جدول مقایسه‌ای تعداد بیکاران و شاغلان/ از هر ۶ نفر، ۱ نفر بیکار است

براساس آمارهای رسمی در ۶ سال گذشته از هر ۶ تا ۸ شاغل ۱ نفر در کشور بیکار بوده است.
بررسی وضعیت شاغلان سالهای ۸۵ تا ۹۰ و همچنین مقایسه آن با تعداد بیکاران نشان می دهد که در ۶ سال گذشته از هر ۶ تا ۸٫۴ نفر شاغل، ۱ نفر نیز بیکار بوده است، در برخی سالها این آمار به یکدیگر نزدیک تر خواهد شد.

به صورت کلی در سالهای گذشته مرکز آمار ایران از فرمول ۱ تا ۲ ساعت کار در هفته برای تعیین شاغل و بیکار بودن افراد استفاده کرده و آمارهای زیر نیز بر همین اساس اعلام شده است. هرچند در مواردی نیز این مرکز اعلام کرد که بیشتر شاغلان کشور در هفته حدود ۴۹ ساعت کار می کنند که از ۴۴ ساعت میانگین جهانی بالاتر است.

اشتغال ۴۴ تا ۴۹ ساعت در هفته

البته خود این موضوع می تواند نشان دهنده تمایل شاغلان به کار دوم و یا اضافه کاری در بنگاه ها باشد که خود تحت الشعاع تفاوت هزینه ها و درآمدهای خانوار است.

بر این اساس، از ۲۳ میلیون و۴۰۰ هزار نفر جمعیت فعال کشور در سال ۸۵، تعداد ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغل و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز بیکار بوده اند. بررسی شاغلان و بیکاران در این سال نشان می دهد که در مقابل هر ۸ نفر شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور؛ ۱ نفر بیکار وجود داشته است.

همچنین آمار سال ۸۶ نیز نشان دهنده وجود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت فعال بوده است که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر شاغل و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز بیکار بوده اند که نشان دهنده وجود ۱ نفر بیکار در بین هر ۸٫۴ نفر شاغل خواهد بود.

۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۸۷ به عنوان جمعیت فعال کشور شناخته شدند که از این تعداد نیز ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاغل و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز بیکار شناخته شدند. در این سال از هر ۸٫۵ نفر شاغل ۱ نفر بیکار و جویای شغل بوده است.

۷ شاغل ۱ بیکار

طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۸۸ کل آمار جمعیت فعال کشور ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز بیکار بوده اند. در سال ۸۸ از هر ۷٫۵ شاغل ۱ نفر بیکار بوده است.

همچنین آمارهای سال ۸۹ نیز نشان می دهد که با وجود ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت فعال در کشور ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز بیکار بوده اند.

سال ۸۹ در ۶ سال گذشته بالاترین آمار بیکاری کشور را از نظر تعداد داشته است و می توان گفت از هر ۶ نفر شاغل ۱ نفر در کشور جزو جمعیت بیکار محسوب شده است.

با وجود کاهش جمعیت فعال کشور در سال ۹۰ و ثبت ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت فعال؛ ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنان شاغل و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیز بیکار بودند که نشان دهنده اشتغال ۷٫۳ نفر در برابر ۱ نفر بیکار است.

جدول مقایسه تعداد شاغلان و بیکاران در ۶ سال گذشته

نسبت بیکار به شاغل (۵ میلیون بیکار)   نسبت بیکار به شاغل  تعداد بیکاران  تعداد شاغلان  جمعیت فعال  سال
 ۱ بیکار در برابر ۳٫۶۸ نفر شاغل ۱بیکار در هر ۸ شاغل  ۲۶۰۰۰۰۰  ۲۰۸۰۰۰۰۰  ۲۳۴۰۰۰۰۰  ۸۵
 ۱ بیکار در برابر ۳٫۷ نفر شاغل ۱بیکار در هر ۸٫۴شاغل  ۲۵۰۰۰۰۰  ۲۱۰۰۰۰۰۰  ۲۳۵۰۰۰۰۰  ۸۶
۱ بیکار در برابر ۳٫۵۸ نفر شاغل ۱بیکار در هر ۸٫۵شاغل  ۲۴۰۰۰۰۰  ۲۰۵۰۰۰۰۰  ۲۲۹۰۰۰۰۰  ۸۷
۱ بیکار در برابر ۳٫۷۶ نفر شاغل ۱بیکار در هر ۷٫۵شاغل  ۲۸۰۰۰۰۰  ۲۱۰۰۰۰۰۰  ۲۳۸۰۰۰۰۰  ۸۸
۱ بیکار در برابر ۳٫۷۶ شاغل ۱بیکار در هر ۶ شاغل  ۳۲۰۰۰۰۰  ۲۰۶۰۰۰۰۰  ۲۳۸۰۰۰۰۰  ۸۹
۱ بیکار در برابر ۳٫۶۶ شاغل ۱بیکار در هر۷٫۳ شاغل  ۲۸۰۰۰۰۰  ۲۰۵۰۰۰۰۰  ۲۳۳۰۰۰۰۰  ۹۰

با این وجود نگاهی هم به آمارهای غیررسمی کشور در مورد وضعیت شاغلان و بیکاران نشان دهنده نزدیک تر بودن تعداد بیکاران و شاغلان است به نحوی که اگر جمعیت بیکار سال ۸۵ را طبق آمارهای غیررسمی (طبق نظر کارشناسان بازار کار) ۴ میلیون نفر محسوب کنیم، نسبت شاغلان و بیکاران در این سال به جای ۸ به ۱، ۳٫۸۸ به ۱ خواهد شد.

آمارهای غیررسمی

به عبارتی طبق آمارهای غیررسمی بیکاری در سال ۸۵، از هر ۳٫۸۸ نفر شاغل ۱ نفر در کشور بیکار بوده است، اما طبق آمار رسمی این میزان ۱ بیکار در برابر ۸ شاغل است. البته در برخی موارد کارشناسان آمارهای بیکاری را بدون درنظر گرفتن ۱ تا ۲ ساعت کار در هفته به عنوان مرز شاغل و بیکار بیشتر از ۴ میلیون و در حد ۵ میلیون نفر می دانند.

در این صورت، در سال ۸۵ از هر ۳٫۶۸ نفر شاغل ۱ نفر بیکار بوده است. این میزان در سال ۸۹ که تعداد بیکاران طبق آمارهای رسمی بالاتر بوده است با درنظر گرفتن آمار غیررسمی ۵ میلیون نفر، ۳٫۷۶ بوده است و به عبارتی در سال ۸۹ در صورت وجود ۵ میلیون نفر بیکار، از هر ۳٫۷۶ نفر شاغل ۱ نفر در کشور بیکار و جویای شغل بوده است.
۳۹۳۹
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ