تظاهر به بی‌سوادی برای دریافت یارانه بیشتر!

وی ادامه داد: برابر نتایج پژوهش انجام شده در خصوص این موضوع که جامعه آماری آن به صورت تصادفی از هشت استان کشور انتخاب شد، کمتر از هفت درصد این افراد مدرک تحصیلی داشتند، اما آموزش ندیده بودند.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی اعلام کرد: حدود ۳۰ درصد کسانی که به‌رغم توانایی خواندن و نوشتن خود را بی سواد معرفی می‌کنند، با هدف برخورداری از یارانه و حمایت دولتی بیشتر چنین اقدامی انجام می‌دهند.

به گزارش ایسنا، علی باقرزاده در مراسم امضای توافق نامه همکاری میان این سازمان و شورای عالی استان‌ها با اشاره به انجام پژوهشی درباره علت اینکه برخی افراد به‌رغم توانایی خواندن و نوشتن، خود را بی‌سواد اعلام می‌کنند، توضیح داد: در بررسی‌های انجام شده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد ۱۰ تا ۴۰ ساله خود را بی سواد اعلام کرده بودند که در سرشماری مجدد مشخص شد که حدود ۵۰۰ هزار نفر از این افراد از مهارت خواندن و نوشتن برخوردارند.

وی ادامه داد: برابر نتایج پژوهش انجام شده در خصوص این موضوع که جامعه آماری آن به صورت تصادفی از هشت استان کشور انتخاب شد، کمتر از هفت درصد این افراد مدرک تحصیلی داشتند، اما آموزش ندیده بودند.

باقرزاده خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد این افراد نیز دچار پدیده شوم بازگشت بیسوادی شده بودند و ۱۰ درصد نیز به این دلیل خود را بی‌سواد اعلام کرده بودند که تلقی متفاوتی از سواد داشتند و تصور می‌کردند که دانش زیر دیپلم سواد محسوب نمی‌شود.

به گفته وی ۲۷٫۷ درصد افراد اعلام کرده‌اند که اطلاعات آنها در سرشماری به اشتباه ثبت شده و ۳۰ درصد نیز به این دلیل که تصور می‌کردند از یارانه و حمایت بیشتری برخوردار می‌شوند خود را بی سواد اعلام کرده‌اند.


عصر ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ