شورای انقلاب فرهنگی:برنامه های اساسی کشور پیوست خانواده خواهند داشت

به گزارش تفسیری ممتازنیوز lبه نقل از واحد مرکزی خبر در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان۹۱،

تهران / واحد مرکزی خبر / علمی و فرهنگی ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ در جلسه امشب خود داشتن پیوست فرهنگی برای برنامه های اساسی کشور مانند برنامه های ۵ ساله و برنامه های توسعه را تصویب نمود.
آقای محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورا،‌ در پایان جلسه امشب و در مصاحبه با خبرنگاران گفت: ادامه سیاست های مرتبط با خانواده مطرح و همه راهبردها و اقداماتی که در ارتباط با مهندسی فرهنگی در بخش خانواده است و همچنین نظام برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرا lبه تصویب شورا رسید.
وی افزود: در زمینه در موضوع خانواده مقرر شد که برنامه های اساسی مثل برنامه های ۵ ساله و برنامه های توسعه و پیشرفت کشور همه حاوی پیوست خانواده باشند یعنی با نگاه lبه خانواده محوری در جمهوری اسلامی ایران، برنامه ها lبه گونه ای مورد توجه قرار گیرد که لطمه ای lبه چارچوب تحکیم و استحکام خانواده چه در برنامه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و چه lبه صورت سنوانی یا ۵ ساله وارد نشود.
مخبر دزفولی تصریح نمود:ستاد ملی زن و خانواده که هم اکنون lبه صورت مستمر جلسات آن تشکیل می گردد، مسئولیت تدوین برنامه اجرایی این مصوبه را lبه عهده گرفت و تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مختلف مسئول در این زمینه lبه عهده همین ستاد خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: اجرای مصوبات براساس تقسیم کار ستاد ملی زن و خانواده lبه عهده دستگاه های گوناگون است که در این امر مشارکت خواهند نمود و نظارت و پایش و اجرای مصوبه و سند در این بخش lبه عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شد.
وی افزود: مفید بودن این تقسیم کار از این جهت است که مشخص می گردد این سیاست های lبه کدام بخش ها ابلاغ خواهند شد، از طرف دیگر ستاد ملی زن و خانواده براساس این سیاست ها، برنامه ها و بسته های اجرایی را تدارک خواهد نمود و تقسیم کار با این ستاد و با حضور دستگاهها صورت می گیرد.
دبیر شورا تصریح نمود: شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم lبه صورت دوره ای از چگونگی اجرای این مصوبه، ارزیابی خواهد نمود.
مخبر دزفولی همچنین خبر از ابلاغ سند راهبردی نخبگان داد و گفت: این سند پس از تصویب شورا، امروز از سوی رئیس جمهور رسما امضا و ابلاغ شد از این رو شاهد رویکرد تازه و سازنده ای برای رسیدگی lبه موضوعات مختلف مرتبط با نخبگان خواهیم بود.

صدا و تصویر دارد


IRIBNews RSS ScientificNews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *