جدول زمان بندی گذر زهره در شهرهای ایران/ زمان مشاهده گذر در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فردا چهارشنبه ۱۷ خردادماه با طلوع خورشید سیاره زهره از مقابل قرص خورشید عبور خواهد کرد و برای گذر بعدی باید ۱۰۵ سال دیگر منتظر بمانیم تا شاهد این رخداد نجومی باشیم.  

در این روز خورشید در ساعت ۰۵:۲۶ دقیقه صبح از زاهدان طلوع می کند و مسیر خود را تا بندرعباس در ساعت ۰۵:۵۰ دقیقه ادامه می دهد.

بر اساس محاسبات، پدیده نجومی گذر سیاره زهره از مقابل خورشید همزمان با طلوع خورشید آغاز می شود. گذر زهره شامل ۴ مرحله تماسی دارد که در ایران تماسهای سوم و چهارم قابل مشاهده است.

گذر سیاره زهره از تماس اول آغاز می شود. در این مرحله قرص سیاره زهره از بیرون با خورشید مماس می‌شود. در تماس دوم که حدود ۲۰ دقیقه رخ می دهد قرص سیاره زهره از درون با خورشید مماس می شود. 

در تماس سوم قرص سیاره به لبه دیگر خورشید می رسد و در تماس چهارم سرانجام سیاره با خورشید از بیرون مماس می شود و گذر به پایان می رسد.

تماس اول-سیاره زهره از بیرون با خورشید مماس می شود

تماس دوم-مماس شدن سیاره زهره با خورشید از داخل

تماس سوم-رسیدن سیاره زهره به لبه دیگر خورشید

تماس چهارم-پایان گذر

در ایران تماسهای سوم و چهارم قابل مشاهده است که از زاهدان در ساعت ۰۹:۰۶:۲۳ صبح آغاز می شود. مشاهده تماس اول این پدیده در تهران در ساعت ۰۹:۰۶:۵۶ و تماس چهارم در ساعت ۰۹:۲۴:۳۰ خواهد بود.

زمانهای مشاهده این پدیده در شهرهای مختلف به شرح زیر است:

نام شهر زمان طلوع آفتاب زمان برخورد سوم زمان برخورد چهارم
 اراک ۰۶:۰۰  ۹:۰۷:۰۴  ۹:۲۴:۳۸ 
 اردبیل ۰۵:۵۴  ۰۹:۰۷:۰۳  ۰۹:۲۴:۳۷ 
 ارومیه ۰۶:۰۹  ۰۹:۰۷:۱۴  ۰۹:۲۴:۴۹ 
 اصفهان ۰۵:۵۵  ۰۹:۰۶:۵۷  ۰۹:۲۴:۳۱ 
 اهواز ۰۶:۱۱  ۰۹:۰۷:۰۹  ۰۹:۲۴:۴۴ 
 ایلام ۰۶:۱۴  ۰۹:۰۷:۱۵  ۰۹:۲۴:۴۹ 
 بجنورد ۰۵:۲۰  ۰۹:۰۶:۳۴  ۰۹:۲۴:۰۹ 
 بندر عباس ۰۵:۵۰  ۰۹:۰۶:۱۹   ۰۹:۲۴:۱۹
 بوشهر ۰۶:۰۸  ۰۹:۰۷:۰۳  ۰۹:۲۴:۳۷ 
 بیرجند  ۰۵:۲۵  ۰۹:۰۶:۲۹  ۰۹:۲۴:۰۲
 تبریز  ۰۶:۰۳  ۰۹:۰۷:۱۰  ۰۹:۲۴:۴۴
 تهران  ۰۵:۴۹  ۰۹:۰۶:۵۶  ۰۹:۲۴:۳۰
 خرم آباد  ۰۶:۰۷  ۰۹:۰۷:۰۹  ۰۹:۲۴:۴۳
 رشت  ۰۵:۵۲  ۰۹:۰۷:۰۱  ۰۹:۲۴:۳۴
 زاهدان  ۰۵:۲۶  ۰۹:۰۶:۲۳  ۰۹:۲۳:۵۵
 زنجان  ۰۵:۵۸  ۰۹:۰۷:۰۵  ۰۹:۲۴:۳۹
 ساری  ۰۵:۴۰  ۰۹:۰۶:۵۰  ۰۹:۲۴:۲۳
 سمنان  ۰۵:۴۱  ۰۹:۰۶:۵۰  ۰۹:۲۴:۲۳
 سنندج  ۰۶:۰۸  ۰۹:۰۷:۱۱  ۰۹:۲۴:۴۶
 شهرکرد  ۰۶:۰۰  ۰۹:۰۷:۰۱  ۰۹:۲۴:۳۵
 شیراز  ۰۶:۰۰  ۰۹:۰۶:۵۶  ۰۹:۲۴:۳۰
 قزوین  ۰۵:۵۳  ۰۹:۰۷:۰۰  ۰۹:۲۴:۳۴
 قم  ۰۵:۵۴  ۰۹:۰۶:۵۹  ۰۹:۲۴:۳۳
 استان البرز  ۰۵:۵۰  ۰۹:۰۶:۵۸  ۰۹:۲۴:۳۱
 کرمان  ۰۵:۴۰  ۰۹:۰۶:۳۹  ۰۹:۲۴:۱۲
 کرمانشاه  ۰۶:۱۰  ۰۹:۰۷:۱۲  ۰۹:۲۴:۴۷
 گرگان  ۰۵:۳۳  ۰۹:۰۶:۴۵  ۰۹:۲۴:۱۸
 مشهد  ۰۵:۱۴  ۰۹:۰۶:۲۶  ۰۹:۲۳:۵۸
 همدان  ۰۶:۰۳  ۰۹:۰۷:۰۷  ۰۹:۲۴:۴۱
 یاسوج  ۰۶:۰۱  ۰۹:۰۷:۰۰  ۰۹:۲۴:۳۳


MehrNews Rss Feed

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *