در مورد ضمانت نامه گمرکی چه اطلاعاتی دارید

ضمانت نامه‌های گمرکی به منظور تضمین تعویق یا تقسیط سود و عوارض گمرکی، ترخیص موقت کالا، ترانزیت کالا و پاساوان صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران انواع ضمانت نامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه حسن انجام کار،ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، ضمانت نامه پرداخت و سایر ضمانت نامه های مجاز وضمانت نامه‌های گمرکی از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد و ریسک بالایی را به بانک تحمیل می‌نماید. یکی از خصوصیات ضمانت نامه‌های گمرکی پرداخت قریب‌الوقوع آن در سررسید ضمانت نامه بدون درخواست مضمو‌ن له یا ضمانت خواه می‌باشد و در نتیجه بانک‌ها در صدور آنها وثائق با قابلیت بالای نقدشوندگی را مطالبه می‌نمایند.

انواع ضمانت نامه‌های گمرکی:
ضمانت نامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: این ضمانت نامه‌ها در مواقعی به کار می‌رود که واردکننده کالا توان پرداخت یک جا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزیر است از گمرک درخواست نماید با تعیین مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخیص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نماید و گمرک نیز این مجوز را در قبال صدور ضمانت نامه بانکی به انجام می‌رساند.

ضمانت نامه ترانزیت کالا: این‌گونه ضمانت نامه‌ها به منظور تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهایی صادر می‌شود که قصد وارد کننده، صرفا ترانزیت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می‌باشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمینان از جهت خروج و ترانزیت کالا به اخذ ضمانت نامه از بانک اقدام می‌نماید.

ضمانت نامه ترخیص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمایشگاه یا نمونه‌برداری، قالب‌گیری و کپی‌برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمینان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمایشگاه یا نمونه‌برداری، این نوع ضمانت نامه از بانک درخواست می‌شود.

ضمانت نامه پاساوان کالا: این نوع ضمانت نامه نیز به منظور تضمین سود و عوارض گمرکی می‌باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور یا سایر مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به سایر گمرکات کشور یا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانت نامه باطل می‌گردد.

ضمانت نامه نظام وظیفه: این نوع ضمانت نامه با رعایت آیین‌نامه صدور ضمانت نامه‌ها و اخذ وثائق سهل‌الوصول برای تضمین بازگشت مشمولین نظام وظیفه عمومی که از کشور خارج می‌شوند به نفع سازمان نظام وظیفه صادر می‌گردد. این‌گونه ضمانت نامه‌ها نیز دارای ریسک بالا بوده و فقط در مقابل ۱۰۰درصد وجه نقد توسط بانک صادر می‌شود. شایان ذکر است پرداخت وجه ضمانت نامه در سررسید صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظیفه الزامی می‌باشد.

ضمانت نامه‌های دادگستری: یکی دیگر از انواع ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد که حسب درخواست ضمانت خواه به نفع مراجع قضایی جهت طرح دعاوی طرح شده در دادگستری توسط بانک صادر می‌شود و معمولا بانک‌ها در قبال اخذ ۱۰۰درصد وجه نقد یا ۱۰۰درصد وثائق سهل‌الوصول آن را صادر می‌نمایند.

ضمانت نامه‌های متفرقه: این ضمانت نامه‌ها به درخواست متقاضی به منظور تضمین موارد خاصی مانند بدهی مالیاتی، بیمه‌ای، تامین اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، … صادر می‌گردد.
ضمانت نامه‌های ارزی: ضمانت نامه‌های ارزی از جمله ضمانت نامه‌های با موضوعیت پیمانکاری یا تعهد پرداخت می‌باشند که توسط بانک‌های یک کشور به نفع دستگاه‌های اجرایی یا بانک‌های کشورهای دیگر صادر می‌شود. شرط صدور ضمانت نامه‌های ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی برای دستگاه‌ها و بانک‌های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون‌ له، اخذ موافقت بانک مرکزی می‌باشد. بدین منظور بانک‌ها می‌بایست ضمن بررسی‌های متداول خود برای صدور ضمانت نامه از طریق ادارات خارجه یا امور بین‌الملل یا عملیات ارزی خود با توصیف ارکان ضمانت نامه و موضوعیت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمایند
 


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ