جدید ترین قیمت روز انواع تبلت در بازار ایران

تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶

Samsung

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Samsung NOTE3 N8000۱۶۱۰٫۱call
Samsung TAB3 P5200۱۶۱۰٫۱۱,۲۳۲,۵۶۸
Samsung NOTE3 N8020۱۶۱۰٫۱call
Samsung NOTE3 P601۱۶۱۰٫۱۱,۶۵۴,۲۳۶
Samsung TAB3 T211۱۶۷۹۰۶,۱۹۴
Samsung TAB3 T311۱۶۸۱,۰۱۵,۳۷۴
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311۱۶۸۸۵۰,۰۰۰
Samsung NOTE3 N8020۱۶۱۰٫۱call
Tablet Samsung NOTE3 N5120۱۶۸۱,۲۶۵,۰۰۴
Samsung TAB3 T211۸۷call
SamsungNOTE3P605 ۱۶۱۰٫۱call
Samsung TAB3 T111۸۷۶۲۲,۳۲۶
SamsungNOTE3N5100 ۱۶۸۱,۱۷۸,۵۰۸
Tablet Samsung Galaxy NOTE3 P601 ۳۲۱۰۱,۷۹۴,۷۹۲
Samsung Galaxy Note 2014 – P601۱۶۱۰٫۱۱,۷۶۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 2014 – P601۳۲۱۰٫۱۱,۹۲۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-GT-P5200۱۶۱۰٫۱۱,۱۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211۱۶۷۹۳۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Tab 3-SM-T211۸۷۷۵۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note N8000۱۶۱۰٫۱۱,۴۸۰,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB۱۶۱۰٫۱۱,۳۵۵,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB۳۲۱۰٫۱۱,۵۴۹,۰۰۰
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB۶۴۱۰٫۱۱,۷۰۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5100۱۶۸٫۰۱,۱۴۰,۰۰۰
Galaxy Note 8 N5110۱۶۸۱,۰۴۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200۸۷٫۰۷۶۹,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P3200۱۶۷٫۰۹۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 3 P5200۱۶۱۰٫۱۱,۱۵۰,۰۰۰
Tablet Samsung TAB4 T331۱۶۸call
Tablet Samsung TAB4 T53۱۶۱۰call
Galaxy Tab 2 P3100۸۷٫۰۸۰۰,۰۰۰
Galaxy Tab 2 P3100۱۶۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3100۳۲۷٫۰
Galaxy Tab 2 P3110۸۷٫۰
Galaxy Tab 2 P5100۱۶۱۰٫۱
Galaxy Tab 2 P5100۳۲۱۰٫۱
ATIV Smart PC 500T۶۴۱۱٫۶
Tablet PC Slate XE700T1A-A01US۶۴۱۱٫۶
Galaxy Tab P6800۱۶۷٫۷
Galaxy Tab P6800۳۲۷٫۷
Galaxy Tab P7500۱۶۱۰٫۱
Galaxy Tab P7500۳۲۱۰٫۱

Apple

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
iPad mini 2 WiFi۱۶۷٫۹۱,۲۳۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi۳۲۷٫۹۱,۵۲۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi۶۴۷٫۹۲,۱۲۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G۱۶۷٫۹۱,۷۴۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G۳۲۷٫۹۱,۹۹۰,۰۰۰
iPad mini 2 WiFi + 4G۶۴۷٫۹۲,۲۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g۱۶۹٫۷۱,۹۸۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g۳۲۹٫۷۲,۳۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air + 4g۶۴۹٫۷۲,۶۲۰,۰۰۰
Apple iPad Air۱۶۹٫۷۱,۵۷۰,۰۰۰
Apple iPad Air۳۲۹٫۷۱,۸۵۰,۰۰۰
Apple iPad Air۶۴۹٫۷۲,۱۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۱۶۹٫۷۱,۵۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۳۲۹٫۷۱,۷۸۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۶۴۹٫۷۱,۹۹۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi۱۲۸۹٫۷۲,۶۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۱۶۹٫۷۱,۹۴۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۳۲۹٫۷۲,۲۵۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۶۴۹٫۷۲,۵۶۰,۰۰۰
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G۱۲۸۹٫۷۲,۸۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۱۶۷٫۹۱,۰۲۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۳۲۷٫۹۱,۳۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi۶۴۷٫۹۱,۵۸۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۱۶۷٫۹۱,۵۰۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۳۲۷٫۹۱,۸۴۰,۰۰۰
iPad mini WiFi + 4G۶۴۷٫۹۲,۱۰۰,۰۰۰
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۱۶۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۳۲۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi۶۴۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۶۴۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۳۲۹٫۷
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G۱۶۹٫۷

Asus

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Asus MEMO 102۸۱۰٫۱۸۷۵,۵۰۰
Tablet Asus T-100T۶۴۱۰٫۱۱,۹۸۹,۴۰۸
Asus Fone pad ME372۸۷۷۷۲,۵۰۰
Asus Fone pad ME372۸۷۸۰۲,۴۷۳
AsusFonePadFE170۸۷۴۹۱,۳۱۰
AsusMemopadMe173V۱۶۷call
Asus T-100T۳۲۱۰٫۱۲,۰۳۲,۶۵۶
Asus MEMO 10 102۸۱۰٫۱۸۹۵,۲۷۶
Asus Padfone mini 2۱۶۷۱,۳۰۸,۲۵۲
Asus FPad ME175 CG۸۷۶۵۵,۰۸۰
Asus padfone infi 2۳۲۱۰٫۱call
Asus Fone Note 6۱۶۶۱,۰۸۱,۲۰۰
Asus NEXUS 7 2012۳۲۷۸۷۳,۴۴۰
Asus MemoP ME175KJ۴۷۷۷۷,۶۵۰
Memo Pad HD7۱۶۷٫۰۵۲۰,۰۰۰
Asus MEMO ME180۱۶۸۸۵۱,۶۰۴
Fonepad ME371۸۷٫۰
Fonepad ME371۱۶۷٫۰
Fonepad ME371۳۲۷٫۰
Google Nexus 7۸۷
Google Nexus 7۱۶۷
Google Nexus 7۳۲۷۶۶۵,۰۰۰
Google Nexus 7 3G۳۲۷
Memo Pad ME172V۸۷٫۰۴۳۰,۰۰۰
Memo Pad ME172V۱۶۷٫۰۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T۳۲۱۰٫۱۱,۵۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300T + Dock۳۲۱۰٫۱۲,۱۰۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG۳۲۱۰٫۱۱,۷۳۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF300TG + Dock۳۲۱۰٫۱۱,۹۵۰,۰۰۰
Eee Pad Transformer TF101 + Dock۳۲۱۰٫۱۱,۴۵۰,۰۰۰
Eee Pad Slider۳۲۱۰٫۱۱,۲۷۰,۰۰۰
PadFone 2۳۲۱۰٫۱۱,۸۵۰,۰۰۰
PadFone Infinity۳۲۱۰٫۱۲,۵۹۰,۰۰۰
Transformer Pad Infinity TF700T۶۴۱۰٫۱۲,۷۵۰,۰۰۰
Transformer Book TX300۱۲۸۱۳٫۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G۱۶۱۰٫۱۱,۶۲۰,۰۰۰
Memo Pad Smart 10۱۶۱۰٫۱۱,۲۸۰,۰۰۰
Eee Slate B121۶۴۱۲٫۱۳,۵۵۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400C۶۴۱۰٫۱۱,۵۷۰,۰۰۰
VivoTab Smart ME400CL۶۴۱۰٫۱۱,۸۹۹,۰۰۰
VivoTab RT TF600T۳۲۱۰٫۱۲,۴۶۰,۰۰۰
VivoTab TF810C۶۴۱۱٫۶۳,۳۰۰,۰۰۰

Innovel

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Innovel I971W۱۶۹٫۰۸۵۰,۰۰۰
Innovel I972S۸۹٫۷۸۶۰,۰۰۰
Innovel I801B۸۸٫۰۶۵۰,۰۰۰
Innovel i703W۸۷٫۰۴۵۵,۰۰۰
Innovel i702B۴۷٫۰۴۳۰,۰۰۰
Innovel I701S۴۷٫۰۳۶۰,۰۰۰

MSI

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
WindPad 110W 3G۸۱۰٫۱۱,۳۸۰,۰۰۰
WindPad Enjoy۸۷٫۰۱,۰۰۰,۰۰۰
WindPad Enjoy 10 plus۸۱۰٫۱۱,۰۵۰,۰۰۰

Energy

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch۷٫۰۳۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Dark Iron۸۷٫۰۵۴۰,۰۰۰
Sistem Energy Tablet i828 HD۸۸٫۰۷۵۰,۰۰۰
Sistem Tablet i10۱۶۹٫۷۱,۰۰۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium۴۷٫۰۳۴۰,۰۰۰
Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium۴۴٫۳۲۷۰,۰۰۰
Sistem Tablet s7 Deep Black۴۷٫۰۴۶۰,۰۰۰
Multimedia Color Book 2074 Rubber Black۷٫۰۳۰۰,۰۰۰
Sistem Energy E-ink eReader 1162۲۶٫۰۶۶۰,۰۰۰

Archos

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Archos 80 G9۲۵۰۸۹۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9۸۸۸۵۰,۰۰۰
Archos 80 G9۱۶۸۷۶۰,۰۰۰
Archos 101 XS۱۶۱۰٫۱۱,۲۵۰,۰۰۰

Hyundai

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
۸۷
T7s 3G۱۶۷٫۰۹۵۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G۴۹٫۱۸۱۰,۰۰۰
Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G۸۷٫۰۹۷۰,۰۰۰
TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu۸۱۰٫۱۹۵۰,۰۰۰
HY731 Wi-Fi۸۷٫۰۴۵۰,۰۰۰
P700 3G۸۷٫۰۵۷۹,۰۰۰
T7 Wi-Fi۸۷٫۰۵۸۹,۰۰۰
T10 Wi-Fi + 3G۱۶۱۰٫۱۱,۰۲۵,۰۰۰
T10 3G New۱۶۱۰٫۱۱,۰۲۵,۰۰۰
Rock X۱۶۸٫۰۷۱۹,۰۰۰
Cute X۷۷٫۰۶۴۰,۰۰۰
Play X۱۶۹٫۷۱,۰۰۰,۰۰۰
Hold X۸۷٫۰
Lotus TS3 II Wi-Fi+3G۸۷۵۳۵,۰۰۰
TS1 Wi-Fi 4GB۴۷٫۰۲۶۰,۰۰۰

Marshal

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
ME-702۸۷٫۰۲۳۵,۰۰۰
ME-700B۴۷٫۰۴۰۰,۰۰۰
ME-700A۴۷٫۰۳۵۰,۰۰۰

Axtrom

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Axpad 7I02۸۷٫۰۴۶۰,۰۰۰
Axpad V1۸۷٫۰۳۵۰,۰۰۰
Axpad 8P01۸۸٫۰۶۵۵,۰۰۰

Dimo

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Dimo 500۴۷۱۶۵,۰۰۰
Dimo 900 Plus۸۹٫۷۹۰۰,۰۰۰
DIMO 900۸۹٫۷۶۲۰,۰۰۰
DIMO 700۴۷٫۰۱۹۰,۰۰۰

Huawei

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
MediaPad FHD WiFi + 3G۸۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD۸۱۰٫۱۱,۰۵۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD۱۶۱۰٫۱۱,۱۴۰,۰۰۰
MediaPad 10 FHD With Dock۱۶۱۰٫۱
MediaPad 7 Vogue 3G۸۷٫۰۶۸۰,۰۰۰
Keyboard Dock۲۷۵,۰۰۰
MediaPad 7 Lite۸۷٫۰۵۵۵,۰۰۰
MediaPad 10 Link۱۶۱۰٫۱۹۰۰,۰۰۰
Huawei MediaPad X1 7.0۱۶۷۱,۰۲۰,۰۰۰

ViewSonic

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
ViewBook 730۸۷٫۰
ViewPad 97a K1۱۶۹٫۷
۸۷
ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G۱۰
Viewpad 70N Pro۱۶۷٫۰۴۵۰,۰۰۰
Viewpad VB71۸۷٫۰
Ideapad A3000 ۱۶۷۵۵۹,۰۰۰
Tablet PC VB737۸۷٫۰
VB100a Pro۱۶۱۰٫۱۹۵۰,۰۰۰
Viewpad VB71۸۷٫۰۴۳۰,۰۰۰
ViewPad 10۳۲۱۰٫۱
VB737۸۷٫۰۷۲۰,۰۰۰
ViewPad 10۱۶۱۰٫۱
ViewPad 10S – Wi-Fi۱۰

Microsoft

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Surface RT۱۶۱۰٫۶۲,۳۰۰,۰۰۰
Surface RT۳۲۱۰٫۶۲,۶۵۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard۳۲۱۰٫۶۳,۰۰۰,۰۰۰
Surface RT + Keyboard۶۴۱۰٫۶۳,۲۰۰,۰۰۰
Surface Pro۱۲۸۱۰٫۶۴,۲۲۰,۰۰۰
Surface Pro۶۴۱۰٫۶۴,۰۵۰,۰۰۰

GS-Pad

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
GSP-X8۸۸٫۰۵۴۰,۰۰۰
GSP-X7۸۷٫۰۴۰۰,۰۰۰
GSP-X8 Plus۱۶۸٫۰۷۷۰,۰۰۰

Jetway

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Alfar 780۸۷٫۰۳۶۹,۰۰۰
Alfar 706۸۷٫۰۶۵۵,۰۰۰
Alfar Pad 902۸۹٫۷

Xpad

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
XPAD X801 Wi-Fi + 3G۸۸٫۰
XPAD X1010 Wi-Fi۸۱۰
XPAD X722 Wi-Fi۴۷٫۰۴۲۰,۰۰۰
XPAD Mini Wi-Fi۸۷٫۸۵۷۹,۰۰۰

Prestigio

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
MultiPad 10.1 Ultimate Duo۱۶۱۰٫۱۹۸۰,۰۰۰
MultiPad 10.1 Ultimate 3G۱۶۱۰٫۱۱,۱۰۰,۰۰۰
MultiPad 8.0 Pro Duo۸۸٫۰۷۸۰,۰۰۰
MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G۸۸٫۰۷۸۴,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Plus۴۷٫۰۴۵۸,۰۰۰
MultiPad 7.0 Prime Duo۱۶۷٫۰۷۱۰,۰۰۰

Amazon

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Kindle Keyboard۴۶
Kindle Keyboard 3G۴۶
Kindle Fire HD۱۶۸٫۹۱,۵۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD۳۲۸٫۹۱,۶۲۰,۰۰۰
Kindle Fire HD۳۲۷٫۰
Kindle Fire۸۷٫۰۶۴۰,۰۰۰
Kindle۲۶
Kindle Touch۴۶
Kindle Touch 3G۴۶

Lenovo

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Ideapad A1000-T۴۷٫۰۴۲۰,۰۰۰
Ideapad K1۶۴۱۰٫۱
Ideapad K1۳۲۱۰٫۱
Tablet Lenovo A1000۷۸call
Ideapad K1۱۶۱۰٫۱
Lenovo YOGA B6000۱۶۱۰۹۵۵,۳۲۵
Ideapad A1۱۶۷٫۰۷۵۰,۰۰۰
Lenovo ideapad S5000۱۶۷۷۰۹,۶۷۰
Ideapad A2107A۴۷٫۰
Lenovo ideapad A3300۸۷۴۵۸,۵۵۶
Ideapad A2107A۸۷٫۰
Lenovo A3500۱۶۷۶۰۵,۹۴۹
Ideapad A2107A۱۶۷٫۰۵۵۰,۰۰۰
Tablet Lenovo YOGA B8000۸۱۰۱,۰۴۸,۱۲۸
LenovoideapadA3000۱۶۷۶۷۶,۹۱۶
Lenovo ideapad S6000۱۶۱۰۹۲۲,۵۷۱
Ideapad S2109A۸۹٫۷۱,۰۰۰,۰۰۰

Acer

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Iconia Tab A200۱۶۱۰٫۱۹۳۰,۰۰۰
Iconia Tab B1-A71۸۷٫۰۶۳۹,۰۰۰
Iconia W510۳۲۱۰٫۱۲,۵۰۰,۰۰۰
Iconia W510۱۲۸۱۰٫۱۲,۶۰۰,۰۰۰
Iconia W700P۱۲۸۱۱٫۶۳,۴۹۰,۰۰۰

Other Tablets

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
COBY MID7035۴۷٫۰۲۸۰,۰۰۰
COBY MID9741۸۹٫۷۷۰۰,۰۰۰
vodafone smart tab S7 3G۴۷٫۰۳۵۹,۰۰۰
SmartTouch Life۴۷٫۰۲۹۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB۱۶۷٫۰۷۲۵,۰۰۰
MID M715AS۴۷٫۰۵۱۰,۰۰۰
GLX Tab Jet۴۷٫۰۵۰۰,۰۰۰
HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB۸۷٫۰۶۱۰,۰۰۰
Dell Streak 7۱۶۷٫۰۶۰۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic Q550۶۲۱۰٫۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Fujitsu Stylistic M532۳۲۱۰٫۱۱,۳۷۰,۰۰۰
Motorola Xoom 2 MZ616۱۶۱۰٫۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Arnova 7 f G3۸۷٫۰۴۱۰,۰۰۰
Arnova 7 B G3۸۷٫۰۴۰۰,۰۰۰
Daya A300۸۷٫۰۴۱۵,۰۰۰
HTC Jetstream۳۲۱۰٫۱۱,۵۷۰,۰۰۰

Sony

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Sony P۳۲۵٫۵
Xperia Tablet S 3G۱۶۹٫۴
Xperia Tablet S 3G۳۲۹٫۴
Xperia Tablet S 3G۶۴۹٫۴
Xperia Z2 tablet۱۶۱۰٫۱۲,۲۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S۶۴۹٫۴
Xperia Tablet S۳۲۹٫۴
Xperia Tablet Z 32GB۳۲۱۰٫۱۱,۹۰۰,۰۰۰
Xperia Tablet S۱۶۹٫۴۱,۲۲۰,۰۰۰
۱۶۱۰٫۱

Ainol

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Numy 3G۸۷٫۰۶۰۵,۰۰۰
Novo 10 Hero Wi-Fi۱۶۱۰٫۱۸۲۰,۰۰۰
Novo 10 Hero II Wi-Fi۱۶۱۰٫۱۸۳۰,۰۰۰
Novo 8 Dream Wi-Fi۱۶۸۶۴۵,۰۰۰
Novo 7 Venus Wi-Fi۱۶۷۴۴۹,۰۰۰
Novo 8 Discover Wi-Fi۱۶۸۷۰۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal Wi-Fi۸۷۴۰۵,۰۰۰
Novo 7 Crystal II Wi-Fi۸۷۴۰۵,۰۰۰
Novo 7 Mars Wi-Fi۸۷٫۰۳۰۰,۰۰۰
Novo 7 Tornado Wi-Fi۱۶۷
NOVO7 Aurora Wi-Fi۸۷
Novo9 Spark Wi-Fi۱۶۹۹۲۵,۰۰۰
Novo 7 Fire Flame Wi-Fi۱۶۷
Novo 7 Advanced II۸۷
Novo 7 Elf 2 Wi-Fi۱۶۷

WinTouch

مدل تبلتحافظه داخلی ( گیگابایت )صفحه نمایش ( اینچ )قیمت ( تومان )
Wintouch Q75s 4GB۴۷٫۰۲۳۵,۰۰۰
Wintouch Q96 wi-fi۱۶۹٫۷۶۲۹,۰۰۰
Wintouch Q73 3G۴۷٫۰۳۱۵,۰۰۰

 

تا این لحظه ۹۴نظر ثبت شده
 1. کانی گفت:

  سلام خوبین من یک تبلت سامسونگ آندروید دارم خودکار نداره اخه فکر میکنم داشته باشه میشه راهنمایی کنید

 2. امیررضا فخرانی گفت:

  میرینمم توی تبلت گوشی لممسی بهتر

 3. امیررضا فخرانی گفت:

  تبلت ایران خیلی خوب است (واقع شما خابید یااینکه کلاه
  بردار قیمتهای خیلی بالا

 4. جواد گفت:

  واقع شما خوابید یا اینکه کلاه بردار قیمتها خیلی بالا

 5. نازی گفت:

  بسیار ارزان است

 6. نازی گفت:

  هههههه فکر کنم جوک نوشتی مگه نه؟
  قیمتاشا از خودت در آوردی جناااب؟؟؟؟

 7. ناشناس گفت:

  سلام.فقط این سوال رادارم آیاروزی می شد ماهم تبلت دار بشیم

 8. مهسا گفت:

  دنبال یک تبلت هستم که قیمتش تا حدود هفتصدتومان اینا باشه(البته کمتر هم باشه خیلی بهتره).فقط هم برام مهمه که صفحه اش بزرگ باشه و دوربین تقریبا خوبی داشته باشه.خیلی عجله دارم برا خرید وتقریبا اصلا باتیلت ها اشنایی ندارم
  لطفا هرکس نظرمو میبینه درصورت امکان جواب بده

  • فرهاد گفت:

   مهسا خانم سلام من به شما پیشنهاد میکنم یه تبلت Lenovo A3500 – HV بخرین هم ارزونه هم دوربینش ۵ مگ واقعیه خیلی خوبه در ضمن آندرویدش ۴٫۲٫۲ هست با امکان بالا بردن آندروید — و دارای ۱۶ گیگ حافظه داخلی هست و ۱۶ گیگ هم کارت حافظه میخوره من خودم دارم الان دو ماهه دستمه اصلا مشکلی نداشته- خیلی هم خوشگله

   Lenovo A3500 – HV

  • محمد گفت:

   مهساخانم همون تبلت لینوو که آقا فرهاد گفت عالیه من خودم دارم از لحاظ عکس گرفتن و فیلم از هر لحاظ با تبلت های مدل بالا و گران قیمت برا بری میکنه

 9. ترنم گفت:

  زیر دو تومن باشه قیمتش

 10. ترنم گفت:

  سلام یه تبلت خوب واسه دختر بچه ۱۰ ساله چیه که میخواد به عنوان دوربین عکاسی ازش استفاده کنه و انواع بازی توش داشته باشه و بعنوان گوشی هم ازش استفاده بکنه در حالیکه کیفیت عکساش عالی باشه و حافظه اش زیاد باشه ؟ ممنون میشم راهنمایی بکنین چه مزایا و محاسنی تبلتا دارن ؟

 11. کیمیا گفت:

  هورااااااا ایکسپریازد۲ قیمتش اومد پایین قبلا ۲۴۰۰ اینا بود الان شده ۱۹۰۰ خیلی خوبههههههه ^__^ تا آخر هفته میخرمش

 12. سعیدگندمان گفت:

  دوستان منن الان۲ماهی است که تبلت گلکسی نوت ۱۰٫۱٫۲۰۱۴خریدم روزی که خریدم فروشنده بهم گفت ۸هسته ای به نطرشما درست گفته؟

 13. عاد ل عبدالملکی گفت:

  دوستان من جی ال ایکس خریدم ۵۰۰ هزار تومان بخدا یک ماه کار نکرد گارانتی اش هم دروغه نخرید

 14. A گفت:

  بابا شما که انقدر نظر دادید کسی حرف شما رو گوش کرد؟
  اینا که نه گفتن cpu و ram تبلت ها چنده نه امکانات تبلت نوشتن این که به درد نمی خوره؟

 15. عسل گفت:

  سلام.من میخوام گوشی هواوی بخرم.خوب هست آیا؟؟؟؟ چه مدلش از همه بهتره؟؟؟ (فقط گرون نباشه)

 16. تاجعلی گفت:

  من یه تبلت دارم متاسفانه یهو خاموش شد .من این تبلت را از بازار نیگو (کل سگو)خریدم راهنمایی کنید کجای تهران تعمیرش کنم.ممنون

 17. Z گفت:

  بابا شما دیگه کی هستین.شما دنبال کس بی مو میگردین ک نیستش.خب پول بده بهترینو بخر دنبال این تبلت های درپیتیم نرین چون ن بازی خوب اجرا میکنن و یکیم هنگ دارن مطمئن باشید سامسونگ بهترین انتخابه

 18. Bahar گفت:

  قضیه ی این تبلت های دانش آموزی چیه ؟؟؟؟
  ۷ اینچ / ۱۹۰ تومن
  خوبه ؟؟؟!!!!!!!!!!!

 19. Iman گفت:

  قیمتاش فرقی با قیمت هلی توی بازار نداره واقعا عالیه !!!!!!!!!!!!!!””””””!!!!!!!!!!!”””!”!!

 20. اماندا گفت:

  بانظر علیرضا موافقم تبلت بدون شکل که فایده ای نداره .همون شکلش که ادمو وسوسه می کنه

 21. atena گفت:

  دقیقا اونی ک میخواستم ۲میلون بودش.کسی اینجا اگ تب داره راهنماایی کنه چ مارکی ؟چ مدلی؟

 22. nahid گفت:

  عااااااااااااااااااااااااااااالی بود خیلی بدردم خورد مرسییییییییییییی

 23. مهرداد گفت:

  ممنون خیلی بدردم خورد

 24. ساجده گفت:

  سلام من ی تبلت میخوام کیفیتش و… همه چیش خوب باشه با قیمت مناسب راهنماییم کنید لطفا.

 25. نگین گفت:

  من میخوام یه تبلت با حافظه ۶۴ بخرم قیمتشم متناسب باشه چیزی در نظر دارین خبر کنید

 26. alireza گفت:

  بدک نبود ولی تبلت بدون تصویر چه فایده ای داره؟!!!!!!!!!!!

 27. گوز گفت:

  تبلت میخواید چیکار یه ایمیل به من بدید ادرس هم داشته باشه میام میکنمتون و میرم هر چن بار ک بخواید

 28. mahsa گفت:

  با سلام تبلت پد جی ال ایکسم بزارین به تازگی اومده صفحه نمایش ۹٫۷ اینچی با حافظه ی داخلی ۳۲ گیگ قیمت:۵۵۰ تومان بهروز بهروز از نمایندگی جی ال ایکس من جت دارم قراره ۱۲ خرداد که امتحانام تموم شد glx oad بگیرم

 29. ایلیا گفت:

  دوستان من میخوام یه تبلت فراسو بگیرم باقیمت ۶۸۰ هزار تومان خواهش میکنم راهنمایی کنید

 30. masiha گفت:

  برای فروش هم دارید یا فقط برای سرگرمی و محض خنده این قیمت هارو زدی

 31. دادا گفت:

  واااااااااااااااااااااااای چه قیمتهایی

 32. سحر گفت:

  بابا چتونه بچه خواهر من رفته از سر زمین توی حراجیا یه تبلت ۸ اینچ خریده ۵۰ تومن الان یک ساله داره بهتر گوشی من کار میکنه….والا به قیمت نی که

 33. حسین گفت:

  تبلتی که من می خواهم صد هزار تومان ارزان شده

 34. فاطمه گفت:

  من دیگه نمیخوام…نه میخواممممممممممممممممممممممممممم!

 35. امیر گفت:

  من‎‏ دیگه تبلت نمی خوام

 36. امیر گفت:

  فن دیگه پبلت نمی خوام

 37. سارا گفت:

  چه گرون؟؟؟؟
  اصلا ببینید همچین قیمتی تو باار پیدا می کنید؟
  من تبلت سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ ۱۶ گیگ رو می خوام.به خدا حاضرم ۱۳۵۵ بخرم نمی فروشن.
  دلار رفته بالا.بی انصافها قیمت همین تبلت رو ظرف چند روز بردند روی ۱۴۵۰٫این قیمتها رو اگه جایی می تونم پیدا کنم راهنماییم کنید.ممنون

 38. David ft گفت:

  سلام
  کسی هست که Surface RT رو با کیبوردش (حروف لاتین) ٢میلیون بخره؟ سه عدد نو موجود است.

 39. عسل گفت:

  تبلت هزار تومانی که نداریم. ولی اینجا هم ۵۰تا۱۰۰تومان گران است.

 40. ali گفت:

  چه گییییییییییییییییییییییییرررررررررررررررررروووووووووووووووووونننننننننننننن

 41. سیندرلا گفت:

  اوه اوه اوه اوه ادم اینارو میبینه مخش سسسسسسسسسسسوووووووووووووتتتتتتت میکشه.من مخم سوت کشید شماهم مختان سسووتت کشیدایا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

 42. تربت جلسیان بی پول گفت:

  خیله گرونه ندرم شویامان که از ما بد تر

 43. ارمین گفت:

  مررررررررررسی

 44. تهران دارو گفت:

  مفید بود.ممنون

 45. رایین گفت:

  میگن گارانتی ندارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حقیقت داره؟؟؟؟؟

 46. حاااااااااااااااامد گفت:

  من برم باهمون نوکیا سادم سر کنم به نفعمه

 47. میثم گفت:

  ممنون از اطلاع رسانیتون

 48. ناشناس گفت:

  قیمتاش خیلی خوب بودن البته اگه تو بازارم همینجوری باشه
  دستتون درد نکنه

 49. احمد گفت:

  بابا ولمون کن…چه خبره این همه گرووووووووووووون…والا…بی خیال

 50. احمد گفت:

  بابا ولمون کن…چه خبره این همه گرووووووووووووون…والا

 51. نام شما... گفت:

  ای کاش تصاویرشان هم بود

 52. نیلو گفت:

  چی بخرم که هم صفحه نمایشش ۸ اینچ کمتر نباشه هم کیفیتش عالی باشه و هنگ نکنه یعنی سرعتش بالا باشه و قیمتش هم مناسب باشه چون نمی خوام خیلی خیلی هزینه کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 53. ؟؟؟؟؟؟ گفت:

  salam.ma ke mikhaym az razmandegan bekhrim.shoma chetoooooor?????????
  ma ke nadarim!!!!!

 54. wwwww گفت:

  چرا دیروز قیمت نوت ۸ یک میلیونو ۱۸۰تومن بود ولی الان!!!!!!!!!!

 55. amir گفت:

  ای کاش تصویر هایش هم بود

 56. محبوبه خلقی گفت:

  سلام من از قیمتهای قبل آگاهی نداشتم الان دنبال هستم تبلت بگیرم اما نمیدونم چی بردارم و نمیدونم چه مدل و مارکی بردارم و آیا قیمتش خوب هست یا اینکه نه بالاست

 57. mohsen گفت:

  به نظرت قیمتا منطقی هستند؟اگه گارانتیه لایف تایم هم داشته باشن ای قیمتش نیست

نظرتان را در مورد مطلب جدید ترین قیمت روز انواع تبلت در بازار ایران بنویسید