خوش‌چهره: دولت احمدی‌نژاد بسیار بیشتر از دولت دوران جنگ هشت‌ساله به نفت وابسته است

*در مباحث مدیریت بالاخص مدیریت استراتژیک، گاهی یک فضا می‌تواند مساله باشد، بعد تبدیل به معضل می‌شود و سپس با قوی‌تر شدن آن شاهد بحران خواهیم بود. من هم معتقد هستم و می‌پذیرم که شرایط اقتصادی کشور از مرحله مساله و معضل گذشته است و همچنان این روند در حال پیشروی است. بخش مهمی از آن از عوامل داخلی و درون‌زا نشات می‌گیرد، عواملی مانند مدیریت ناپخته و ناصحیح در این امور و بخش دیگر آن از عوامل برون زا، مانند شیطنت‌های قدرت‌های خارجی مانند تحریم‌های گسترده. 

*ما شاهد هستیم بسیاری از مواردی که فشار‌های سخت بر اقتصاد ما وارد می‌شود به دلیل ساده‌انگاری‌ها در حوزه تحریم است. تا جایی که گاهی تحریم آنقدر سخت نبوده اما به علت بی‌مدیریتی و اهمال‌ها موجب آن شده که فشار شدید اقتصادی ایجاد شود و در مواردی قابل تامل و حتی در برخی موارد موجب شکننده شدن اقتصاد شود. 

* در دوره جنگ شرایط متفاوت و خاص خود است. برخی به اشتباه اقتصاد دوره جنگ را اقتصادی دولتی، مارکسیتی و کوپنی و سوسیالیستی می‌شناسند، اما این تصوراشتباه است. اگر بخواهیم جنگ خود را با جنگ جهانی مقایسه کنیم تمام کشورهایی مانند امریکا و انگلیس و… در شرایط جنگ به علت کمبود منابع در این کشور‌ها، دولت‌ها در تخصیص آن وارد می‌شوند و این وظیفه را بر عهده می‌گیرند. در زمان جنگ مهم‌ترین منافع ملی، حفظ امنیت کشور است. مشخصا حفظ سرحدات، استقلال و… در زمان جنگ نسبت به رفاه اجتماعی در اولویت قرار می‌گیرد. این بدان معنا نیست که وضع رفاهی دیگر در برنامه‌ها نباشد اما در رده دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا سه دوره دیگر پیش روی ماست. هر سه این دولت‌ها ادعای خاص خود را داشتند و با سلایق گوناگون به کار مشغول شدند. در بسیاری از موارد ادعاهای مخالف یکی اقتصاد آزاد و یا اقتصاد کنترلی است. اما آنچه در این روند جالب است این است که خروجی هر سه دولت یکی بود و علت آن هم افزایش وابستگی به نفت هر دولت نسبت به دولت پیشین خود است. اگر نظاره کنیم می‌بینیم دولت فعلی با تمام شعار‌هایش امروز به مراتب بسیار بیشتر از دولتی که ادعای اقتصاد دولتی داشته وابسته به نفت است. 

* هر دولت روند دولت سابق را نفی کرده اما آنچه در عمل انجام داده روند‌‌ همان دولت سابق است. وابستگی به نفت میزان فساد مالی و اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. می‌بینیم که دولت فعلی در شعار‌هایش همیشه تاکید بر تولید داخلی و عدم وابستگی به واردات داشته و اما امروز می‌بینم که میزان واردات بسیار زیاد است. 

/۲۹۲۱۷

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *