خاموشی برق در فاروج ۳۶ صدم در هزار است

۱۱اردیبهشت،

خاموشی برق در فاروج ۳۶ صدم در هزار است

عکس:مدیریت پایگاه اینترنتی

کد خبر: ۸۰۶۳۹۳۳۵

تاریخ خبر: ۲۳:۳۲ ۱۱/۰۲/

دیدگاه ها و نظرات

: *  
:
: