۰۶/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

فرهاد بیگ زاده، تاریخ تولد: ۱۳۵۱/۰۶/۱۰، تاریخ شهادت: ۱۳۷۱/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

جهان زیر امینی، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۰/۰۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست
 
اصغر ایران سرشت ، تاریخ تولد: ۱۳۱۰/۰۸/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

محمدحسن اسماعیلی چکوسری، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۹/۲۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

اسدالله افتخاری شاه تپه، تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۰۸/۰۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

عباس افشاری، تاریخ تولد: ۱۳۲۹/۰۱/۰۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

جواد اسدی، تاریخ تولد: ۱۳۴۰/۰۶/۱۰، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

محمود اسماعیلی، تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۸/۲۸، تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست     

شکرالله حکیمیان، تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۱۵، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

اصغر ایران دوست ، تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۰۵/۰۴، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست

حجت الله حسام، تاریخ تولد: ۱۳۴۱، تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۶/۲۶، گروه ترور کننده: عناصر تروریست


۵۹۸٫ir

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ