درب خانه حضرت فاطمه زهرا (س) + عکس

ممتازنیوز: در مدینه منوره، شهر پیامبر، تنها یک خانه بود که رسول الله (ص) به آن عشق می ورزید و اهلش را به شدت دوست می داشت.

در و دیوار و فضای این خانه از معنویت و نورانیتی خاص، حکایت داشت این خانه روز و شب محل نزول و عروج فرشتگان الهی بود. پیامبر (ص) آن قدر به این خانه احترام می گذاشت که بدون اجازه وارد آن نمی شد، هر صبح و شام به آن جا می رفت و پس از کوبیدن در آن، با صدای بلند بر اهلش سلام می داد.

هنگام خارج شدن از شهر، آخرین نقطه توقفش درمدینه بود وپس از مراجعت، اول به سراغ همان خانه می رفت.

آن خانه، خانه فاطمه (س) بود که این نوشتار کوتاه به وصف آن خواهد پرداخت.

عکس درب خانه حضرت فاطمه زهرا (س)

هوالحبیب الذی ترجى شفاعته ***** لکل هول من الأهوال مقتحم
ترجمه :او دوستی است که در همه پیشامد ها و حوادث ناگوار امید شفاعتش می رود
این تصویر قفل درب خانه حضرت زهرا (س) در حرم شریف پیامبر است.


ممتازنیوز

تا این لحظه ۱۴نظر ثبت شده
 1. Dr. H.Vahidallah گفت:

  اهبان}
  دلهاشان در کنش و پیکرشان چه در خشت!
  دیدگان و پیکرشت در کنشت،آوازشان عشق!
  آوایشان آبشار آشکار امیدشان دود دم کنشت!
  عشاق سودای سئوالشان وسوسه عشق نه بهشت!
  جوابش آیا آفرینش بخشت بهشت نوشت؟
  ما عاشقانیم که بار درد و ملامت بود حاصل و محصول کشت !
  این آن آفرنیش یست که نخست بر در خت جنت نوشت !
  این معامله معمائیست که از ازل تا ابد بود بخشت!
  یا عالی علی برتو اولادد بهشت، بر ما کنشت نوشت!
  این سر نوشت است که ز ازل تا ابد ز عشق نه بهشت نوشت!
  راهبی که خاک رب را در رأی العین به سبحه سجده می نوشت!
  این سوداگر عاشق پیشه در کنشت ماجرای شیفته را نوشت!
  بجز عشق طالب مطلوبی نیست در این سرنوشت!
  دود این کنشت خوامش نمیشود حتی در بهشت!
  شیطان نوشت بر در دیوار هشت بهشت!
  آری فریب دهم خواستگاران دنیا ی بی ارزشت و زشت!
  در این سرا سرابیست پر سر و صد نه یک خشخاش نه یک زرشگ!
  ای وحیدالله تو چه کوی که زندگی را کردی در زنبیل زرشگ؟
  زندگی زندانیست، زائیده سراب سرنوشت؛ سر وسودایست پلشت زشت
  دکتر حسین وحیدالله
  از آمریکا

 2. Dr. H.Vahidallah گفت:

  {راهبان}
  دلهاشان در کنش و پیکرشان چه در خشت!
  دیدگان و پیکرشت در کنشت،آوازشان عشق!
  آوایشان آبشار آشکار امیدشان دود دم کنشت!
  عشاق سودای سئوالشان وسوسه عشق نه بهشت!
  جوابش آیا آفرینش بخشت بهشت نوشت؟
  ما عاشقانیم که بار درد و ملامت بود حاصل و محصول کشت !
  این آن آفرنیش یست که نخست بر در خت جنت نوشت !
  این معامله معمائیست که از ازل تا ابد بود بخشت!
  یا عالی علی برتو اولادد بهشت، بر ما کنشت نوشت!
  این سر نوشت است که ز ازل تا ابد ز عشق نه بهشت نوشت!
  راهبی که خاک رب را در رأی العین به سبحه سجده می نوشت!
  این سوداگر عاشق پیشه در کنشت ماجرای شیفته را نوشت!
  بجز عشق طالب مطلوبی نیست در این سرنوشت!
  دود این کنشت خوامش نمیشود حتی در بهشت!
  شیطان نوشت بر در دیوار هشت بهشت!
  آری فریب دهم خواستگاران دنیا ی بی ارزشت و زشت!
  در این سرا سرابیست پر سر و صد نه یک خشخاش نه یک زرشگ!
  ای وحیدالله تو چه کوی که زندگی را کردی در زنبیل زرشگ؟
  زندگی زندانیست، زائیده سراب سرنوشت؛ سر وسودایست پلشت زشت!
  دکتر حسین وحیدالله از آمریکا

 3. Dr. H. Vahidallah گفت:

  {شهدا:}
  چو خون عیسی بن مریم، روح رحمان را !
  چو خون فرزندان زهرا و زکریا را ! فراموش نشد نیست شهادت این شهدا را !
  بشارت بر آن باد که آبیاری کرد این مزرعه را !
  صلاح صلابت بر آفتاب مهتاب که پوشاند عریان این شهدا را !
  رفیقی و رفاقت ،صادفی صدافت، باد بر عالم آدم ،چو خادمی وحیدالله را !

 4. Dr.Hussain D. Vahidallah گفت:

  شهدا:}
  چو خون عیسی بن مریم، روح رحمان را !
  چو خون فرزندان زهرا و زکریا را ! فراموش نشد نیست شهادت این شهدا را !
  بشارت بر آن باد که آبیاری کرد این مزرعه را !
  صلاح صلابت بر آفتاب مهتاب که پوشاند عریان این شهدا را !
  رفیقی و رفاقت ،صادفی صدافت، باد بر عالم آدم ،چو خادمی وحیدالله را !
  دکتر حسین وحیدالله از آمریکا

 5. Dr.H. Vahidallah.net گفت:

  «یا اهورا مزدا» !
  بذرات فضات بیشتر از ذرات غذات این ذره سپاس گزاری میکند اهورو مزدار !
  در دست مزدورد مزدی نیست بجر غزا !
  مزدی بده بجای غزا در این فضاء !
  «تو» همه قضاتد دلقکند دردو فضاء !
  ای وحیدالله چند زنی تار سزا در قضاء !
  قاضی عالم سزامیدهند روز جزا !
  ازمغانیست بر شاه نجف (ع).
  پشکشیست در کربلا بر شاه سلطان حسین (ع).
  تحفه ایست در رضوان الرضا بر امام رضا (ع).
  دکتر حسین وحیدالله از آمریکا

 6. دکتر حسین وحیدالله گفت:

  شافی
  گر مسلمانی از آنست که من دارم *عیسی ست روح الله در قرآن سفارشهادارم
  شاهنشاه شفاعت ملت باو کرده شافی او را دارم *شافی احسان الحسین شاهد شبی ز شاهی دارم
  شافی چو روح الله چوفرزند زهرا مددی بهمتم * بشارت بر آن باد که شافیش بود در روضه دارالسلام
  مقصود از این دعا با مسیحان کیست در نظرم *ای وحیدالله فاش گوغلام شاه بنده پرورم
  دکترحسین وحیدالله

 7. دکتر حسین وحیدالله گفت:

  الله صمد
  عمریست که تشنه و کرسنه تو ماندم * زین تشنگی و گرسنگی باستحضار تو رساندم
  نتشنه یاقوت و قوتی باستحضارتو رسندم * قوتم جلال توبود نیاقوتی بسمع تورساندم
  ما شیفتگان، هر شب با شبنم شیدایی شمایلیم * شب رفت رازد بردل خونین نهاده ایم
  ما تشنگان ساغر روی رسوا بخانه خمارنهاده ایم* دروجه عهدی که با ساقی در میخانه نهاده ایم
  ما تشنگان پیاله روی بخرابات نهاده ایم* ورخرابی ما خراب شود، بشراب خانه نشسته ایم
  عهد پیمانی ست که در مریلند با تو بسته ایم* نا خلفم گر که عهدم پیمان با توبشکسته ایم
  تو دانی وحیدالله شیفته فراشی روضه دارالسلام * کوشه نشین خرابات خمار سال ماه شد تمام
  وحیدالله ست با آب خرابات چو می بی هوشم * آب و خاک خرابات آستانه ایست عمری میگوشم

  و ما یذ کرون الا ان یشا الله هواهل التقویو اهل المغفره
  دکترحسین وحیدالله

 8. دکتر حسین وحیدالله گفت:

  مجنون
  ای اولیاو انبیا بر مجلس مبر مجنونی جمال نما* معمای مجنونیم بیشتر از سگ کف،فرمان جناب کجا
  مبرم بشگست کام گامم وامنده مجلسم مجنون نما * ای اولیا وانبیا بیخبرمندم زن همه اندیشه ها
  ای فلک فکری فاخته منده دراین معما حیران نما* قانون ازقالب قلوب بگزشت یا قانون زما
  مائیم وکتب قوانین در هر قالب قانون محجوب ما* قانو قرار نه بر وحیدالله ست مجنون«توئم» قانون کجا
  روزی که عاشقی شمایلم شد مجنون صفتی هما هویدا * مجنون توئم شبها، روز در پرده غیت قبله هویدا
  دکتر حسین وحیدالله روانشناس- روان کو- فلاسفر-بدو زبان ستوده سرا

 9. دکتر حسین وحیدالله گفت:

  «تاج»
  تا تاج توشنیدم زیرمهتاب فلک * بر خاک تو افتادم چو خورشید فلک
  ترسم زآنکه افشاکنم عشقم رابی سنک محک* بر من نماند سایه ای از این چرخ فلک
  ماراهبانیم که سایبان مان هست این چرخ فلک* خانه معشوقه ماهست تمام چرخ وفلک
  برخیز بگیر دستم خرد شدم زیردندها چرخ فلک*درخرابات تو خرد شد نه چرخ فلک
  براه یار وحیدالله سرو پانهاد برخاک * نمازو نیازعاشقانات را شهنشاه کند ادراک
  ارمغانیست بپیشگاه شاه سلطان حسین در نی نوا

  دکترحسین وحیدالله از آمریکا

 10. دکتر حسین وحیدالله گفت:

  Life
  Life is determination, not manipulation.
  Subsistence is not arbitrarily or constriction
  Who said being randomly? He has no experimentation.
  Life is determination Vahidallah tray to make stipulation.
  He could not make scientific any manipulation.
  God made in the begging determination.
  The Lord is disinter, presently and eternally salvation.
  It didn’t make yourself naive; lack of information
  All my enemy looks at, this holy information

  . The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man! It would be better for him if he had not been (Mark 14:21
  Dr. H. Vahidallah Psychologist Psychiatrist and Philosopher
  این آیه مبالغه در قباله حضرت حسینین است * امرحضرت علاء آیه در صحف حضرت عیسی ا ست
  This verse is hyperbole in the title of Hassanein * Amr-Hazrat-Ala verse’s Jesus is in the scrolls
  دکتر حسین وحیدالله از آمریکا

 11. دکتر حسین وحیدالله گفت:

  ارمغانیست به دلباختگان حضرت معصومه در دنیا
  جشن تولد حضرت معصوم ست تبارک الله* بی بی یان قدسی هلهله میکنند تبارک الله
  معصومه خاتون عشاق شماست الحکمت الله* امید آنست جزو دعوت شدگان الحمدالله
  الله الله چه قیامت است درگاه سبحان الله *تولد حضرت معصوم است تبارک الله
  الا ای وحیدلله لابه چند کنی به فیض الله* درعشاق بگشاه بخوفتگان حبیب،الله
  دکترحیسن وحیدالله از آمریکا

 12. دکترحسین وحیدالله گفت:

  حضور محترم مدیر و مدیرت زلال نیوز:
  محترماً اینجانب دکترحسین وحیدالله از این راه دور دست مبارک همکی شمارا میفشارم وتقاضای لطف و رحمت الهی برای همگ شما از درگاه ایزد متعال آرزومندم سه سئوال برایم پیش آمده
  ۱ – کمپیوتر ستوده های مرا مانند قبل نمایش نمیدهد و مانند قبل نمیتوانم باشما مکاتبه کنم.
  ۲ – مایل هستم مانند قبل درجای اول که بودم باشم
  ۳ – تقاضامند هست که محبت فرمائید عکس مرا مانند دکتر حسین الهی قمشی دراول که نامم بود پخش بفرمائید چطور تصویر در کار حرفه ای شما تاثیر فق الاده میکند و امیددار من باشما یا شما بامن همکاری بفرمائید باتصویر ستودهای مرا در وب سات ملاحظ فرمائید متوجه خواهیدشد چطور می توانم عکسم را خدمت شام ارسال کنم
  فیض خدای کریم ورحیم بوسیله اولیاو انبیا بدرقه فرد فرد ایرانی باشد آمین
  دکترحسین وحیدالله
  ۲/۶/۲۰۱۴

 13. دکتر حسین وحیدالله گفت:

  تولد یازدهمین اختر جهان
  تقدم شده تولد پدر مسیح زقاف تا قاف ست*یازدهمین اختر زمین آسمان حسن حب من است
  امشب چه شبی شب وفاداری من است * ای خورشید بجاه برگرد که هر شب کار من است
  سلیمان صفت صبح سپهسالاری من است* ای خورشید عقب برگرد با «او» سرو کارمن است
  حسن زحسن’ صفت ستاره داری کارمن است* وحیدالله گفته تمام اوقات «او» یار بیدار من ست
  خورشید و ماه ستاره سپر کار من است * آفتاب مهتاب روز شب سجاده سجاد من است
  برخیز ببین آهنک طاوس خروس در سرمن ست* نوحه تمام مرغان در منقار من است
  دکتر حسین وحیدالله از آمریکا

 14. دکتر حسین وحیدالله گفت:

  Demise of Hazrat Fathima(P.B.U.H.)11A.H.L.
  وفات حضرت فاطمه (س)
  الله الله امشب در خلد برین غوغاست * وفات فاطمه است دخت نبی تبارک الله
  ای سفیر بانوان ای فاطمه رحمت الله * خاطرات آتش و دود و دمه الحکمت الله
  قرن نیمی ست که از آن خاطره میکزرد * خاطرم از آتش آن شب هنوز الحمد الله
  کی خاطرات آن آتش و دود دمه بتوان گفت * که انتظار آن جوینده را تبارک الله
  قصه نکنم دراز کوتا کنم ای محرم راز * بازآ بازآ که آن راز هم نتوان گفت سبحان الله
  پر خواب و خومار دودیده آشفته ازلامکان * درپای مذبح توغنوده چون نیست مکان یا الله
  روی بنما امشب مرا تا لابه کمتر زنم * دست پا کمتر زنم روز شب استغفرالله
  نا خفته شب تا بسحر سوز دل با اشک روان * با دنیای امید پای مذبحد مانده وحیدالله
  باغ فدک بر مرضیه رضون خاک زار است * باغ وحیدالله همیشه برمرضیه گل زاراست
  این باغ گل نیست خانه محبت است * باغ وحیدالله بوستان گلستان رسخان است
  این آیه را دیشب در وفات مرضیه گفتم * امروز صبح ز زبان عیسی شنفتم
  انجیل یوحنا ۴:۳۴
  ارمغان حقیقی تحفه این بیریش تقدیم شده به پشگاه شاه رضا(ع) ومحبانش
  دکتر حسین وحیدالله
  از آمریکا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ