تعداد چک‌های برگشتی کم شد

گردآوری توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز

گزارش‌های بانک مرکزی از تعداد چک‌های مبادله شده در هفت ماه اول سال‌جاری نشان می‌دهد که نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد این چک‌ها درحدود ۹ درصد کاهش یافته است؛ اما به میزان مجموع مبلغ آن چیزی در حدود ۳۵ درصد اضافه شده است که این روند نشان از افزایش قیمت چک‌های مبادله شده در هفت ماه اول سال‌جاری در مقایسه با هفت ماه سال می‌دهد.ارزش کل چک‌های مبادله شده درهفت‌ماه اول ۶۱۰هزارو۲۵میلیاردتومان است که این رقم برای مدت مشابه سال قبل۴۰۵هزارو۱۵۶میلیاردتومان بوده‌است.

ارزش متوسط هر چک مبادله‌شده در هفت ماه اول سال‌جاری به میزان ۵۰ درصد نسبت به هفت ماه اول سال ۹۱ افزایش یافته است، ارزش متوسط چک‌های صادره در هفت ماه اول سال‌جاری چیزی حدود ۱/۲۳ میلیون تومان است که این رقم برای هفت ماهه سال قبل ۱/۱۵ میلیون تومان گزارش شده است.

چک‌های برگشت خورده

آمار انتشار یافته از تعداد چک‌های برگشت‌خورده در هفت ماه اول سال‌جاری در مقایسه با هفت ماه اول سال ۹۱، رقمی در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است، همچنین ارزش مجموع چک‌های برگشتی در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل در حدود ۱۲ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، می‌توان به این نتیجه رسید که ارزش چک‌های برگشتی به طور متوسط برای هر چک افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی از هفت ماه اول سال ۹۱ نشان می‌دهد که ارزش هر چک برگشت خورده حدود ۸/۶ میلیون تومان بود که این رقم برای هفت ماه اول در سال‌جاری با ۴۱ درصد افزایش به ۸/۹ میلیون تومان رسیده بود.

آمار انتشار یافته از «درصد تعداد اسناد برگشتی به مبادله» برای هفت ماه اول سال‌جاری ۹/۱۰ درصد بوده است و «درصد ارزش اسناد برگشتی نسبت به اسناد مبادله شده» رقمی در حدود ۴/۴ درصد گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد که از میان تمامی چک‌های مبادله شده در هفت ماه اول سال‌جاری، ۹/۱۰درصد آنها برگشت خورده بود که ارزش این چک‌های برگشتی در مقایسه با کل چک‌های صادره در این مدت در حدود ۴/۴ درصد گزارش شده است. این در حالی است که سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله شده در هفت ماه اول سال قبل ۵/۱۲ درصد بود و ارزش این چک‌های برگشتی ۴/۵ درصد کل چک‌های صادره در هفت ماه اول سال ۹۱ بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد تعهدات چکی درهفت ماه اول سال‌جاری وضعیت بهتری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد؛ زیرا از سهم تعداد چک‌های برگشتی چیزی در حدود ۶/۱ درصد و از سهم ارزش آنها یک درصد کاهش یافته است.

بررسی دوره‌ای

تعداد اسناد مبادله شده در مهرماه سال‌جاری ۳ میلیون و ۸۹۳ هزار رسیده است که در مقایسه با ماه شهریور سال‌جاری تعداد این اسناد ۳۴ هزار برگ افزایش یافته و رشد یک درصدی را پشت سر گذاشت، اما در مقایسه با مهر سال قبل تعداد این چک‌ها در حدود ۱۵ درصد کاهش یافته بود، این آمار نشان می‌دهد اسناد مبادله شده در ماه جاری به میزان ۵۷۶ هزار فقره نسبت به مهر سال ۹۱ کاهش داشته و استفاده مردم از چک در مهرماه نسبت به سال قبل کاهش یافته است. همچنین از ارزش مجموع چک‌های صادره در مهرماه نسبت به ماه قبل به میزان ۳/۰ درصد کاسته شده است، این کاهش ماهانه ۳۴۱ میلیارد تومان گزارش شده است و بررسی یک ساله حاکی از آن است که در بازه زمانی مهرماه ۹۱ تا ۹۲ اگر چه از تعداد چک‌های صادره در یک سال کاسته شده ولی ارزش متوسط هر یک افزایش یافته است، به نحوی که ارزش متوسط هر چک در سال ۹۲ حدود ۵/۲۳ میلیون تومان گزارش شده، این در حالی است که ارزش چک مبادله شده در مهر سال قبل در حدود ۴/۱۷ میلیون تومان بوده است. در نتیجه می‌توان گفت که ارزش هر چک مبادله شده در طول یک سال ۳۵ درصد رشد یافته است و به ارزش هر چک به طور متوسط ۱/۵ میلیون تومان افزوده شده است.گزارش بانک مرکزی از تعداد چک‌های برگشت خورده در مهرماه سال‌جاری ۴۲۵ هزار برگ گزارش شده که این آمار انتشار یافته در مقایسه با شهریور ۲ درصد افزایش یافته است. در طول یک ماه تعداد این چک‌ها ۱۲هزار فقره افزایش یافته است. همچنین تعداد چک‌های برگشتی در مقایسه با مهر سال ۹۱حدود ۱۷ درصد کاهش یافته، این در حالی است که به ارزش مجموع آن ۱۱ درصد اضافه شده است.

آمار حکایت از این دارد که ارزش هر چک برگشتی در طول ۱۲ ماه (مهر سال ۹۲ نسبت به مهر سال ۹۱) ۳۱ درصد افزایش یافته است. آمار منتشرشده نشان می‌دهد که ارزش هر چک برگشتی در مهرماه سال‌جاری ۶/۸ میلیون تومان بوده است که این رقم برای مهرماه سال قبل ۶/۶ میلیون تومان بوده است و در مقیاس سالانه به طور متوسط به هر چک برگشتی مبلغ ۲ میلیون تومان اضافه شده است.

در مهرماه سال‌جاری از تعداد کل چک‌های صادر شده ۹/۱۰ درصد برگشت خورده است و ارزش این چک‌های برگشتی از ارزش کل چک‌های صادره ۴ درصد است، این در حالی است که سهم چک‌های برگشتی از مقدار کل چک‌های مبادله شده در طول یک سال (مهر ۹۱ تا مهر ۹۲) به میزان ۳/۰ درصد کاهش یافته است و همچنین از ارزش چک‌های برگشتی ۲/۰ درصد کاهش یافته است همچنین در مقایسه با شهریور میزان این سهم ۲/۰ درصد افزایش یافته است، ولی از مقدار ارزش چک‌های برگشتی در مقیاس کل ۵/۰ درصد در طی یک ماه کاسته شده است.

آمار انتشار یافته از روند هفت ماه اول از چک‌های صادره نشان می‌دهد که بیشترین چک‌ها در ماه اردیبهشت صادر شده است، اما این روند با کمی کاهش در ماه‌های بعدی نیز ادامه یافته است. میزان چک‌های مبادله شده در اردیبهشت سال‌جاری ۴ میلیون و ۴۳ هزار فقره بود و در مقایسه با ماه فروردین رشد ۶۰ درصدی را تجربه کرده بود که این آمار نشان می‌دهد استفاده از چک‌ها در اردیبهشت رشد بالایی داشته است، همچنین روند چک‌های برگشتی در هفت ماه اول سال‌جاری به جز ماه فروردین در عدد ۴۲۰ هزار در حال نوسان بوده است و ارزش هر چک برگشتی در ماه دوم سال ۹۲ با ۱/۱۱ میلیون تومان بیشترین مقدار و در ماه فروردین با ۷/۷ میلیون تومان کمترین مقدار را در هفت ماه اول سال‌جاری داشته است. می‌توان ملاحظه کرد نوسانات چک‌های برگشتی درهفت ماه اول سال‌جاری به مرور کاهش یافته است و این رقم در ماه‌های آتی نیز در اطراف ۴۲۰ هزار فقره نوسان کند.


شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ