تعزیر چیست و حداکثر شلاق تعزیری چقدر است؟

48-65.jpg

آیا می‌دانید تعزیر چیست؟ و حداقل و حداکثر میزان تعزیر چگونه قابل محاسبه بوده و شلاق تعزیری حداکثر چقدر می‌تواند باشد؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید:« تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است‏ از قبیل حبس و جزاى نقدى‏ و شلاق که میزان شلاق بایستى از مقدار حد کمتر باشد.

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

– نظریه ۳۳۷۵/ ۷- ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۴: ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامى در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام اعطاء اختیار به قاضى که به تشخیص خود تعیین مجازات کند. ماده ۱۶ نمی‌تواند مستند قانونى براى تعزیر اشخاص قرار گیرد.

– نظریه ۳۲۷/ ۷- ۱۸/ ۱/ ۱۳۶۳: جزاى مالى اعم است از جزاى نقدى، مثلا حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزاى مالى است، اما جزاى نقدى نیست زیرا جزاى نقدى منحصر است به وجه نقد.

– نظریه ۲۴۹۰/ ۷- ۱۳/ ۴/ ۱۳۶۶: در تمام مواردى که در امر کیفرى صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاى نقدى و یا جریمه است.

– نظریه ۴۱۱۴/ ۷- ۲۰/ ۶/: با توجه به اینکه قانونگذار شلاق تعزیرى را تا ۷۴ ضربه تعیین نموده است معلوم می‌شود که در اقل حدود، حد حر مورد نظر بوده است.

– به تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى ۱۳۷۸ مندرج در همین مجموعه رجوع شود.

انتهای پیام


ایسنا

تا این لحظه ۳نظر ثبت شده
  1. منور"صافی :

    به نظرمن تطبیق حدود دریک جامعه نظم کامل را بوجودمیاوردچرا درجرایم حدود کمی زیادت نیست تا بخشیده شود ولی درجرایم تعزیری زیادتررشوه وواسطه نظریات قاضی راتغیرداده مجرم بمجازات نمیرسدبایدقانون قسمیکه یاداوری تطبیق ان بالای همه یکسان است ولی همیشه اینطورنیست من تفصیلی دزمورد این دوجزاها وضاحت میخواهم

  2. ناهيد :

    ایا حکم مرتضوى قاتل دزد فقط همینه؟ این توهین به شعور مردمه بابا فراریش بدین سنگین تر فقط اپارتمان ماکویى پورش ده میلیارد میارزه میدونم اجازه چاپشو ندارین ولى اقلا حرف خودمو وملتو زدم

  3. hamid :

    بسیار عالی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *