شرایط تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت گسترش خدمات الکترونیک قضایی در راستای تکمیل ظرفیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی از کلیه متقاضیان واجد شرایط در تمامی حوزه های قضایی کشور (بجز مراکز استان ها) برای تاسیس این دفاتر دعوت به همکاری می نماید.

شرایط تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سال 99

دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس و ثبت نام دفتر خدمات الکترونیک قضایی

متقاضیان واجد شرایط تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از مطالعه اطلاعیه های اعلامی در صورت تمایل اقدام به ثبت نام نمایند.

ثبت نام فقط از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

بر اساس این دستورالعمل، تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی با تایید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو از حوزه‌های علمیه از شروط متقاضیان تاسیس این دفاتر ذکر شده است.

در این دستورالعمل همچنین پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه برای هماهنگی امور صنفی و نظارت بر دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و مراکز استان تشکیل دهد.

متن کامل دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به این شرح است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌شود:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده۲- دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

ماده۳- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند، اداره کل، دفاتر را مکلف به‌افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده۴ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲ – التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

۳ – تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

۴ – عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵ – عدم سوءپیشینه کیفری

۶ – دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

۷ – توانایی جسمی و روحی لازم

ماده ۵ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ – داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ – دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

۴ – دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

تبصره: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، اشخاصی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ – داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ – دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ – دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ – داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ – دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای اشخاص ذیل ممنوع می‌باشد:

۱ – وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری

۲ – قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

۳ – شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت

۴ – کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیردولتی

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.

الف: برگزاری فراخوان ثبت‌نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان

ب: اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابه‌جایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز

ج: تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز

د: نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز

ه: پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح

و: پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه

ز: تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر موسسات دولتی و عمومی به منظور ارایه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب

ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات‌مدیره کانون باشند.

ماده ۱۱‌ وظایف شورا به قرار ذیل است:

الف: بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ب: پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز

ج: بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابه‌جایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل

د: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تعلیق و لغو پروانه دفتر

ه: سایر امور محول از سوی اداره کل

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۱۲ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیک‌ترین کانون به آن استان می‌باشد.

ماده ۱۳- کانون به وسیله هیات‌مدیره‌ای مرکب از اشخاص ذیل اداره می‌شود:

۱ – دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز

۲ – دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به‌پیشنهاد شورا و تایید رییس مرکز

۳ – نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

تبصره دوره تصدی اعضای هیات‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴ اعضای هیات‌مدیره در اولین جلسه با رای مخفی از میان اشخاص مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات‌مدیره با حضور کلیه اعضای تشکیل و تصمیمات هیات‌مدیره با اکثریت آرا معتبر می‌باشد. رییس هیات‌مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- وظایف هیات‌مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

الف: نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر

ب: بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم

ج: تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل

د: پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف

ه: بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل

و: اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر

ز: بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات‌مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده ۱۷- اداره کل می‌تواند بعضی از وظایف اجرایی خود را به هیات‌مدیره کانون تفویض نماید.

ماده ۱۸- پس از تاسیس اولین هیات ‌مدیره کانون در تهران، شرح وظایف تازه و نحوه تاسیس و انحلال کانون‌ها به سبب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات‌مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

ماده ۱۹- با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر تازه از بین متقاضیان اقدام نماید.

ماده۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۱‌- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به‌عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.

ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیات بدوی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعضای هیات بدوی به قرار ذیل می‌باشند:

۱ – قضات عضو هیات‌مدیره کانون

۲ – یک نفر نماینده رییس کانون غیر از اشخاص هیات‌مدیره

تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیات با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیات‌بدوی انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲- جلسه هیات بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشا می‌شود.

ماده۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است:

۱ – تذکر شفاهی

۲ – اخطار کتبی

۳ – توبیخ کتبی با درج در پرونده

۴ – توبیخ با درج در پایگاه اینترنتی مرکز

۵ – تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال

۶ – لغو دائم پروانه

ماده ۲۴- محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیات‌ تجدیدنظر است. اعضای هیات تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی می‌باشند.

ماده ۲۵- تخلفات انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:

۱ – عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب

۲ – عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه

۳ – تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح

۴ – تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرآیندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور

۵ – عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز

۶ – عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب‌ رجوع

۷ – عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز

۸ – رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران

۹ – عدم همکاری با بازرسان

۱۰- اجتناب از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند.

۱۱- امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی است.

۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده.

۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به اشخاص غیرمسوول و عدم رعایت حریم خصوصی.

۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده ۲۶- چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلف‌اند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.

تبصره ۱- رسیدگی به‌جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به‌ تخلفات انتظامی نخواهد بود.

تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت سبب تخفیف مجازات است.

تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید.»

تا این لحظه ۱۱نظر ثبت شده
 1. مسعود گفت:

  سلام بنده لیسانس فقه و حقوق دارم دو سال هم سابقه کار تو دادگستری کرمانشاه ممنون میشم برای تاسیس دفتر بنده رو راهنمایی کنین و شرایطش رو بفرمائید تشکر

 2. الهه احمدى گركانى گفت:

  ١-داشتن سن حداقل ٢۵سال یعنى من متولد۶٣/١١/١٧ هستم نمیتونم مجوز بگیرم?٢-کارکنان رسمى هم مجوز نمیتونن داشته باشد؟

 3. h.kh.f.a.f.m@email.com گفت:

  من کارمند دادگستری هستم میتونم دفتر خدمات قضایی ثبت کنم

 4. سميه گفت:

  سلام من داراى مدرک کارشناسى مهندسى تکنولوژى نرم افزار هسم میخواسم بپرسم ک آیاممکن هس ک منم بتونم مجوز دفترخدمات الکترونیک رو بگیرم؟

 5. علی مودب پور گفت:

  باسلام روحانی و مبلغ هستم سال گذشته هم ثبت نام کردم هنوز منتظر جوابم باتشکر

 6. مهدی گفت:

  با سلام بنده هم فوق لیسانس حقوق بین الملل هستم از شهرستان ملکان با۱۰۰هزار نفر جمعیت باید برای اخذ مجوز چکارکنم لطفآ راهنمایی بفرمایید

 7. نکیسا ولیزاده(فوق لیسانس حقوق هستم) گفت:

  با سلام اینجانب فوق لیسانس حقوق هستم در شهر ارومیه برای تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی چه مراحلی را با ید طی کنم (هیچ اطلاعاتی در این مورد ندارم)لطفا راهنمایی کنید

 8. h گفت:

  باسلام لطفا زمان جدید ثبت نام ومراحل ان را توضیح دهید باتشکر

 9. محمدرضا جامعی گفت:

  با سلام اینجانب لیسانس حقوق متاهل برای ایجاد دفتر در شهرستان اهر از استان تبریز که ۱۰۰هزار نفر جمعیت دارد بنده باید جهت شروع ثبت نام چه مراحلی را طی کنم . با تشکر

 10. عباسی گفت:

  با سلام خسته نباشید میخواستم یک دفتر الکترونیک قضایی تاسیس نماییم برای شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه باید چکار کنم ؟

  • عباسی گفت:

   باسلام خسته نباشید شهرستان سرپل ذهاب دارای ۲۵۰۰۰جمعیت میباشد که دفترخدمات الکترونیک قضایی ندارد.وبرای تاسیس دفتر امکانات لازم مهیا میباشد.ودرحال حاضر دانشجوی فوق لیسانس رشته علوم سیاسی میباشم.وباید از کجا شروع کنم برای تاسیس آن؟باتشکر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ