تعزير چيست و حداكثر شلاق تعزيري چقدر است؟

48-65.jpg

آيا مي‌دانيد تعزير چيست؟ و حداقل و حداكثر ميزان تعزير چگونه قابل محاسبه بوده و شلاق تعزيري حداكثر چقدر مي‌تواند باشد؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماده 16 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« تعزير، تأديب و يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است‏ از قبيل حبس و جزاى نقدى‏ و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد.

نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه

– نظريه 3375/ 7- 26/ 6/ 1374: ماده 16 قانون مجازات اسلامى در مقام تعريف تعزير است نه در مقام اعطاء اختيار به قاضى كه به تشخيص خود تعيين مجازات كند. ماده 16 نمي‌تواند مستند قانونى براى تعزير اشخاص قرار گيرد.

– نظريه 327/ 7- 18/ 1/ 1363: جزاى مالى اعم است از جزاى نقدى، مثلا حكم به تأديه شتر يا گاو به عنوان ديه، جزاى مالى است، اما جزاى نقدى نيست زيرا جزاى نقدى منحصر است به وجه نقد.

– نظريه 2490/ 7- 13/ 4/ 1366: در تمام مواردى كه در امر كيفرى صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاى نقدى و يا جريمه است.

– نظريه 4114/ 7- 20/ 6/: با توجه به اينكه قانونگذار شلاق تعزيرى را تا 74 ضربه تعيين نموده است معلوم مي‌شود كه در اقل حدود، حد حر مورد نظر بوده است.

– به تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى 1378 مندرج در همين مجموعه رجوع شود.

انتهاي پيام


ایسنا

تا این لحظه 2نظر ثبت شده
  1. ناهيد گفت:

    ايا حكم مرتضوى قاتل دزد فقط همينه؟ اين توهين به شعور مردمه بابا فراريش بدين سنگين تر فقط اپارتمان ماكويى پورش ده ميليارد ميارزه ميدونم اجازه چاپشو ندارين ولى اقلا حرف خودمو وملتو زدم

نظرتان را در مورد مطلب تعزير چيست و حداكثر شلاق تعزيري چقدر است؟ بنویسید