جهنم خودخواهی

بدکاری هنگام مرگ،ملکه دربان دوزخ را دید.ملکه گفت:کافی است که فقط یک کار خوب کرده باشی تاهمان یک کار تورا برهاند.خوب فکرکن.
مرد بخاطر اورد که یک بار درجنگلی قدم میزد عنکبوتی س راهش دید وبرای اینکه عنکبوت را لگد نکند راهش راکج کرده بود.ملکه لبخندی بر لب اورد ودر این هنگام تار عنکبوتی از اسمان نازل شدتا به مرد اجازه صعود به بهشت را بدهد. بقیه محکومان نیز از تار استفاده کردندوشروع به بالا رفتن کردند.اما مرد از ترس پاره شدن تار،برگشت وانها را به پایین هل دادودر همان لحظه تار پاره شد و مرد به دوزخ بازگشت. انگاه شنید که ملکه میگوید:شرم اور است که خودخواهی تو همان یگانه خیرت را به شر مبدل کرد.
نتیجه:
کار این کره خاکی سامان نخواهد گرفتو دیر نخواهد پایید مگر انکه کاملا به صورت سیاره ای در فضا بنگریم وهمه ی انسان ها را دارای تقدیر مشترک بدانیم یعنی یا(همه کس) یا (هیچ کس)
فولر

انجمن های تخصصی فلش خور – تمامی انجمن‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ