جدول گرانترین خودروهای وارداتی شهریورماه/ مازراتی به دنبال حضور در بازار ایران

علی پاکزاد: باشگاه یکصدهزار دلاری ها در شهریورماه ۵۳ میهمان جدید داشت، خودروهای با برند مرسدس بنز، پورشه و مازراتی است. به نظر می رسد در جمع آلمانی هایی که مدتی است بازار خودروهای لوکس را قبضه کرده اند، مازراتی ایتالیایی هم برای خود سهمی پیدا کرده است.
نگاهی به فهرست باشگاه ۱۰۰ هزار دلاری ها نشان می دهد در نیمه نخست سال جاری بالغ بر ۲۵۲ دستگاه خودروی با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دلار به کشور وارد شده است که سرجمع ارزش ثبت شده آنها در گمرک کشور معادل ۳۴٫۷ میلیون دلار است.
بیشترین میزان واردات در این جمع مربوط به خودروی پورشه است، سر جمع خودروی پورشه وارداتی در نیمه اول سال جاری ۲۱۶ دستگاه است که از این تعداد ۱۱۱ دستگاه با قیمتی بیش از ۱۰۰هزار دلار در گمرک به ثبت رسیده اند، بعد از پورشه بیشترین خودروی لوکس وارداتی تولیدات کارخانه مرسدس بنز است که به ۵۶۲ دستگاه می رسد که ۱۱۶ عضو هم در باشگاه یکصدهزار دلاری ها دارد.
تعداد مازراتی های وارداتی در نیمه اول سال به ۳۳ دستگاه رسیده که متوسط قیمت هر دستگاه معادل ۱۳۷ هزار دلار بوده که ۲۵ دستگاه آن در جمع باشگاه یکصدهزار دلاری ها قرار می گیرند.
 

گرانترین خودروهای وارداتی در شهریورماه سال ۹۱
گمرک کشورطرف معامله نام کالا تعداد ارزش محموله قیمت هر دستگاه (دلار) نرخ ارز ثبت شده در گمرک
میلیون تومان دلار
قزوین امارات  پورشه پانامرا S4 توربو۴۸۰۰CC ۳ ۷۰۳ ۵۷۳,۰۰۲ ۱۹۱,۰۰۱ ۱۲۲۶
تهران امارات  مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۳ ساخت ۲۰۱۲ سفید ۱ ۲۲۹ ۱۸۶,۶۸۲ ۱۸۶,۶۸۲ ۱۲۲۶
تهران امارات  مرسدس بنزSL500 ساخت ۲۰۱۲ مدل ۲۰۱۳ ۲ ۴۴۰ ۳۵۹,۲۰۹ ۱۷۹,۶۰۵ ۱۲۲۶
منطقه ویژه بوشهر۱ امارات  مرسدس بنز مدل ۲۰۱۲ حجم موتور۵۵۰۰CC ۱ ۱۹۹ ۱۶۲,۳۳۴ ۱۶۲,۳۳۴ ۱۲۲۶
شهید باهنر امارات  مرسدس بنزSL500 بنز مدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۹۸ ۱۶۱,۴۰۸ ۱۶۱,۴۰۸ ۱۲۲۶
منطقه ویژه بوشهر۱ امارات  مرسدس بنزSL500 حجم ۵۵۰۰cc مدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۹۵ ۱۵۸,۹۰۴ ۱۵۸,۹۰۴ ۱۲۲۶
بندر نوشهر امارات  مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۲  ۱ ۱۹۴ ۱۵۷,۸۴۴ ۱۵۷,۸۴۴ ۱۲۲۶
تهران امارات  مرسدس بنزSL500 مدل وس ۲۰۱۱ ۱ ۱۹۲ ۱۵۶,۶۴۴ ۱۵۶,۶۴۴ ۱۲۲۶
شهید باهنر آلمان  مرسدس بنزSL500 مدل ۲۰۱۲ ساخت ۲۰۱۱  ۱ ۱۹۱ ۱۵۵,۵۴۶ ۱۵۵,۵۴۶ ۱۲۲۶
شهید باهنر امارات  مرسدس بنزSL500 مدل وساخت ۲۰۱۱ رنگ مشکی ۲ ۳۷۶ ۳۰۶,۹۶۲ ۱۵۳,۴۸۱ ۱۲۲۶
قزوین امارات  پورشه پانامرا S4 چهاردرب ۱ ۱۸۷ ۱۵۲,۶۵۱ ۱۵۲,۶۵۱ ۱۲۲۶
قزوین امارات  پورشه پانامرا S4 چهاردرب مدل ۲۰۱۲ ۲ ۳۷۴ ۳۰۵,۲۵۳ ۱۵۲,۶۲۶ ۱۲۲۶
قزوین امارات  پورشه پانامرا S4 چهاردرب ۲ ۳۷۴ ۳۰۵,۲۲۰ ۱۵۲,۶۱۰ ۱۲۲۶
قزوین امارات  پورشه پانامرا S4 ساخت ۲۰۱۲ ۲ ۳۷۴ ۳۰۴,۹۲۷ ۱۵۲,۴۶۳ ۱۲۲۶
بندر نوشهر امارات  پورشه پانامرا S4 ۵ ۹۳۴ ۷۶۲,۰۵۶ ۱۵۲,۴۱۱ ۱۲۲۶
شهید باهنر امارات  مازاراتی کواتروپورته اسپرت جی تی اس سقف کشویی ۱ ۱۸۴ ۱۵۰,۰۸۳ ۱۵۰,۰۸۳ ۱۲۲۶
بندر نوشهر امارات  مازراتی گرنکابریوسقف کروک ۸سیلندر ۲ ۳۵۳ ۲۸۷,۷۳۲ ۱۴۳,۸۶۶ ۱۲۲۶
بندر نوشهر امارات  مازراتی گرنتوریسمواس مدل ۲۰۱۲  ۳ ۴۹۴ ۴۰۲,۶۵۳ ۱۳۴,۲۱۸ ۱۲۲۶
سهلان آلمان  مرسدس بنز SL350 مدل ۲۰۱۱ ۱ ۱۶۱ ۱۳۱,۶۳۶ ۱۳۱,۶۳۶ ۱۲۲۶
بندر نوشهر امارات  مازراتی مدل ۲۰۱۲رینگ اسپرت ۸سیلندر۷۴۰۰CC ۲ ۳۲۲ ۲۶۲,۸۰۸ ۱۳۱,۴۰۴ ۱۲۲۶
قزوین امارات  پورشه کاین S و پورشه پانامرا S4 ۲ ۳۰۵ ۲۴۸,۷۸۵ ۱۲۴,۳۹۲ ۱۲۲۶
اصفهان امارات  مازراتی کواترپورت سال ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۱۵۰ ۱۲۲,۶۴۱ ۱۲۲,۶۴۱ ۱۲۲۶
تهران آلمان  مازراتی کوااتروپورته ۴درب ۸سیلندررنگ مشکی ۱ ۱۵۰ ۱۲۲,۳۴۹ ۱۲۲,۳۴۹ ۱۲۲۶
قزوین امارات  پورشه ۱۱۹کررااس کابریولت ۳۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ ۵ ۷۴۰ ۶۰۳,۲۰۶ ۱۲۰,۶۴۱ ۱۲۲۶
قزوین امارات  پورشه ۱۱۹کررااس ۳۸۰۰CC ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۱۴۸ ۱۲۰,۴۶۵ ۱۲۰,۴۶۵ ۱۲۲۶
بندر نوشهر امارات  پورشه ۱۱۹کررااس کابریولت ۶سیلندرسفید ۱ ۱۴۸ ۱۲۰,۴۴۱ ۱۲۰,۴۴۱ ۱۲۲۶
شهید باهنر امارات  مرسدس بنزS350 مدل ۲۰۱۳ ساخت ۲۰۱۲ قهوه ای ۱ ۱۴۷ ۱۱۹,۶۲۱ ۱۱۹,۶۲۱ ۱۲۲۶
تهران امارات  مرسدس بنزSL500مدل وساخت ۲۰۱۲ قهوه ای متالیک ۲ ۲۷۲ ۲۲۱,۸۲۵ ۱۱۰,۹۱۲ ۱۲۲۶
تهران امارات  مرسدس بنزSL500مدل وساخت ۲۰۱۲ نقره ای متالیک ۱ ۱۳۶ ۱۱۰,۹۱۲ ۱۱۰,۹۱۲ ۱۲۲۶
 تهران امارات  مرسدس بنزSL500 مدل و ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۱۳۶ ۱۱۰,۹۱۲ ۱۱۰,۹۱۲ ۱۲۲۶
شهید باهنر امارات  پورشه کائن مدل ۲۰۱۳ ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۱۲۳ ۱۰۰,۴۳۵ ۱۰۰,۴۳۵ ۱۲۲۶
شهید باهنر امارات  پورشه کائن S مدل ۲۰۱۳ ساخت ۲۰۱۲ ۱ ۱۲۳ ۱۰۰,۰۱۱ ۱۰۰,۰۱۱ ۱۲۲۶
جمع: ۵۳ ۹,۲۵۰ ۷,۵۴۵,۱۵۷ ۴,۵۰۱,۱۵۱
منبع: گمرک ایران       

/۲۲۲۳۱
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین
بازنشر:ممتازنیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ