دو تجمع در تونس برای پیگیری اهداف انقلاب

” حسان الدین الطرابلسی ” هماهنگ کننده ستاد مردمی ” اکبس” (برخورد قاطعانه) گفت : هدف ما از برگزاری این تظاهرات، درخواست پاکسازی قوه قضائیه، رسانه های دولتی و سازمان های امنیتی و تسریع در مجازات مجرمانی است که در فساد رژیم سابق دست داشته اند.

” جوهر بن علی ” دبیرکل ستاد مردمی ” اکبس ” نیز ظهار داشت: مفسدان باید محاکمه شوند و دولت باید جلوی فاسد شدن فضای سیاسی و رسانه ای تونس را بگیرد تا تونسی ها تحقیر نشوند.

جوانان جنبش النهضه در این راهپیمایی تاکید کردند که حمایت آنان از این جنبش، به معنی چشم پوشی از تسامح دولت با مفسدان نیست و آن ها فقط از اقدامات دولت که در جهت تحقق اهداف انقلاب صورت می گیرد، حمایت می کنند.

دولت تونس نیز با ارسال نماینده ای در این تظاهرات شرکت و تاکید کرد که مسئولان به رویکرد اصلاحی خود ادامه می دهند و از همسویی اهداف با اهداف انقلاب اطمینان خاطر دارند.خانواده ها و نزدیکان قربانیان انقلاب تونس بار دیگر به خیابانهای شهر القصرین آمدند تا نسبت به وضع بد معیشتی خود اعتراض کنند.
به گزارش سرویس بین المللممتازنیوز، خانواده ها و نزدیکان قربانیان انقلاب سال ۲۰۱۱ در تونس به خیابانهای این شهر تونس آمدند تا اعتراض خود را به وضع بد اشتغال، بی عدالتی و پرداخت نشدن غرامت به افرادی که توسط نیروهای امنیتی زین العابدین بن علی، دیکتاتور مخلوع تونس زخمی شدند، نشان دهند.
دهها تن از افرادی که پنجشنبه گذشته، به نشانه اعتراض اداره فرمانداری القصرین را اشغال کرده بودند، روز شنبه مقابل دفتر مرکزی اتحادیه های کارگری تونس در این شهر تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، بیست و سه نفر از معترضان اعلام کردند تا تحقق خواسته های خود اعتصاب غذا خواهند کرد.
در تجمع دیگری که در میدان القصبه واقع در نزدیکی مقر دولت در پایتخت این کشور، بر گزار شد،هزاران تن از جوانان جنبش “النهضه” تونس، مبارزه با فساد در نهادهای دولتی را خواستار شدند.

” حسان الدین الطرابلسی ” هماهنگ کننده ستاد مردمی ” اکبس” (برخورد قاطعانه) گفت : هدف ما از برگزاری این تظاهرات، درخواست پاکسازی قوه قضائیه، رسانه های دولتی و سازمان های امنیتی و تسریع در مجازات مجرمانی است که در فساد رژیم سابق دست داشته اند.

” جوهر بن علی ” دبیرکل ستاد مردمی ” اکبس ” نیز ظهار داشت: مفسدان باید محاکمه شوند و دولت باید جلوی فاسد شدن فضای سیاسی و رسانه ای تونس را بگیرد تا تونسی ها تحقیر نشوند.

جوانان جنبش النهضه در این راهپیمایی تاکید کردند که حمایت آنان از این جنبش، به معنی چشم پوشی از تسامح دولت با مفسدان نیست و آن ها فقط از اقدامات دولت که در جهت تحقق اهداف انقلاب صورت می گیرد، حمایت می کنند.

دولت تونس نیز با ارسال نماینده ای در این تظاهرات شرکت و تاکید کرد که مسئولان به رویکرد اصلاحی خود ادامه می دهند و از همسویی اهداف با اهداف انقلاب اطمینان خاطر دارند.خانواده ها و نزدیکان قربانیان انقلاب تونس بار دیگر به خیابانهای شهر القصرین آمدند تا نسبت به وضع بد معیشتی خود اعتراض کنند.
به گزارش سرویس بین المللممتازنیوز، خانواده ها و نزدیکان قربانیان انقلاب سال ۲۰۱۱ در تونس به خیابانهای این شهر تونس آمدند تا اعتراض خود را به وضع بد اشتغال، بی عدالتی و پرداخت نشدن غرامت به افرادی که توسط نیروهای امنیتی زین العابدین بن علی، دیکتاتور مخلوع تونس زخمی شدند، نشان دهند.
دهها تن از افرادی که پنجشنبه گذشته، به نشانه اعتراض اداره فرمانداری القصرین را اشغال کرده بودند، روز شنبه مقابل دفتر مرکزی اتحادیه های کارگری تونس در این شهر تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، بیست و سه نفر از معترضان اعلام کردند تا تحقق خواسته های خود اعتصاب غذا خواهند کرد.
در تجمع دیگری که در میدان القصبه واقع در نزدیکی مقر دولت در پایتخت این کشور، بر گزار شد،هزاران تن از جوانان جنبش “النهضه” تونس، مبارزه با فساد در نهادهای دولتی را خواستار شدند.

” حسان الدین الطرابلسی ” هماهنگ کننده ستاد مردمی ” اکبس” (برخورد قاطعانه) گفت : هدف ما از برگزاری این تظاهرات، درخواست پاکسازی قوه قضائیه، رسانه های دولتی و سازمان های امنیتی و تسریع در مجازات مجرمانی است که در فساد رژیم سابق دست داشته اند.

” جوهر بن علی ” دبیرکل ستاد مردمی ” اکبس ” نیز ظهار داشت: مفسدان باید محاکمه شوند و دولت باید جلوی فاسد شدن فضای سیاسی و رسانه ای تونس را بگیرد تا تونسی ها تحقیر نشوند.

جوانان جنبش النهضه در این راهپیمایی تاکید کردند که حمایت آنان از این جنبش، به معنی چشم پوشی از تسامح دولت با مفسدان نیست و آن ها فقط از اقدامات دولت که در جهت تحقق اهداف انقلاب صورت می گیرد، حمایت می کنند.

دولت تونس نیز با ارسال نماینده ای در این تظاهرات شرکت و تاکید کرد که مسئولان به رویکرد اصلاحی خود ادامه می دهند و از همسویی اهداف با اهداف انقلاب اطمینان خاطر دارند.


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *