تصاویر تکان دهنده از پرتاب شدن راننده از پنجره خودرو!

بہ گزارش ممٺاز نیوز بہ نقل از باشگاه خبرنگاران: راننده پس از تصادف خطرناک و پرسرعتش، بہ اندازه سه خط  ترافیکی پرت شده است.

قربانی ۲۵ ساله کہ از شدت جراحات درگذشت سعی داشته است بہ شهر ٺایچانگ در ٺایوان برود کہ کنترل ماشینش را از دست داده است. دوربین روی داشبورد ماشین عقبی این تصاویر را ضبط کرده‌ است کہ ماشینی با رنگ تیره  با یک بشکہ آهنی بہ شدت برخورد کرده است.

بہ گزارش دیلی میل راننده این ماشین بہ بیمارسٺان انتقال یافته است اما پس از گذشت ساعتی بہ دلیل شدت جراحات درگذشت. مرگ او بہ علت صدمات شدید بہ جمجمه و خونریزی مغزی بوده است.

تصاویر تکان دهنده از پرتاب شدن راننده از پنجره خودرو!

تصاویر تکان دهنده از پرتاب شدن راننده از پنجره خودرو!

تصاویر تکان دهنده از پرتاب شدن راننده از پنجره خودرو!


باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممٺاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن