جدیدترین قیمتها از بازار خودرو

۰۳م اسفند ،

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو

کارخانه تولید کننده

۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰

وانت باردو

ایران خودرو

۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر تازه

۱۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه

۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو .سپر تازه.دوگانه سوز

۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰

(cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر تازه.دوگانه سوز

۱۵٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۲۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

SE سمند

۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰

SE سمند پایه گازسوز

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۳۰۰٫۰۰۰

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX سمند سورن

۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰

بدون مالتی پلکس EF7 سمند

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 سمندمالتی پلکس

۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰

EF7 سمند پایه گازسوز

۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰

سمند سریر

۲۳٫۷۱۰٫۰۰۰

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

GLX 405 پژو

۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰

GLX 405 . TU5 پژو

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

GLX 405 . XUM پژو

۲۵٫۷۸۰٫۰۰۰

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ GLX / دوگانه سوز

۲۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX پژو

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / TU5 پژو

۲۵٫۹۵۰٫۰۰۰

۴۰۵ SLX / دوگانه سوز

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی

۳۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس معمولی / دوگانه سوز

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال / دوگانه سوز

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال

۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰

پژو پارس سال سفارشی

۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰

LX TU5 پژو پارس

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۳۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس

۳۷٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

ELX پژو پارس آپشن تازه

۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 پژو پارس سال / موتور

۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰

EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۲ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۳ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ پژو ۲۰۶ . تیپ

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۶ پژو ۲۰۶ . تیپ

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۲٫۷۰۰٫۰۰۰

V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

توقف فروش

V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۳۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ

۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۶ رانا

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴

فوتون وانت دیزلی

۳۲٫۲۷۲٫۰۰۰

۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰

E1 تندر

۴۱٫۱۰۰٫۰۰۰

E1 تندر اتوماتیک

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

E1 تندر دوگانه سوز / تیپ

۳۶٫۸۶۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

E2 تندر

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

E2 تندر دوگانه سوز / تیپ

۴۴٫۶۰۰٫۰۰۰

E2 تندر اتوماتیک

پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۷٫۵۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ EX

سایپا

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ LE

۱۶٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SX

۱۳۲ SX ایربگ دار

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL گازسوز

۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۳۲ SL

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ EX

۱۴۱ LE

۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۴۱ SX

۱۴۱ SL

۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ EX

۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ LE

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SX

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۱۱ SL

۱۳۱ SL ایربگ دار

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL گازسوز

۱۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز

۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰

۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SL

۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰

۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ SX

۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ LE

۱۷٫۳۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۱ EX

SL تیبا

EX تیبا

LX تیبا

۱۹٫۷۹۰٫۰۰۰

۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰

SX تیبا فول

۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو / ای بی اس / آپشنال

توقف فروش

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ریو اتوماتیک

۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف

۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر

توقف فروش

۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰

سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹

پیکاپ تک کابین اتاق تازه

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پیکاپ دوکابین .اتاق تازه

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰۱۱ جدید C5

۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

پارس خودرو

۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان تینا / فول

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MID /نیسان تینا

۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰

HIGH نیسان قشقایی

MID نیسان قشقایی

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

سرانزا

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی

۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ماکسیما معمولی . بهترین رنگ

۷۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول

۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ دنده ای

۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / فول

۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول

۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوزE2

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴E2

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پارس تندر . اتاق تازه

۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . دوگانه سوزE1

۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰

تندر ۹۰ . یورو ۴E1

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته اتوماتیک

کرمان خودرو

۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰

لیفان ۶۲۰

۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰

۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰

J5 جک

۶۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

X60

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

لوبو

۹۲٫۵۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار

گروه بهمن

۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار

۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک

۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن تازه

توقف فروش

۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مزدا ۲ فول

۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز

۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

به زودی

اتوماتیک /B50

FAW ون دوگانه سوز

ایسوزو ۵ تن

ایسوزو ۶ تن

ایسوزو ۸ تن

مینی بوس ۲۰ نفره سحر

FVR کامیون ۱۸ تن

BMC کشنده جفت محور

BMC شاسی کمپرسی و میکسر

FAW 420 کشنده دو محور

۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل

۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰

MVM 110 /سه سیلندر

مدیران خودرو

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۱٫۱۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهار سیلندر

۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

آپشن دار / MVM 530

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 530

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰

MVM 315

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

چری ویانا

۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰

X33 _تیگو

۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

راین

۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی

۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰

ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰

Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک

۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰

گریت وال – وینگل


..
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ